Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 141-160 от 13735 новини
Период на изпълнение : 11 август, 2020 - 11 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

кв. СУХОДОЛ, 1-ВАпланирано прекъсване
№/бл. КВ СУХОДОЛ ПИ 877 КВ.7,М. СМЪРДАН ИМ088040 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ОРЕХпланирано прекъсване
№/бл. 21 КВ.СУХОДОЛ - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, БАРИТЕпланирано прекъсване
№/бл. 533 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СМЪРДАНпланирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ОВЧА КУПЕЛпланирано прекъсване
№/бл. М-СТ БАРИТЕ УПИ 6-48 КВ374 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СУХОДОЛСКАпланирано прекъсване
№/бл. 201 М.ПАДИНА - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ТРЕТИ МАРТпланирано прекъсване
№/бл. 32,24,22,28,16,18,30 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ТРАЯН ТАНЕВпланирано прекъсване
№/бл. 14,3,3А,9,5,8,1Б,1,4,2,2А,6,1А,2Б,2В,12,7,10 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, УПИ XLV-689планирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, КИРИЛ ХРИСТОВпланирано прекъсване
№/бл. 70,59,61,70А,55А,57,76,78,74,63,72 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ПИ 68134.4141планирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, УПИ IX-229 КВ.1планирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, МЕСТНОСТ СУХОДОЛпланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,ОКОЛ.ПЪТ - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТпланирано прекъсване
№/бл. СКЛАД - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, МОМИНА СЪЛЗА / КВ.СУХОДОЛпланирано прекъсване
№/бл. 42А - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ОРЕХпланирано прекъсване
№/бл. 18,УПИ ХХVІІІ - 846 КВ 41,13 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ПЕРЛАпланирано прекъсване
№/бл. 27А - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ПАДИНАпланирано прекъсване
№/бл. 13,КВ.СУХОДОЛ,СТР.ТАБЛО,6 СТР.ТАБЛО - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ГРАДИНАпланирано прекъсване
№/бл. 10,17,12,14,11,22,15,21А,23,16,3,6,5,8,2,4,13,19,21,1 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СМЪРДАНпланирано прекъсване
№/бл. 49 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СУХОДОЛпланирано прекъсване
№/бл. 1,П-Л 28 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ОВЧЕ ПОЛЕпланирано прекъсване
№/бл. 24,20,9А,14,18,7,22,26 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ТРАЯН ТАНЕВпланирано прекъсване
№/бл. 24,31,23,14А,25,11,16,22,26,12,29,26Б,18,20,28,26А,19,13,9А,21,15 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, КИРИЛ ХРИСТОВпланирано прекъсване
№/бл. 42,52,34А,48,40А,32А,50,26,23,36,22,46,25,37,66,64,30Б,28,44,26А,33,32,39,27,31,64А,40,30,30-32,29,38,34,35 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, БАНСКА БИСТРИЦАпланирано прекъсване
№/бл. 3,6,КЪЩА №6,1,5,4 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, АНГЕЛ СТОЯНОВ /СУХОДОЛ/планирано прекъсване
№/бл. 9,7,2,4,5,1,11 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, МОМИНА СЪЛЗА / КВ.СУХОДОЛпланирано прекъсване
№/бл. 26,22,8,36,10,14,24,32,40А,28,42А,11,2,40,7,20,4,1,6,3,34,16,5,30,18,42,12,38,9 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, МОМИНА СЪЛЗА / КВ.СИМЕОНОВОпланирано прекъсване
№/бл. 11 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ОВЧО ПОЛЕ/ЕМИЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИпланирано прекъсване
№/бл. 16 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 16:30

Местоположениe
 • КВ. СУХОДОЛ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Реконструкция на уличен водопровод

Начало: 12 август 2020, 09:00 ч.
Край: 12 август 2020, 17:00 ч.

Местоположение:
кв.Овча купел - бул.Монтевидео от № 98 до ул.Маестро Кънев, ул.Акад. Константин Пашев, ул.761-ва и 21 ДКЦ.
Тип:  Непланирано спиране

Местоположениe
 • КВ. ОВЧА КУПЕЛ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 11 август, 2020

Топлофикация прекъсване ЖК.ЗОНА Б-19

В момента без топлоподаване са:
бул.”К.Величков ” №149-151, №157-159

Местоположениe
 • ЖК.ЗОНА Б-19

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 11 август, 2020

Топлофикация прекъсване ЖК.ДРУЖБА 1

В момента без топлоподаване са:
бл.65,бл.66,бл.71,бл.72,бл.73,бл.74, бл.75,бл.76,бл.76А,бл.77,бл.121,бл.122,бл.123,бл.124,бл.155,бл.156,бл.156,бл.157,бл.158,бл.159

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 11 август, 2020 - 11 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, МЕСТНОСТ ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА В УЛ.1 №20,УЛ.1 №8,14 ВРАНЯ,ВИЛА,РАБОТИЛНИЦА,ИМОТ 158,БАРАКА,КЪЩА,ОФИС НА УЛ.1 №17,СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТ 36,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 82,102 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, 1-ВА/СТУДЕНТСКА/непланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, 14831.6520.403.4.2непланирано прекъсване
№/бл. ул.Стар Лозенски път №36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, УЛ. СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ВРАНЯ-ЛОЗЕН-ТРИЪГЪЛНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 82 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, XVIII 115 М.ВРАНЯ ЛОЗЕН ТРИЪГ.непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, РИЛА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН-ТРИЪГЪЛНИКА/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, СТАРИЯТ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ИСКЪР/32-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ОСМИ МАРТ/15-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, непланирано прекъсване
№/бл. КЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, 44063.6207.410непланирано прекъсване
№/бл. ул.Стар Лозенски път - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, УПИ XIX-40,КВ.12непланирано прекъсване
№/бл. м.ВРАНЯ ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 37,84,28,44 ПАВИЛИОН,16,30,2,52,51,9,23,55,1,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ТИМОК/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, МАРИЦА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 1,ВРАНЯ-ТРИЪГЪЛНИКА П-Л 184 БС - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, СТАРА ПЛАНИНА/В.З.ВРАНА-ЛОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯ ТРИЪГЪЛНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ 1 МТП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, 11-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, РОДОПИнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ХІ-292непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, МЕСТНОСТ ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 5,4,ВРАНЯ-ТРИЪГЪЛНИКА УПИVІІ-415,3,СТРОИТЕЛСТВО,КВ.7 ПЛ.10-90,БАРАКА,ВИЛА В УЛ.11 №3,АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА,6,ВИЛА В УЛ.2 №10,ВИЛА В УЛ.5-ТА №6,УПИ 9-402 КВ.7,11,ВРАНЯ УЛ.2 №13,УПИ 1-415,УЛ.8 №1,ПЛ.321,УЛ.12 №18,УЛ.5 №6,КЪЩА,10,КЪЩА В УЛ.11 №16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 84,86В,94,102,108,96,86,88А,93,106А,100,92 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, 492,КВ,31-ПАНЧЕРЕВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 98 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, М. ВРАНА ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКА УПИнепланирано прекъсване
№/бл. I-363.456 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, РИЛА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН-ТРИЪГЪЛНИКА/непланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ЯВОР/9-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 5,1,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ЛИПА/10-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 8 ВИЛА,2,7,5 ПОМПА,4,6,10,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ИГЛИКА/7-МА/непланирано прекъсване
№/бл. 4,8,2,6 ВИЛА,СТРОИТЕЛСТВО,3,7,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, КОКИЧЕ/4-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 1 СТРОИТЕЛСТВО,ВИЛА В ПАРЦЕЛ 41,2,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, МИНЗУХАР/6-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 7 ВИЛА,7,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, МЛАДЕЖКА/12-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 7 ВИЛА,6,18,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА В УЛ.11 20,СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА,УЛ. 8 № 1,СТРОИТЕЛСТВО,СТРОЕЖ НА ОГРАДА,11,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, 3-ТА/В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, М.ВРАНЯ ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКА ПИ 44063.6207.4777непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, XVI-168, КВ.17непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, 44063,6207,4430непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, УПИ ІІ 351 КВ.19непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, УПИ XVI-168 КВ.17непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, АРДА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. №4,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ВИСО/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ЕРМА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 4,3,5 СТРОЕЖ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, РИЛА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ВЕСЛЕЦ/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 6,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, МАРИЦА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, РОДОПИ/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, М.ВРАНА ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ VII-296, КВ.7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, РОПОТАМО/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, ЛЮЛИН ПЛАНИНА/В.З.ВРАНА-ЛОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 2 ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, СТАРА ПЛАНИНА/В.З.ВРАНА-ЛОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 22,26* - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30


ВРАНЯ, УПИ VІІ-290, КВ.4 ВЗ ВРАНЯ-ЛОЗЕНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30

Местоположениe
 • ВРАНЯ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 11 август, 2020 - 11 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГАРА ИСКЪР, СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30

Местоположениe
 • КВ. ГАРА ИСКЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 11 август, 2020 - 11 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 2, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 АВТОМАГИСТРАЛА ТРАКИЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 10:30

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 2

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 11 август, 2020 - 11 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ГЕО МИЛЕВ, РУМЕН ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 АСАНСЬОР,4 ОБЩИ НУЖДИ,2,4,4 ГАРАЖ 5,4 ГАРАЖ 2,4 ГАРАЖ 3,4 ГАРАЖ 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 03:45


жк.ГЕО МИЛЕВ, ДЕТЕЛИН ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 23,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 03:45


жк.ГЕО МИЛЕВ, ПОП ХАРИТОН/ПАРТ.БИТКА/непланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 11.08.2020 03:45

Местоположениe
 • ЖК.ГЕО МИЛЕВ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ТРИЪГЪЛНИКА, ЧАЙКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,3,ГРАДИНКА,5,9,7,7 ГРАДИНКАТА,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


кв. ТРИЪГЪЛНИКА, ШИБОЙнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


кв. ТРИЪГЪЛНИКА, ПАНЕГАнепланирано прекъсване
№/бл. 21,16,18,31,35,6,8,27,12,4,37,10,22,19,23,2,29,33,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


кв. ТРИЪГЪЛНИКА, ЧЕПЕЛАРЕнепланирано прекъсване
№/бл. 36,34,22,25,23,24,38,7,30,27,21,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


кв. ТРИЪГЪЛНИКА, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


кв. ТРИЪГЪЛНИКА, ИВАН МЪРКВИЧКАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,6,10,7,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


кв. ТРИЪГЪЛНИКА, МАЙОР ДИМ.ДУМБАЛАКОВ/ФИЗКУЛнепланирано прекъсване
№/бл. 35,29-31,48,46,27,44,19,29,13,17,15,33,21,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


кв. ТРИЪГЪЛНИКА, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45

Местоположениe
 • КВ. ТРИЪГЪЛНИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ТОЛСТОЙ, ТОЛСТОЙнепланирано прекъсване
№/бл. 64,60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


жк.ТОЛСТОЙ, НАДЕЖДА 2непланирано прекъсване
№/бл. ПАРКИНГ ДО БЛ.65 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


жк.ТОЛСТОЙ, ХАН КУБРАТнепланирано прекъсване
№/бл. 39 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


жк.ТОЛСТОЙ, ЛЕВ ТОЛСТОЙнепланирано прекъсване
№/бл. 46,64,32,63,60,В 64,65 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


жк.ТОЛСТОЙ, БУДИНЦИ/ЛЮБЧО АТОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


жк.ТОЛСТОЙ, РОЖЕН/АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ/непланирано прекъсване
№/бл. 31 ДО64 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


жк.ТОЛСТОЙ, ХРИСТО ОГНЯНОВ/НАРОДНА/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45


жк.ТОЛСТОЙ, ЕКЗАРХ СТЕФАН/ГЕОРГИ КОСТОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 19:45

Местоположениe
 • ЖК.ТОЛСТОЙ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗЕМЕДЕЛСКА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 54 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЪНСКА МАХАЛА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 7,3,9,2,6,12,8,10,18,6А,5,1,4,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КУТЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 16,12,35,14,31А,18,37,29,43,39А,33,31,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ДЕТЕЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 54 СТР.Т,42,46,36,61,44,34,56А,37,52,38,33,50,47,60,48,56,58 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СПОРТИСТнепланирано прекъсване
№/бл. 28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БАНСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,1А,4,1,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БОЖКО ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 31,24,36,39,25,42,33,48,20,22,35,46,23,34,40,26,27,44,45,38,29,41,28,30,37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗЕМЕДЕЛСКА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 9,14,7,3,2,12,11,4,19,35А,13,15,10,7А,18,1,6,СТРОИТЕЛСТВО,ПИ 68134.4397.270,8,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, НОВ ЖИВОТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 6,14,16,3,2,9,8,4,12,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ДРАВАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,4,6,2А,2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 2,6,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 4387.4непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КУТЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2,6,2А,3,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 78,71,75,84,67,92,80,86,69,88,90,71Б,73 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 68134.4388.209непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ГЕОРГИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 18,20,5,8,15,10,16,9,13,11,4,12,3,2,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИН / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 46,75,77,40,79,93,36,48,89,УПИ ХVII-4387.2,КВ.49,34А,87,95,91,83,44,38,18,69,32,71,81,85,73,80 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 13,13Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, УПИ 9-2600 КВ ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 786 НА ОКОЛОВРЪСТНОТО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, УПИ XVII-274непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 6,1,4,5,8,10,9,3,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БЪЛГАРСКИ ВОИНнепланирано прекъсване
№/бл. 6,3,1,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СТЕФАН КАРАДЖАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,5,8,9,10,5А,1,2,4,3,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СУХОДОЛСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 27,7,13,№12,14,19,5,16,2,1,21 ИМОТ 10106,21,10,4,11,17,6,18,15,20,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БРАТЯ НАЙДЕНОВИнепланирано прекъсване
№/бл. 5,6,7,8,9,10,11,2,12,1,3,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПИ 68134.4370.46непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИН / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 59,63А,41,39,65,33,20,67,47,36,57,38,18,63,35,16,53,61,24,43,45,37,22,55,38А,51,49,67А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПОГЛЕДЕЦ / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 9,7,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПОГЛЕДЕЦ/МАРКО ДОБРЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 5,13,9,10,8,7,1,6,15,11,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, М.ФИЛИПОВЦИ, ПИ 68134.4370.8непланирано прекъсване
№/бл. Б.С. SOF0741 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПОБЕДАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,2,4,3,5,1,6,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗДРАВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 2,11,5,6,1,4А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ДЕТЕЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 15,16,7,20,23,10,13,6,26,21,22,4,32,17,14,2,30,18,28,№19,24,11,19,9,12,5,1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТЕМЕНУГАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5,1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНАнепланирано прекъсване
№/бл. 9,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 20,24,26,44,32,25,50,15,10,7,42Б,4,42,40,5,22,9,33,14,19,23,31,37,21,26 ФИЛИПОВЦИ,46,28,48,3,35,48А,2,34,38,6,8,18,12,27,39,1,30,17,11,41 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БРАТЯ РАШКОВИнепланирано прекъсване
№/бл. 2,№3,1,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БОЖКО ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 14,8,5,10,11,12,2,4,3,1,6,1А,18,17,15,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КАП. ИВАН ЗЛАТЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 7,3А,5,11,2,1,14,8,3,9,10,6,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ВИТОША / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 12,1,11,14,9,6,3,10,5,2,7,4,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗДРАВЕЦ / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БУЗЛУДЖА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 15,7,8,6,9,11,17,4,1,2,5,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТЕМЕНУГА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 16,10,18,4А,5,20,12,14,8,7Б,3,2,7,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 7,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПОДПОРУЧИК ИВАН ЖЕЛЯЗКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 9,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ШОСЕ БАНКЯнепланирано прекъсване
№/бл. ИМОТ №008030 СКЛАД - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, МИРнепланирано прекъсване
№/бл. ХИПОДРУМА,Б - ХИПОДРУМА,ДО ХИПОДРУМА,А - ХИПОДРУМА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КУТЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 19,21,11,8,15,9,13,4,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 74,59,№64,57А,49,47,66,76,63,55,65 УПИ30-238 ЛЮЛИН,57,64,53,61,70,60,68,72,49А,62,65,51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПОРУЧИК ХРАНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 3,7,О,10,8,4,6,2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СТРАЦИН / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 10,2,6,12,8,7,3А,1,4,11,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, АЛЕН МАК / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 2,3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 24А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 502,503 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 74,32,40,64,32,23,12,5,1,13,64,21,31,34,33Б,10,УЛ.ТРЕТИ МАРТ-ТЪРГОВСКИ ДОМ,19,32,77,35,69,БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА,7,40,65,78,77,35,14,70,77,73,79,ПАВИЛИОН,41,71,74,67,42,83,БАРАКА 52,9,12,19,41,67,21,83,17,41,66,52,67,11,74,О УЧИЛИЩЕ,64Б,34,33,58,43,83,72,43,19,1,33,73,ЧИТАЛИЩЕ,40,65,62,65,21,78,11,13,67,8Б,19,33А,53,42,62,26,66,1,18,20,13,77,78,54,34,31,53,71,67,64,32,ДО 68,37,83,68,79,22,75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. ПАВИЛИОНИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КВ. ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИН / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 65 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 9,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 68,20,16,О 29,64,24,64,27,24,23,1,62,52,30,28,5,63,66,6,77,19,2,13,4,52,21,12,3,83,79,69,74,17,83,28,2,74,18,22,83 КЪЩА,24,83,26,1,83,12,79,31,8А,2,26,34,29,83 КЪЩА,20,8Б,63,14,7,8,8А,19,77,УЛ.ТРЕТИ МАРТ-ТЪРГОВСКИ ДОМ,73,30,4,78,65 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИН / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 11,1,5,23,12,14,3,29,17,7,27,19,15,9,25,5А,21,13,4,29Б,10,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИ ПИ 68134.4369.27непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БАНСКОнепланирано прекъсване
№/бл. 13 БАНСКО ШОСЕ 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. БИВШО ТКЗС - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ШОСЕ БАНКЯнепланирано прекъсване
№/бл. 15,13,БИВШ СТОП.ДВОР-ФИЛИПОВЦИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БАНСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗЕМЕДЕЛСКА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 41 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЪНСКА МАХАЛА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, М.БИОТЕХНИКА ПИ 74 КАД.П.169непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ШОСЕ БАНКЯнепланирано прекъсване
№/бл. 23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПИ:32216.2325.102, М. ЗАВОЙТЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СТЕФАН СТАМБОЛОВ/БУДИШИН/непланирано прекъсване
№/бл. 208 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 22,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 54А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗЕМЕДЕЛСКА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 4,3А,2,1,8,6,5,3,10,12,6А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ХРИСТО БОТЕВ / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 8,6,4,2,12,10,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КУТЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 25,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СПОРТИСТнепланирано прекъсване
№/бл. 11,18,22,15,10,7,3,6,19,16,8,14,1,28,12,4,5,2,9,17,24,13,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.ТРЕТИ МАРТ-ТЪРГОВСКИ ДОМ,УЛ.ТРЕТИ МАРТ 54-ТЪРГОВСКИ ДОМ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 58,54,54А,41,52,45,56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БАБИН КЛАДЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 4,3,2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ГЕОРГИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БРАТЯ НАЙДЕНОВИнепланирано прекъсване
№/бл. 15,24,16,22,26,16 ФУРНА,17,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ВИХРЕН /ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, УПИ XIX-107 КВ.22непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ВИХРЕН/ПЕТЪР ТОНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 3,4,9,1,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.БАНСКО ШОСЕ №13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 43,43 ФИЛИПОВЦИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 45 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00

Местоположениe
 • КВ. ФИЛИПОВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 525,526,529 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 5

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - I, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 20:00

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

СТУДЕНТСКИ ГРАД, ПЕТЪР УВАЛИЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, ОБЕЛЯ 2непланирано прекъсване
№/бл. 213А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 289 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, ЦАР АСЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 101 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 496,418,423А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, МЛАДОСТ 1Анепланирано прекъсване
№/бл. 562 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, ИЛИЯНСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, ФИЛИПОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, ХРИСТОФОР КОЛУМБнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, ЖИЛИЩНА ГРУПА ЮЖЕН ПАРКнепланирано прекъсване
№/бл. 108 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, ТИНТЯВА/Ф.Е.ДЗЕРДЖИНСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, 21 ВЕК/449-ТА СТУДЕНТСКА/непланирано прекъсване
№/бл. 36А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, АКАД.БОРИС СТЕФАНОВ/АН.НАЙДнепланирано прекъсване
№/бл. 38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, ЕПИСКОП ЕВГЕНИ БОСИЛКОВ/БОРнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, ТОДОР ГАДЖОВнепланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, V-335,КВ.38непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15

Местоположениe
 • СТУДЕНТСКИ ГРАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

7-ми КИЛОМЕТЪР, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 7-11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


7-ми КИЛОМЕТЪР, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 154,152 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


7-ми КИЛОМЕТЪР, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15

Местоположениe
 • 7-МИ КИЛОМЕТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

7-ми КИЛОМЕТЪР, ХРИСТОФОР КОЛУМБнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


7-ми КИЛОМЕТЪР, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 7-11 УПИ І-909 КВ.14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


7-ми КИЛОМЕТЪР, АКАД.СТЕФАН МЛАДЕНОВ/АРСО Пнепланирано прекъсване
№/бл. 50 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


7-ми КИЛОМЕТЪР, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 86 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00

Местоположениe
 • 7-МИ КИЛОМЕТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГАРА ИСКЪР, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 123 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15

Местоположениe
 • КВ. ГАРА ИСКЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГАРА ИСКЪР, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 115 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 132 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00

Местоположениe
 • КВ. ГАРА ИСКЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО 252,ДО 262,С/У 251,208,264,261,255,ПРЕД 262,264,С/У 253,209,254,ТП ДО 251,262,262,253,С/У 252 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. ЗАД ПАРАКЛИСА,ПАВИЛИОН ЗА ЦВЕТЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 267,266,254,ДО БЛ.266,254,257,ДО 257/ТП,258 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 261,251,С/У 261,252,260 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 1,ДО 226 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 226 - ПАРТЕР,226,210,228,223,206,С/У 209,218,217,209 УПИ 1213,226 ПАРТЕР,РУМ С/У 205 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ИЛИЯ БЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. ИМОТ 239 И 257 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, М/У ДРУЖБА 1 И 2непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 218,217 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 228,ТП ДО 205,ТП ДО 226,С/У 228,219,ДО БЛ.224,1 ДО БЛ.219,227,210,ПАЗАР,ТП ДО БЛ.219 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 10,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 73 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 290,290 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ПАЗАР,ДО 252,С/У 252,ДО ПАЗАРА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ 5-1328, КВ. 228,66 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 12,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 286,285 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 2 284,284 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, V-1643,КВ.30Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2 ПИ №628 УПИ III-761 КВ.30Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 284 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 284,284,284 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 404 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, АМСТЕРДАМнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО 322/ТП,ДО 324,324,323,ОБИКОЛНА 2,322 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 319,ДО БЛ.321,ДО 321,321,С/У 150У/ЩЕ,320 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 304 ПРЕД,304,С/У 304,ДО 304 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 304,144 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО ТП 314,ДО БЛ.315, ВХ.Г,318,1 ДО БЛ.315,314,315 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 317,313 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 269,ДО 263,270,274,265,ДО 274 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПОЛКОВНИК ХРИСТО АРНАУДОВнепланирано прекъсване
№/бл. 8 МАГ.2,8 МАГ.3,8 МАГ.1,8 ПРЕД БЛ265,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 264 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 276 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ИЗЛАКнепланирано прекъсване
№/бл. 4,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, КОПЕНХАГЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 23Б,23А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, УПИ III-801 КВ.5непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 0 пред магазин Кауфланд,83 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. УЛ. ХАЙДЕЛБЕРГ №7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 282,282 КОМПЛ.ЦАРИГРАДСКИ,282,, 275,282 КОМПЛЕКС ЦАРИГРАДСКИ,275,282 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 280,282 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. 283 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 282,283,282-БЛ.
282-БЛ. 282,283,282 МАГАЗИН 9,282 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 281," 281А," 281А," 281А,281А,281,281А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 278,- 278,287,278 278 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 97,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 275 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 514,Р.ИСКЪР,510,513 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДИМИТЪР ПЕШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 401А,401 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.271 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПОЛКОВНИК ХРИСТО АРНАУДОВнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 271,ПИ 1152 КВ 33,270,ЗАД БЛ.271 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 268,259,267,ДО БЛ.268,1 ДО БЛ.266,ДО 259 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 1 ЗАД БЛ.212,С/У 272,ДО 272,274,273,264,272,263 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. С/У 256,С-У 256,256,МОМ.ЧЕШМА 3,255,ДО БЛ.256,кв.4 упи 9,258,ДО БЛ 256 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 124,1,124А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО 205,БИЗНЕС ЦЕНТЪР СРЕЩУ БЛ.208,С/У ПАРАКЛИСА,206,ДО 212,С/У БЛ.206,ПИ1371,2080,М.БЛАГА КРУША,ЗАД 208,ТП С/У БЛ 207,ДО 209,207,208,ПИ 1371,С/У 206,209,ПИ 1371,ДО209 ТП,С/У 206 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 8,ДРУЖБА 2 С-У БЛ.206,УПИ VII-1039 КВ.1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. 291 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 291,2 291 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 63-ТО ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР,КВ.28 П-Л 1145,ДО БЛ.329 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. С/У OMV ГОРУБЛЯНЕ,АВТО ПАРК. ПОД МОСТА,ТП ОКРЪЖНО ПЪТНО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 ПЛ.ШОСЕ,ДО ГАЗОСТАНЦИЯТА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, КОПЕНХАГЕНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1 АВТО МИВКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. УЛ.ОБИКОЛНА УПИ 18-822 КВ.9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, УПИ XL-246.
КВ.9
непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15


жк.ДРУЖБА 2, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 319 ДО ПРАКТИКЕР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:15

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 2

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 10 август, 2020 - 10 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 126 А,126 Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 323 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО 68 ЕСПУ,ДО ПАЗАРА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ПИ-68134.1505.2248.2,кв.3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 361 СКЛАДОВА-ТЪРГОВСКА БАЗА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 286,285 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. 280 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 280,280 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 84 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 304 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, КОПЕНХАГЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, УПИ VI-270,кв.6непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 130 МАГ.6В-КАФЕ,130,130 ОФИС - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. СЕТОФАР КАУФЛАНД - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, УПИ ХV -1099 КВ.7непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. П-Л 237 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО 502 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДЕЛИЙСКА ВОДЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 29 ДО 502,25 ТЦ,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 113 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 527 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. 523 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 526,ДО 525,523,524,528 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 518,517 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО 516/ТП,УЛ. ОБИКОЛНА УПИ-ІІ-1268,516,КВ 11 ПИ 1538 ИСКЪР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.523 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 514,519,515 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 510 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 506,507,2,509 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. С/У 501,511,С/У 511,501,ТП ДО 510,510,502,ДО 501,ПРЕД 501 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДИМИТЪР ПЕШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. ДРУЖБА ІІ С/У БЛ.510 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, непланирано прекъсване
№/бл. ТП 421 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО 421,П-Л 950-951,150-ТО ОУ,ДО БЛ.421 19 БР.
СРЕЩУ БЛ.501 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДИМИТЪР ПЕШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 423,422,СРЕЩУ 321 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДИМИТЪР ПЕШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 415,ДО 422,С/У БЛ422,С-У 422,422,422 ПРЕД,422 ДО,420,С/У 422,ТП БЛ.420,419,422 С/У,421 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДИМИТЪР ПЕШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 19,СТРОИТЕЛСТВО НА АВТОЦЕНТЪР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 416,409,ДО 416/ТП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.414,помещение към трафопост до бл 413,413,1 ДО БЛ.414,414,415 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 412,ДО БЛ.412 И БЛ.417,417,418,С/У 417 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 411,406,405,ДО 411/ТП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ТУШЕ ДЕЛИИВАНОВ/ ДРУЖБА 1/непланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО 410 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. С/У 404,УЛ.ОБИКОЛНА,С/У 408,ДО 404,404,2 407,32 УЛ.ОБИКОЛНА,С/У 408,С/У 405,405,407,404,1 ДО БЛ.407,ДО 408,408,304 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 29,ДО ПРАКТИКЕР,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 406 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, I-ЖС, КВ.22непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 402 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО 404,, 401,401А,404,401,404,* 401,410,404 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. 315 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 317 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 312,ДО 312/ТП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 311,311А,ДО 311,511А,316 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.311 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 311,310Б,310А,307 ДО,308,1 ДО БЛ.310,309,310,311,306,307,ДО 311 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 2 301,306,кв 5 пи 2190,ЗАД 306,301,ТП ДО БЛ.306 И БЛ.305,305,307 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, XXXI-1116, КВ.9непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 302,302,302 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, КОПЕНХАГЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ПИ 1901,КВ,ДО 302/ТП,302,302,302,302 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ТП 223,222,216,224,223,233,221,214 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 212,202,ТП ДО 212,216,ДО БЛ.212,ДО 202,212,ТП ДО БЛ.212 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 433 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, VIII-1418 И IX-1313непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, УПИ VIII-1418,кв.511непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 214,211,213,22О,221,220 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 215,БИЗНЕС ЦЕНТЪР СРЕЩУ БЛ.208,208 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 202 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 111,202 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. ПАВИЛИОН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 507,504,505,1 ДО БЛ.504 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 508,507,1 ДО БЛ.507 Б,ДО БЛ.505 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 1 ДО БЛ.205,В РУМ,205,УПИ VII 1039 КВ 1,206,ДО 209,205,РУМ ИСКЪР ЕТ.2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ/МОМ.ЧЕШнепланирано прекъсване
№/бл. 112,106 Ж.К.ДРУЖБА 2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 225,224 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 517,514,516,512 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 1 511,512,511,512 ДО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО 501,502,503,ДО 502 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 355,357 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 1 302,302 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, КОПЕНХАГЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.329 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00


жк.ДРУЖБА 2, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 10.08.2020 18:00

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 2

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти