Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 161-180 от 13735 новини
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГРОДНОнепланирано прекъсване
№/бл. 19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОБРЕЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,15,11,13,7,3,5,9,9 ГОРУБЛЯНЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. КВ. 81 УПИ 4-1221,1222,1 ГОРУБЛЯНЕ СРЕЩУ БЛ.1,УЛ. 3704,68134.4092.5040,МЕСТНОСТ ВЪРТОПА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПОРУЧИК МОРОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 5,9,8,10,11,12,1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, РОСА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 40,5,30,9,46,27,42 А,3,48,16,44,21,13,17,23,15,19,34,20,11,42,50,1 А,22,32,25,18,28,8,36,38,7,10,26,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,2,3,9,17,13,3,21,1,27,19,1 АПТЕКА,УПИ XI-1479,1449 КВ.3,25,1 С/ У ОМВ- БЕНЗИНОСТАНЦИЯ,1,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПРОЛЕТ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 10,16,2,23,13,18,5,12,3,19 А,27,19,8,7,14,21,25,9,15,1,6,31,17,29,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИНДУСТРИАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. ГОРУБЛЯНЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, АБАГАРнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИНЖ.ГЕОРГИ БЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 21,КВ 6 П.5081 НПЗ ГОРУБЛЯНЕ,11,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2Л - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. ГОРУБЛЯНЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИНЖ.ГЕОРГИ БЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15

Местоположениe
 • КВ. ГОРУБЛЯНЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ПОЛИГОНА, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.13 П/ЛI/1132 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ПОЛИГОНА, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 7-11К - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15

Местоположениe
 • ЖК.ПОЛИГОНА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ПОЛИГОНА, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 7-11К - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ПОЛИГОНА, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 72 Ж.К."ДРУЖБА 2" - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00

Местоположениe
 • ЖК.ПОЛИГОНА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 1, КАП. ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 1, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 1, КАП. ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 1, УПИ XI-767, КВ.1непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 1, КАП. ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 40-42,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 1, АМСТЕРДАМнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 1, НПЗ ИСКЪР-ЮГнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 1, НПЗ Искър-юг,УПИ XI-498 кв.13непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 1, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 66 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР, ПИ 033065непланирано прекъсване
№/бл. ПИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 14:30

Местоположениe
 • КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.ЛОЗЕНЕЦ, САВА ОГНЯНОВпланирано прекъсване
№/бл. 2,1 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 15:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДРАГАН ЦАНКОВпланирано прекъсване
№/бл. 10,8 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 15:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДОБРИ ВОЙНИКОВпланирано прекъсване
№/бл. 17,29,27,19,15,5,31,11,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ,23,3,9,13,21,25 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 15:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЦАНКО ЦЕРКОВСКИпланирано прекъсване
№/бл. 6,23,24,20,30,7,10,19,8,15,13,18,25,28,17,22,26,21,12,11,9,12 ПАРТ.
14-16 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 15:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ХРИСТО СМИРНЕНСКИпланирано прекъсване
№/бл. 1,1А - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 15:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЯНКО СОФ. ВОЙВОДАпланирано прекъсване
№/бл. 7 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 15:15

Местоположениe
 • ЖК.ЛОЗЕНЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.ЛОЗЕНЕЦ, САВА ОГНЯНОВпланирано прекъсване
№/бл. 2,1 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 14:00


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДРАГАН ЦАНКОВпланирано прекъсване
№/бл. 10,8 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 14:00


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДОБРИ ВОЙНИКОВпланирано прекъсване
№/бл. 17,29,27,19,15,5,31,11,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ,23,3,9,13,21,25 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 14:00


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЦАНКО ЦЕРКОВСКИпланирано прекъсване
№/бл. 6,23,24,20,30,7,10,19,8,15,13,18,25,28,17,22,26,21,12,11,9,12 ПАРТ.
14-16 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 14:00


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ХРИСТО СМИРНЕНСКИпланирано прекъсване
№/бл. 1,1А - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 14:00


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЯНКО СОФ. ВОЙВОДАпланирано прекъсване
№/бл. 7 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 14:00

Местоположениe
 • ЖК.ЛОЗЕНЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

кв. СУХОДОЛ, 094015планирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ТРАЯН ТАНЕВпланирано прекъсване
№/бл. 44 Б,97 СТОПАНСКИ ДВОР,78 3,78 2,93,78 1,78,85 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, МЕСТНОСТ СУХОДОЛпланирано прекъсване
№/бл. ПИ 68134.3957.244 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, УПИ VIII-1187,КВ.44апланирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, планирано прекъсване
№/бл. КЪЩА №9 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ДЪБпланирано прекъсване
№/бл. 1,4,2,8,3,10,6,5 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ТРУДпланирано прекъсване
№/бл. 17 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ПЕРЛАпланирано прекъсване
№/бл. 48,8,37А,38,33А,39,20,50,42,44,21,12,37,13,40,18Б,16,41,23,46,52,30,26,28,10,27,32,15,24,6,33,17,14,29,18А,22,19,31 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, БЕГОНИЯпланирано прекъсване
№/бл. 6,3 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СУХОДОЛпланирано прекъсване
№/бл. 1 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ЛЮЛИНСКАпланирано прекъсване
№/бл. 26А,31 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ВОДЕНИЦАТАпланирано прекъсване
№/бл. 9 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ЖОТЕ ИЛКОВпланирано прекъсване
№/бл. 3,17,16,6,5,7,15,10,19,1,11,8,9,13,14,4,12,2 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ЗЛАТНА ЕСЕНпланирано прекъсване
№/бл. 5А,6,9,2,1,4,3,8,7,3А,5 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ТРАЯН ТАНЕВпланирано прекъсване
№/бл. 41,50,47,43,44,40,46,43А,48 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ПАВЕЛ МЛАДЕНОВпланирано прекъсване
№/бл. 5,4,9,10,3,6А,7,6,2,4А,8,1 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СТОИЧКО СТАНИСЛАВОВпланирано прекъсване
№/бл. 23,21,25,№23 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СПРАВЕДЛИВОСТ/ЧЕРВЕНИ ЕСКАДпланирано прекъсване
№/бл. 1,3,4,2 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30

Местоположениe
 • КВ. СУХОДОЛ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

ЦЕНТЪР - СОФИЯ общ.Възраждане, ГРИВИЦАпланирано прекъсване
№/бл. 8,10,4,6,1,2 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


ЦЕНТЪР - СОФИЯ общ.Възраждане, СЛИВНИЦАпланирано прекъсване
№/бл. 150,158,158 КЪЩА,152А,152,160,162,152,148,148 БИЛБОРД,152 МАГАЗИН - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


ЦЕНТЪР - СОФИЯ общ.Възраждане, БРАТЯ МИЛАДИНОВИпланирано прекъсване
№/бл. 63 ,,80,90,65,62,84,82,86,92,67 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


ЦЕНТЪР - СОФИЯ общ.Възраждане, СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙпланирано прекъсване
№/бл. 108,106,110 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30


ЦЕНТЪР - СОФИЯ общ.Възраждане, БУЛ.СЛИВНИЦА/МОСТА ХР.БОТЕВпланирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 16:30

Местоположениe
 • ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 1, МЛАДОСТпланирано прекъсване
№/бл. 49Б - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 14:00


жк.МЛАДОСТ 1, МЛАДОСТ 1планирано прекъсване
№/бл. 37 Б,49Б,49,37 Б ВХ 2,49А,37Б,37 Б,37 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 14:00

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020

Топлофикация прекъсване ЖК.МЛАДОСТ 1

В момента без топлоподаване са:
бл. 28А и 28Б

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. МАЛАШЕВЦИ, БЕРЕЗИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, УЧИЛИЩНАнепланирано прекъсване
№/бл. 21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, УПИ I-1670непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, ВЕЛА ЧОРБОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 31-А,19,21,25А,25,21А,21-Б,31,27,39,33,35,29,29-А,23,37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, ТОДОР КРЪШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1,5А,6 КЪЩА,2А,4,5,3,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, РОЯК/СТ.ДИМИТРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 54А,47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, КЕСТЕН/ДИМ.ТОШКОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,1,14,3А,20,18,3,2,8,5,7А,6,8А,10,16,10А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, НИКОЛАЙ РАЙНОВ/РАЦИОНАЛИЗАТнепланирано прекъсване
№/бл. 6А,4,1,6,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, КАЛАЧнепланирано прекъсване
№/бл. 38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, ЧОРЛУнепланирано прекъсване
№/бл. 7,9,11,5,6,3,2,1,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, СТОЛЕТНИКнепланирано прекъсване
№/бл. 7,1-А,10,10-А,7 СТР.ТАБЛО,11,5-А,8,8-А,9,3,1,5,8А,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, ПОРУЧИК ОРОЗОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, КЕСТЕН/ДИМ.ТОШКОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. МАЛАШЕВЦИ, МАГДА ПЕТКАНОВА/ЕМ.ПУГАЧОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 13А,15,5,7,14,3,№20,9,13,11,15Б,20,15А,18А,18,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30

Местоположениe
 • КВ. МАЛАШЕВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ОРЛАНДОВЦИ, непланирано прекъсване
№/бл. УЛ. ЧАВДАРЧЕ/УЛ. Н. РАЙНОВ 9,УЛ.ЧАВДАРЧЕ/УЛ. Н. РАЙНОВ 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, МИРнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 8,9,10,7,6,4Б,4А,3,5,4,2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНА/23-ТИ ЯНУАРИ/непланирано прекъсване
№/бл. 22,24,18А,24А,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ХРИСТО СТАНИШЕВ/ЧАВДАРЧЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 35,44,29,48,52,37,45,31,46А,33,41,46,39,50 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЦИГОВ ЧАРК/ЦВЕТАН ТРАЙКОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 5,11,3,4,6,12,8,18,15,17,14,2А,13,21,22,19,20 УПИ XI-879, КВ.55,7,9,10,24,16,2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, БОЯН МАГЕСНИК/СВИЛЕН РУСЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. УПИ 1/ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, НИКОЛАЙ РАЙНОВ/РАЦИОНАЛИЗАТнепланирано прекъсване
№/бл. 18,16,1Б,20,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, РОМАНнепланирано прекъсване
№/бл. 5,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СУЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 20,16,16Г,16Б,22,16В,26,24,16А,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, УЧИЛИЩНАнепланирано прекъсване
№/бл. 25,13-А,10,23,21,17,19,15Б,8,12-14,9,15-Б,15А,11,15,13,15-В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЛАВАНДУЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СТОЛЕТНИКнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, НИКОЛАЙ РАЙНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 8,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПОРУЧИК ОРОЗОВнепланирано прекъсване
№/бл. 11,2,9-А,13,21,23,2-А,13-А,15,25,4,5,19,7,17,8,6,3,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, РОМАН/СЕПТЕМВРИЙЧЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 8,6,1,3,5,9,2,6А,4,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ХРИСТО СТАНИШЕВ/ЧАВДАРЧЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 47,54А,60А,59А,60,49,62,53,55,55А,51,54Б,54,61,56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, НИКОЛАЙ РАЙНОВ/РАЦИОНАЛИЗАТнепланирано прекъсване
№/бл. 8,10,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СУЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 14Б,3,3А,8,7А,12,5,6,4,14Г,14,2Б,2А,2,10,1,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, УЧИЛИЩНАнепланирано прекъсване
№/бл. 4,6,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЛАВАНДУЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СОЛЕНИЦИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, БОГДАН МОЦЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6,9А,5,3,9,10,1,4,8,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ВЕЛА ЧОРБОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 53,53А,36,53В,34,51Г,47А,38,55,40А,47Б,47,53Б,32,40Б,42,49,51А,30,44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, РОЯК/СТ.ДИМИТРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 67,63,65 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КАЛАЧнепланирано прекъсване
№/бл. 36,29,30,34,31А,29А,35А,31,28А,26А,33,35,32,37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ВЛАХ КАМЪКнепланирано прекъсване
№/бл. 7,12,4,9,1,3,4А,5,11,8,13,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОРЛАНДОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ВЕЛА ЧОРБОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СИНИТЕ КАМЪНИнепланирано прекъсване
№/бл. 16,13,15,12,8,1,18,16-А,9,11,19,7,2,3,4,14,13-А,2-А,17,10,6,21,25,20,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ТОДОР КРЪШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 6Б,14,12,10,13,11,9,8,8А,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КЕСТЕН/ДИМ.ТОШКОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 23,44,13А,11,26,7,48,11Б,38А,29,24,5,42,17,30,13,9А,25,21,32,9,27,34,22,32А,15,46,28,24А,19,17А,40,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 151,155,149,163,159,159А,82,153,161,147,76,157 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНА/23-ТИ ЯНУАРИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2А,7,5,2,3,4,1,10,8,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЖАК ДЮКЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 19Б,14,15,25,21,33,15,8,29,17,5,35,31,49А,9,7,1,11,55,23,55,5,25А,14,45,37,53,3,10А,19,39,51,9,10,43,49,6,27,37,19А,2,12,3А,41А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЛАВАНДУЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 43А,39,45А,ПИ 68134.508.5140,49,53,39,45,51,24,55,43,41,57,47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЛИПОВ ЦВЯТнепланирано прекъсване
№/бл. 15,23,23А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОРАЧнепланирано прекъсване
№/бл. 13,3,2,6,4,1,5,7,8,11,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЯСЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 10А,3,15,2А,8,4,12,14,11-13,6,9А,1А,6А,2,10,5,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ДАН КОЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЛАВАНДУЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,4,1,9,3,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, НОВ ГРАДЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 6,10,11,18,1,17,3,8,14,5,15,13,2,16-А,4,1-А,9,20,15-А,12,7,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПЕТ МОГИЛИнепланирано прекъсване
№/бл. 4,12,6А,10,6,8,1,11,16,3,6-А,7,14,5,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СИНИТЕ КАМЪНИнепланирано прекъсване
№/бл. 2,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, РОЯК/СТ.ДИМИТРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 42,46,44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, АРДАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КЕРЧнепланирано прекъсване
№/бл. 6,8,2,1,4,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КАЛАЧнепланирано прекъсване
№/бл. 21,23,27,18,25,16,20,26,22,19,27А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, БЕРЕЗИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 19,10,8,2,3,6,23,21,25,9,13,1,17,4,11,15,9А,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, МАЛАШЕВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 5 КВ.МАЛАШЕВЦИ,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ВЕЛА ЧОРБОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 24,22-А,2,6 4,3,16,10,12,26,20,22,1,2,6 3,28,17-19,13,5,11,7,6 1,6 5,14,26,9,6 5,4,1 4,8,18 СКЛАД - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, РОЯК/СТ.ДИМИТРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 21,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 165 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПЕТ МОГИЛИнепланирано прекъсване
№/бл. 22А,20,30,24,13,26,18,28,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, РОЯК/СТ.ДИМИТРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 78,75,70,81А,70-А,71,72,79,75А,68,69,73,74,83А,76,80,68-А,81,83,77 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ВОДНЯНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 6,13,3,8,4,11,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЛАВАНДУЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 12,10,6,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЛИПОВ ЦВЯТнепланирано прекъсване
№/бл. 4,17,2,8,5,11,4,8,6,6,13А,13,21,19,18,9,3,10,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, МИРнепланирано прекъсване
№/бл. 1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, АРДАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,4,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ВАРДАРнепланирано прекъсване
№/бл. 1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КОЗЛОДУЙнепланирано прекъсване
№/бл. 88 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, УЧИЛИЩНАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ВЕЛА ЧОРБОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 28Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СИНИТЕ КАМЪНИнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, РОЯК/СТ.ДИМИТРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 48,54А,34,29,23,61,45,22,44,57А,44А,50,32,53,40,59,35,37,54,41,43,26,ПЛ.140 ВОДНА ПОМПА,64,55,42,66-А,24,52,57,31,51,28,36,49,47,30,66,33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КЕРЧнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, БЕРЕЗИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 27,31,16,14,12,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КРАСНО СЕЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 208 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ВЕЛА ЧОРБОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, РОЯК/СТ.ДИМИТРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 1,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЗАРЯ/СЪРЕВНОВАНИЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 7,9,4,1,3,5,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 163,84,169,181,177,1,173,175,185,171,179,183 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНА/23-ТИ ЯНУАРИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЖАК ДЮКЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 57 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ХХI-1975,ИДЕНТ.68134.603.1992непланирано прекъсване
№/бл. КВ.9 КВ.МАЛАШЕВЦИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 09:30

Местоположениe
 • КВ. ОРЛАНДОВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з. КИНОЦЕНТЪР, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. БОЯНА КИНОЦЕНТЪР ТР\2,БОЯНА КИНОЦЕНТЪР ТР\3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45

Местоположениe
 • В.З. КИНОЦЕНТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. БОЯНА, КИКИШнепланирано прекъсване
№/бл. 1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ШИШМАНОВА КОННИЦА/620/непланирано прекъсване
№/бл. 4,6А,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, МАРУШАнепланирано прекъсване
№/бл. 6,4,1,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ДРЕНЕТОнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, БЕЛИЯ КЛАДЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 14,8,5,10,16,3,12,7,6,4,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ШИШМАНОВА КОННИЦА/620/непланирано прекъсване
№/бл. 37,32А,35,30,32,28,39 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, БОЯНСКА КИТКА/КВ.БОЯНА/непланирано прекъсване
№/бл. 9,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, БЪЛГАРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. БОЯНА, УПИ - Х-761,820, КВ. 50 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, XL2-702 КВ.45Анепланирано прекъсване
№/бл. 45А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ВЗ. БОЯНА УПИ XXXIII-884 КВ.45непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, КУМАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 77Л,77М,77 З,77Б,77Г,77,77Д,77Е,77И,77А,77К,77В,77Ж - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ПРОЛЕТ/БОЯНА/непланирано прекъсване
№/бл. 13,9-11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, XIX-685, КВ.186непланирано прекъсване
№/бл. В.З. БОЯНА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ПРОФ. ИЛИЯ ЙОСИФОВнепланирано прекъсване
№/бл. 12,6А,16,14,8,13,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, СИРИ ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 15Д ФИТНЕС СГР.5,15Д СГР.5,15,153 СГР.8,15В СГР.3,15В,15А,15А СГР.1,15Е ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ,15Ж СГР.7,15Б СГР.2,15З СГР.8,15Г СГР.4,15Е СГР.6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, КУМАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 60,58А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, РОЗАРИУМнепланирано прекъсване
№/бл. 14,14А,12,1Б,6,2,9,7,1А,8,10,5,3А,12А,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, КРАИЩЕ /735-ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 4,3,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, РАДЕЦКИ/733/-КВ.БОЯНАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2,3,5,2Б,4,6,8,2В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, В.З БОЯНА, УПИ ХІ-224, КВ.2непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ДРЕНЕТОнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ЖИВАТА ВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, БЕЛИЯ КЛАДЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 20А,20,26,13,15А,18,28,24,11,19,22,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, КАМЕННО ЗДАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5,4,8,3-5,1,10,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, непланирано прекъсване
№/бл. БОЯНА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. В.З БОЯНА КВ 13 УПИ ХХХV,УПИ ХХХІІ - 885КВ13,В.З.БОЯНА УПИХХХІІ-885 КВ13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, 9-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.13 УПИ ХХІІІ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, БОЯНАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ГРОБАРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ЗЕЛЕН ПАРКнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ПОДГРАМАДАнепланирано прекъсване
№/бл. 24,30А,45,45А,43,ЪГЪЛ УЛ.732,26,53 КВ.18А,45В И УЛ.732,49,30,51,28,УПИ ХІ818,41,55,УПИ ХІІІ-830/831 КВ.18Б,20,39,КВ.18Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, 732-РА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 38,19,17,22,13,КВ. 18Б,19Г,19А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, 775-ТА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ПРОФ. ИЛИЯ ЙОСИФОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, РОЗАРИУМнепланирано прекъсване
№/бл. 2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ПОДГРАМАДАнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ XXIV КВ.18А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ул.ПОДГРАМАДАнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ-ХІІІ-686,720 м.в.з.БОЯНА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ПРОФ. ИЛИЯ ЙОСИФОВнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ ХХV-687 ,КВ.18А,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, БРЕЗИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 23,32,31,19,28,33,21,27,25,36,30,29,34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ЯНЬОВИЦА/609/непланирано прекъсване
№/бл. 6,3,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, 729-ТА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 8,4,6,1А,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, КАМЕНАРЧЕ/631/непланирано прекъсване
№/бл. 13,15,11,17 ВИЛА,18,12,3,4,1,9,8,7,6,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, КАМЕННО ЗДАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, АСЕН ГЕОРГИЕВ/730/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, БОЯНСКА ЛЕГЕНДА/610/непланирано прекъсване
№/бл. 16,18,2,1А,7,8,15,1,11,12,14,3,17,16А,10,13,9,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ШИШМАНОВА КОННИЦА/620/непланирано прекъсване
№/бл. 10,29 КВ.БОЯНА,14А,24,27,23,29,26 КВ.БОЯНА УЛ.620-ТА,16А,17,16,13,20,9,11А,12,14,25,9А,19,22,18,31,11,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, БОЯНСКА КИТКА/КВ.БОЯНА/непланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ВИТОШКИ ТУРИСТ/КВ.БОЯНА/непланирано прекъсване
№/бл. 6,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, В.З.БОЯНА,УПИ VII-53,КВ.8непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. БОЯНА, ГЕОРГИ ВОЙТЕХ/734-ТА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,3,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45

Местоположениe
 • КВ. БОЯНА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. КИНОЦЕНТЪР, КУМАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 77 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, непланирано прекъсване
№/бл. ПЛ.ВИТОША НАЦ.КИНОЦЕНТЪР/ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, КУМАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 66А,66Д - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, БОЯНСКИ ВОДОПАДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, УПИ ХVІІІ-208,КВ.3Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ЛЕСКОВА ГОРА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 24,22,№8,№6,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, КУМАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 75 Ж,75 Д,75 Е,75 Г - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, XXXIII-1027, КВ.20Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ЛЕСКОВА ГОРА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. №6,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ДЕТСКИ МИРнепланирано прекъсване
№/бл. 40 А,36,НАЦ.КИНОЦЕНТЪР УЛ.ДЕТСКИ МИР/ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ПЛИСКА/Д-Р ПЕТЪР ВИЧЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. БОЯНА КИНОЦЕНТЪР ТР\2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ДЕТСКИ МИРнепланирано прекъсване
№/бл. 26,22,30,36Б,5 СГР. Б,9,2А,36А,20А,20,16,7,5 КВ. БОЯНА,14,5 СГРАДА А,24,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ГОЛЯМА МОГИЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 29,8,21,38,59,24А,13,40,25,32,36,46,34,17,10,28,65,20,22,37,42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, МОМИНА МОГИЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, Д-Р АЛБЕРТ ЛОНГнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ГОЛЯМА МОГИЛА/В.З.КИНОЦЕНТЪР/непланирано прекъсване
№/бл. УЛ. МОМИНА МОГИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, В.З КИНОЦЕНТЪР ІІІ, УПИ ХХХІІІ-99,непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, УПИ XII- 118, КВ.6, В.З. КИНОЦЕНТЪРАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, СИРИ ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1,2,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ГОЛЯМА МОГИЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 58,71,47,49,57,30-35,53,44,10А,50,51,46,61,30 35,44А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, МЕСТНОСТ ГОЛЯМА МОГИЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 82 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ГОЛЯМА МОГИЛА/В.З.КИНОЦЕНТЪР/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, II-13, 14, КВ. 3а, М."КИНОЦЕНТЪР"непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ЛЕСКОВА ГОРА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 12,КВ.3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45


кв. КИНОЦЕНТЪР, ЛЮЛИН/2-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 07:45

Местоположениe
 • КВ. КИНОЦЕНТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 9 август, 2020 - 9 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТ М-Т ШИРОКИ РИДнепланирано прекъсване
№/бл. 68434.4093.4172 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 22-РАнепланирано прекъсване
№/бл. С\У ЦСКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00

Местоположениe
 • КВ. ГОРУБЛЯНЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 9 август, 2020 - 9 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.КОСАНИН ДОЛ, УПИ VII-50 кв. 49непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ X-2307, КВ.44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УПИ XI 2528. КВ. 44непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КВ. ПАНЧАРЕВО, М. ДУПКИТЕ, УПИ X-1497 КВ.3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ ДУПКИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. МТП КЛ.55-63-69 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УПИ XII-1947 М. ДУПКИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УПИ Х-347, КВ.27 В.З. КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УЛ.СЕДЕФЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА ЗОНА КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 09.08.2020 22:00

Местоположениe
 • В.З.КОСАНИН ДОЛ

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти