Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 141-160 от 17204 новини
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ОРЛАНДОВЦИ, СТАРОСЕЛСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, МАРА БУНЕВА/СОЦИАЛИСТИЧЕСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 79 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ I-1140А ,КВ.52 М.ОРЛАНДОВЦИ,15А,21,16,18,20,22А,17,34,15,25,24,14А,22,13,23,28,32,23А,30,11,23Б,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОВЧАРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 22,22Б,22,22В,22Б,22 3,22,28,22 Б,22 В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, 279-ТА/СЕРДИКА/непланирано прекъсване
№/бл. 8А,2,14,1,12,16,3,1А,1А КВ.ОРЛАНДОВЦИ,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ХРИСТО СТАНИШЕВ/ЧАВДАРЧЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 63 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОДЕСАнепланирано прекъсване
№/бл. 28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СУЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОВЧАРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 14,17А,17Б,21А,21,22 В,19,19А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, 279-ТА/СЕРДИКА/непланирано прекъсване
№/бл. 24,22,20,26,20 КВ.ОРЛАНДОВЦИ,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СТОЯН СТОИМЕНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 7 КЪЩА,1,7,4,3 ЗАПАДЕН БЛИЗНАК,3А,5,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ХРИСТО СТАНИШЕВ/ЧАВДАРЧЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 76,84,69Б,69,68,86,74,78,70,67Б,78А,65,73,80А,72,80,67А,65А,71,74А,82,74 А,67,69А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПИ 1772 кв.3 м.сгуроотваланепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ХРИСТО БАТАНДЖИЕВ/АЛ.МАТРОСнепланирано прекъсване
№/бл. 74 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ГРАДИНИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 9,1А,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ХРИСТО ТРАЙКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 9Б,8,9,8Б,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СТАРАТА ВОДЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,6,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЛАЗАР МИХАЙЛОВ/ХР.МАНОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 12,14,6А,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОДЕСАнепланирано прекъсване
№/бл. 37,28,29,33,23,34,28 ГАРАЖ,26,37А,41,35,21,31,27,25,45,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОВЧАРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 10,3,2В,1А,4,9Б,15,8,9,11,6А,13,2,7,6,4А,12,5,3А,1,17,2А,2Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОРЛАНДОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, 258-МА/СЕРДИКА/непланирано прекъсване
№/бл. 6,3,9,5А,6А,1,12,6 КВ.ОРЛАНДОВЦИ,5,16 КВ.ОРЛАНДОВЦИ,10,13,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ХРИСТО СТАНИШЕВ/ЧАВДАРЧЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 100,98А,106,104,108,98,81,83,102 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, МАРА БУНЕВА/СОЦИАЛИСТИЧЕСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 80,84 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, НЕШО БОНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, НИКОЛА БОНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:30

Местоположениe
 • КВ. ОРЛАНДОВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОПОРСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ИНДУСТРИАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОПОРСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КОЖАРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,№2,2 КЪЩА,2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СЛИВНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 321 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 4 405 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ГРЪНЧАРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КАМЕНОДЕЛСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 11,1,4,7,10,9,8,12-14,6А,12,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, САПУНДЖИЙСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, МАЛАШЕВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ИНДУСТРИАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,7А,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЗАВОДСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,8,10,4,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, 202-РА/СЕРДИКА/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПИ 59 С ИДЕНТИФ.68134,511,59непланирано прекъсване
№/бл. КОНТЕЙНЕР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00

Местоположениe
 • КВ. ОРЛАНДОВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 КЪЩА,9,6,5,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ИВАН ЙОНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ИЛЬО ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 24,11,29,31,22,27,6,8-10,11А СТОП.СГРАДИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 27,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, КАП. ГЕОРГИ МАМАРЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 22,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, МЕДЖИДИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ИЛЬО ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, КАП. ГЕОРГИ МАМАРЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, СЛИВНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 218 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ/ЦВЯТКОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00

Местоположениe
 • ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Сердика, ИНДУСТРИАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,11,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45

Местоположениe
 • ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОПОРСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ИНДУСТРИАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОПОРСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КОЖАРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,№2,2 КЪЩА,2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СЛИВНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 321 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 4 405 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ГРЪНЧАРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КАМЕНОДЕЛСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 11,1,4,7,10,9,8,12-14,6А,12,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, САПУНДЖИЙСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, МАЛАШЕВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ИНДУСТРИАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,7А,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЗАВОДСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,8,10,4,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, 202-РА/СЕРДИКА/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПИ 59 С ИДЕНТИФ.68134,511,59непланирано прекъсване
№/бл. КОНТЕЙНЕР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45

Местоположениe
 • КВ. ОРЛАНДОВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 КЪЩА,9,6,5,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ИВАН ЙОНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ИЛЬО ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 24,11,29,31,22,27,6,8-10,11А СТОП.СГРАДИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 27,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, КАП. ГЕОРГИ МАМАРЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 22,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, МЕДЖИДИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ИЛЬО ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, КАП. ГЕОРГИ МАМАРЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, СЛИВНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 218 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ/ЦВЯТКОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:45

Местоположениe
 • ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.СВОБОДА, ДИЛЯНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 ОФИС,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ/П.ТОДОРОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, ДИЛЯНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,20,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, XIII КВ.25непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. С/У 30/ ЗАД СБА МАГАЗИНА,1 32,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 23,24,ДО БЛ. 4,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. С/У БЛ.9,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВ.НИК.ЧУДОТВОРЕЦ/ЛОП.ГОРА/непланирано прекъсване
№/бл. ТП ДО БЛ.9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 31,20Б,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 30,1 30,5,4,СВОБОДА С-У БЛ.4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 1,7,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 УЛ. ПЕНКА МИХАЙЛОВА,УЛ.СВ.Н.ЧУДОТВОРЕЦ №7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 4 А,4,ТП 4А,4 А,4А,4А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. ДО 102-РО У-ЩЕ,75 ДВОР У-ЩЕ 102-РО,ПАВИЛИОН ДО 102-РО У-ЩЕ,ДВОР 102-РО У-ЩЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, ТЪРГОВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. ДО 444 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, ПЕТКО Д.ПЕТКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 6,6 ОФИС/ПАРТЕР,2,6 АТ.4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ/П.ТОДОРОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,ПАВИЛИОН ЗА БАНИЧКИ,С-У СУПЕРМАРКЕТ ЕНА,ДО БЛ.12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, ПЕТКО Д.ПЕТКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. СЕВЕРЕН ПАРК,14 17,ДО 20,1 СРЕЩУ БЛ. 20А,23,20А,С-У 5А,22,5А,1 5А,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 18,ДО БЛ.17 МЕСТНОСТ МОМКОВА МАХАЛА,С/У БЛ19,16,19,18,17,20,ДО 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. ДО 14-15,М/У БЛ.14 15,ГАРАЖ ДО БЛ.14,ГАРАЖ М/У БЛ.14 И 15,14,ДО 14/ГАРАЖ,ДО 14 ГАРАЖ,ДО 14/15 ГАРАЖ,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, ПЕТКО Д.ПЕТКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 4 ГАР.3,4 ГАР.1,4 ГАР.5,4,4 ГАР.4,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 13,ДО БЛ.12 УЛ.ГЕН.ЖЕНДОВ ДО БЛ.12,ДО 12,12,ДО БЛ.12 УЛ.ГЕН. ЖЕКОВ ДО БЛ.12,ТП ДО 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 445,444 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, ТЪРГОВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. МАГАЗИН ДО БЛ.444 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ/П.ТОДОРОВАнепланирано прекъсване
№/бл. С/У СУПЕР МАГ.ЗА ЦВЕТЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.СВОБОДА, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 444 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15

Местоположениe
 • ЖК.СВОБОДА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 832 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 57А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 5,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 816,В 56 СОУ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ВЕЛИКО ТЪРНОВО/Г.Г.ДЕЖ/непланирано прекъсване
№/бл. 100,С/У БЛ.817,817 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 339-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЩАСТИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. ДО 816,816 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ТЪРНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 65А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 104 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 338-МА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 340-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 11,6А,10,1,13А,5,13,6,11А,1 С-У БЛ.816,3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ФИЛИПОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 38,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 4Б С/У 809,С/У БЛ.803-ПАВИЛИОН,809,809П,5 С/У 809,ДО 802,3-1 С/У 809,803,С/У 809,4А С/У 809,1Б С/У 809,802,1А С/У 809,С/У 802,2-2 С/У 809,С/У 803,809,С/У 809,1В С/У 809,1Г С/У 809,55,2-1 С/У 809 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ПРЕПОЛАЦнепланирано прекъсване
№/бл. 12,О,1,64 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 34,53 ГАРАЖ,№98,53,53 ЖК. ЛЮЛИН,100,53 ЛЮЛИН,98,53 ГАРАЖ 4,53 ОН,53 ГАРАЖ 3,53 ГАРАЖ 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 339-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 4,3,1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, II- 369, КВ.34 Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3005-ТА/717/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 1,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 1А С/У 809,809,4Б С/У 809,1Б С/У 809,1Г С/У 809,4А С/У 809,809,3-1 С/У 809,802,2-1 С/У 809,5 С/У 809,С/У 809,55,С/У 802,С/У 809,1В С/У 809,С/У БЛ.803-ПАВИЛИОН,803,ДО 802,2-2 С/У 809,С/У 803,809П - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ПРЕПОЛАЦнепланирано прекъсване
№/бл. 1,12,О,64 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 53 ГАРАЖ 3,53,53 ГАРАЖ 4,53 ОН,98,100,53 ГАРАЖ,№98,34,53 ЛЮЛИН,53 ГАРАЖ 5,53 ЖК. ЛЮЛИН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 339-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 1,3,2,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 814,881-ТП,882,0 ДО БЛ.882,ТП ДО 882,881 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ТЪРНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3011-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 3,3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 57,112 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. №8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 6,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 811,812,803,0 до бл.811,810 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОДЕЧ/ГУРГУЛЯТ/непланирано прекъсване
№/бл. УПИ 68134.4358.69. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ТЪРНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. № 46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ФИЛИПОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 15,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VIII, ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВнепланирано прекъсване
№/бл. Т.411 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 8

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - VII, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ТЦ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН - VII, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ЦЕНТЪР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 7

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЦАРИЦА ЙОАННАнепланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 332 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.331,331,332 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 321,320 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 321,320,322,ДО БЛ.321,КАФЕНЕ ЛОБИ,С/У БЛ.321 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ПЕТЪР БОНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 4А С/У БЛ.319 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ. ЦАРИЦА ЙОАНА И БИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 2непланирано прекъсване
№/бл. ООД ПИРЕЛИ 5 ФИТНЕС ЗАЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 303,388,УПИ 6-777.ПИ 1287.908,303,303,С/У ПОЩАТА,389,386,388 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЦАРИЦА ЙОАННАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,170 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВнепланирано прекъсване
№/бл. З БРОЯ ОТКРИТИ СЕРГИИ,УПИ V-1180,КВ.23-А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 10,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 330 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 330 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 2непланирано прекъсване
№/бл. ПИРЕЛИ ООД АВТОКЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ПОКРИТ ПАЗАР,ДО ДОМ НА УСЛУГИТЕ,ТЪР.ЦЕНТЪР,УЛ.301/302,ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,ДО БЛ.330,330,МАГАЗИН 7- ТЪР.ЦЕНТЪР,ПАЗАР САН МАРИНО ПАВ.27,УЛ.301 С/У БЛ.380,САН МАРИНО,ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ,329-330,ТЪР.ЦЕНТЪР ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,С/У 330,САН.МАРИНО,ТЪРОВСКИ ЦЕНТЪР ЛЮЛИН,ТП ДО БЛ.330,ПАРКИНГ,КООП. ПАЗАР КВ.47/ЗООМАГАЗИН/,301 ДО МИН.СУВЕНИР,МАГАЗИН 39,ТК - САН МАРИНО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ФОРТОВ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 47А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ГЕОРГИ ДРАЖЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6 Ж.К. ЛЮЛИН 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЗАХАРИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 17 Ж.К. ЛЮЛИН 3, ПОКРИТ ПАЗАР,17 Ж.К. ЛЮЛИН 3,17 ЛЮЛИН 3, ПОКРИТ ПАЗАР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ДОБРИ НЕМИРОВ/702-ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. М/У СИКОНКО И ЕКОПЕТРОЛИУМ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, АРХ.ГЕОРГИ НЕНОВ/3029/701/непланирано прекъсване
№/бл. № 38,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 384 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 3 329 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 380,О 329А,329А,380 - ТЪРГ. ЦЕНТЪР ЩАНД 19,380,329 А,329 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ПАВИЛИОН 2-ТР. 22,ПРДЕ 333,САН МАРИНО,329,ДО БЛ 328,328,ДО 329,КООП.ПАЗАР/ПАВИЛИОН,БЪРЗА ЗАКУСКА,327,КООП.ПАЗАР,329 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, УПИ 2 КВ.47непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЗАХАРИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00


жк.ЛЮЛИН -III, Р-Н ЛЮЛИН БАЗАР ИСКРАнепланирано прекъсване
№/бл. 68134.4361.35.25.14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 03:00

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.НАДЕЖДА част І, БЕЛИ ДУНАВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 454,455,4 454,455,453,454,453,453,452,4 М/У БЛ.454,452,452,456 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, 236-ТА/НАДЕЖДА/непланирано прекъсване
№/бл. 8,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ДИЛЯНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 2А,5,12,10,4,6,9,1,2,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 457,451,ДО БЛ.450,4 450,448,458,450,452,449 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ДНЕПЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 67,75,77,79,75А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 442,443,447,М/У БЛ.442/443,ДО БЛ442 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ТЪРГОВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 19,7,2 ДО БЛ.443,ДО 443,17,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ИВАН МОМЧИЛОВ/РАБОТНИК/непланирано прекъсване
№/бл. 44,59,56,54,52,67,48,61 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 440,ДО 441-ГАРАЖ,441,439,437,438 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, 236-ТА/НАДЕЖДА/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ЛЕДА/АЛ.ДИМИТРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 3,7,9,11,1,15,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ЙОРДАН ХАДЖИКОНСТАНТИНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 136,138 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. О 432,433,437,ТП ДО 436,4 436,428,436,432,О 435,425,436,434,435 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, 236-ТА/НАДЕЖДА/непланирано прекъсване
№/бл. 3,4,12,5,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ЛЕДА/АЛ.ДИМИТРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 3А,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ЙОРДАН ХАДЖИКОНСТАНТИНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 141,143 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ЕКЗАРХ СТЕФАН/ГЕОРГИ КОСТОВнепланирано прекъсване
№/бл. С/У435 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ДНЕПЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 71,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 417,, 422,422 - Г.6,421,ПАЗАР,417,422 - ГАРАЖ,416,422-ГАР.5,КЪЩА ДО Ф.ВИДИРА,422,1 ДО БЛ.422,422-ГАРАЖ 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ТЪРГОВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 5 НАДЕЖДА 4,,6,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ХРИСТО СИЛЯНОВ/БОРОДИНСКИ Бнепланирано прекъсване
№/бл. ДО 422,28 ДО ПАЗАР ОРЯХОВО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 418,418,ПАЗАР,ДО 418,418 Б,ДО БЛ.417 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ТЪРГОВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. БАЗАР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15


жк.НАДЕЖДА част ІV, ХРИСТО СИЛЯНОВ/БОРОДИНСКИ Бнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ V, КВ.233, М. МОМКОВА МАХАЛА,6,УПИ V, КВ.233, М. МОМКОВА МАХАЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15

Местоположениe
 • ж.к. Надежда

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МОМКОВА МАХАЛА, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:15

Местоположениe
 • ЖК.МОМКОВА МАХАЛА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Сердика, ИНДУСТРИАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,11,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30

Местоположениe
 • ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРНА БАНЯ, ПОГЛЕДнепланирано прекъсване
№/бл. 4,3,1,10,6,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, БЕЛИТЕ БОРОВЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, РАВНИЩЕ/КЪНЧО СТОИЛОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 65,64,69,73,62,69А,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ ХІІІ-990 КВ.36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, V-411, кв.51непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛЮЛИНСКО ПОТОЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 17,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ-V-1162,КВ.62непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4,2,6,1А,8,5,1,3,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, 741-ВА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, 742-РА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 18,1Б,5,1А,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, РАВНИЩЕ/КЪНЧО СТОИЛОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


кв. ГОРНА БАНЯ, БЕЛИТЕ БОРОВЕнепланирано прекъсване
№/бл. 13Б КЪЩА 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00

Местоположениe
 • КВ. ГОРНА БАНЯ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. С/У ТЪРГ.ДОМ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР ЛЮЛИН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН -III, ВАСИЛ ЛЕВСКИ/МРАМОРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. БИОМЕТ ЕООД - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 04:00

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОПОРСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ИНДУСТРИАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ОПОРСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КОЖАРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,№2,2 КЪЩА,2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, СЛИВНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 321 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 4 405 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ГРЪНЧАРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, КАМЕНОДЕЛСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 11,1,4,7,10,9,8,12-14,6А,12,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, САПУНДЖИЙСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, МАЛАШЕВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ИНДУСТРИАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,7А,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ЗАВОДСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,8,10,4,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, 202-РА/СЕРДИКА/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


кв. ОРЛАНДОВЦИ, ПИ 59 С ИДЕНТИФ.68134,511,59непланирано прекъсване
№/бл. КОНТЕЙНЕР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30

Местоположениe
 • КВ. ОРЛАНДОВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 КЪЩА,9,6,5,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ИВАН ЙОНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ИЛЬО ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 24,11,29,31,22,27,6,8-10,11А СТОП.СГРАДИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 27,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, КАП. ГЕОРГИ МАМАРЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 22,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, МЕДЖИДИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ИЛЬО ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, КАП. ГЕОРГИ МАМАРЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, СЛИВНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 218 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ/ЦВЯТКОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 02:30

Местоположениe
 • ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 15 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 73В,73Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПРОФ.ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 5 А,11Б,6,6Е,9,11А,10,5Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ/Д.ЗЕХТИНКОнепланирано прекъсване
№/бл. 78А И УЛ.МУР,78,78 И УЛ.МУР,78 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 84 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, VIII-1015непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ИВАН СУСАНИНнепланирано прекъсване
№/бл. 47,66,48,68,60А,57,60,60Б Б,60,60,64,62Б,69,44,60А А,50,50,56,62Б А,69,60Б Б,62Б А,64,62Б,62,64Б,60Б Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БОГОМИЛ РАЙНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 5,12,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 72Б,72,66 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 4 В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ВАСИЛАШКО ЕЗЕРОнепланирано прекъсване
№/бл. 75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПЕТЪР ПАПАКОЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ФЕРДИНАНД УРБИХнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, упи 9-972Б КВ.50непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, УПИ I-1022Е, КВ. 46непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 2Б,2,2Б Ж.К.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ.Б,2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПРОФ.ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 68 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 2,2Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, УПИ VI-528, КВ.73непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БОЯНАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 118 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАДнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.86 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МУРнепланирано прекъсване
№/бл. 21,23,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПИРИНнепланирано прекъсване
№/бл. №61 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 62В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 85А,85,85Б,85,№83,85В,85А,85А,83 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, СУХОДОЛСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 102 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛА АКАЦИЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, КРЪСТОВА ВАДАнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ - II - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, КРУШОВСКИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, АКАД.ИЛЧО ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 7А,7Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИнепланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ЕМИЛИЯН СТАНЕВ/490/непланирано прекъсване
№/бл. 40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ТОДОР ДЖЕБАРОВ/417/непланирано прекъсване
№/бл. 73 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ГАТЬО ШИШКОВ/492-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 6А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, АСЕН ЙОРДАНОВ/486-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАДнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ V - 439, КВ. 31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ЕКАТЕРИНА НЕНЧЕВА/448-МА/непланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 36Ж - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6 УПИ XVI, КВ.69 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПРОФ.ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 53,33,36,33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8 Г,8,16А,14,№12,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ВАСИЛАШКО ЕЗЕРОнепланирано прекъсване
№/бл. И Б.ЛЕГИЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПРОФ.ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ИВАН СУСАНИНнепланирано прекъсване
№/бл. 70 1,73,62А,76,76,73,74,74,70 2,72,76А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ВАСИЛАШКО ЕЗЕРОнепланирано прекъсване
№/бл. 82,80 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПЕТЪР ПАПАКОЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ/664/непланирано прекъсване
№/бл. 38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 34 УЛ. РАЛЕВИЦА №34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БОРИС ДИМОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 8,№8,10Б,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАДнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ I 1741,КВ.37,УПИ1-1741 КВ.37,АПАРТАМЕНТ,УПИ 1 1741 КВ.37,УПИ 1 КВ.37,УПИ І 1741 КВ.37,УПИ1-1741 КВ.37 АП.8,УПИ I 1741 КВ.37,3 УПИ I 1741 КВ.37,УПИ 1 1741 КВ 37,УПИ І 1741, КВ.37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 76,73 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 70,72 1,74,72 2,70 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 16,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МУРнепланирано прекъсване
№/бл. 28,27,30,50,28 1,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПАША ХРИСТОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, СИНАНИШКО ЕЗЕРОнепланирано прекъсване
№/бл. 27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ИВАН СУСАНИНнепланирано прекъсване
№/бл. 61,66,63 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БОРИС ДИМОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 12,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯнепланирано прекъсване
№/бл. №2В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 40,44А,44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МАЙСТОР Д.СОФИЯНЛИЯТА/666/непланирано прекъсване
№/бл. 44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МАЙСТОР МИЛ.РАДОМИРЕЦ/667/непланирано прекъсване
№/бл. 44 ХИДРОФОР,44 МАГАЗИН,44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 64,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 2Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 110,110 А,110,110 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МУРнепланирано прекъсване
№/бл. 21Б СГРАДА 6,21В,21Б,21Б СГРАДА А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПИРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 71А,71Б ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ,71Б,71Б ОФИС - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПИРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ИВАН СУСАНИНнепланирано прекъсване
№/бл. 66 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 66А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ИВАН СУСАНИНнепланирано прекъсване
№/бл. 55 Б,55 А,53,49 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 102 БЦ БЕЛИСИМО,102 Б Ц БЕЛИСИМО,102 ОФ.1,102 ОФ.22,102 ОФ.24,102,102 ОФ.2,102 ОФ.10,102 ОФИС 8,102 ОФИС 20,102 ОФ.3,102 ОФ.60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 85 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 81 2,81,81 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ ХІІ-582 КВ.31,15,31 8,29,10,14А,13,№12,10 А,12,8 А,15 А,14,16,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛА АКАЦИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАДнепланирано прекъсване
№/бл. XI-561,VI-2326 КВ.58 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ УПИ Х-499непланирано прекъсване
№/бл. КВ.31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 76 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 61Б,61А,61В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПРОФ.ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, МУРнепланирано прекъсване
№/бл. 40,42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00

Местоположениe
 • КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 15 октомври, 2020 - 16 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. БЪКСТОН, МУРнепланирано прекъсване
№/бл. 20В В,20/В,20Б Б,20А А,20 В В,20Б,20Б В,20А,20В,20/В В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. БЪКСТОН, МУРнепланирано прекъсване
№/бл. 10А,С/У ТУПИКА,УЛ.МУР И РОДОПСКИ ИЗВОР/,10,8,С/У МУР 25,34,УЛ.МУР СЛЕД УЧИЛИЩЕТО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. БЪКСТОН, ПИРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00


кв. БЪКСТОН, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 63,62Д,64,64 ГАРАЖ 2,64А,61А,65,64А ГАРАЖ 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 16.10.2020 01:00

Местоположениe
 • КВ. БЪКСТОН

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 15 октомври, 2020

Топлофикация прекъсване ЖК.ГЕО МИЛЕВ

В момента без топлоподаване са:
ул.”Симеонов век” №17А

Местоположениe
 • ЖК.ГЕО МИЛЕВ

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти