Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 81-100 от 17204 новини
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ЦЕНТЪР - СОФИЯ общ.Средец, ДРАГАН ЦАНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


ЦЕНТЪР - СОФИЯ общ.Средец, №10непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


ЦЕНТЪР - СОФИЯ общ.Средец, АЛЕЯ ЯВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. КЪПАЛНЯ\ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


ЦЕНТЪР - СОФИЯ общ.Средец, СТРАХИЛ ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. ПАРКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


ЦЕНТЪР - СОФИЯ общ.Средец, ДРАГАН ЦАНКОВ-КРЪГОВОТОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45

Местоположениe
 • ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ИЗТОК, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ДРАГАН ЦАНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, АЛЕЯ ЯВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. ЦАР.ШОСЕ\АЛЕЯ ЯВОРОВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, АКАД.МЕТОДИ ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ЛАТИНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 24 75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ГЕОРГИ БАКАЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 5,3,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, АКАД.МЕТОДИ ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 11 ДО ТП,11,7 2,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 1,5 ОФИС,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ЛАТИНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 11,8,7,11 В 119 СОУ,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 10 207,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ЛАТИНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, НЕЗАБРАВКАнепланирано прекъсване
№/бл. 19 59,56,9 52,55,54,15 59,23 58,2 53,11 6,17 58,59,13 60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ЧАРЛЗ ДАРВИНнепланирано прекъсване
№/бл. 4,2 53,53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ГЕОРГИ БАКАЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 4,1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, АКАД.МЕТОДИ ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 53,4 48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ИЗГРЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 45 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, НЕЗАБРАВКАнепланирано прекъсване
№/бл. 42А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, СТУДЕНТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. 33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, АКАД.МЕТОДИ ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 45,2 47,2 46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, РАЙКО АЛЕКСИЕВ/ТОДОР ПЕТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 42А,1 44,44,42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ИЗТОКнепланирано прекъсване
№/бл. 43А,43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ЛАТИНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, СЪБОРНАнепланирано прекъсване
№/бл. 11,4Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ДИАНАБАДнепланирано прекъсване
№/бл. 2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, НЕЗАБРАВКАнепланирано прекъсване
№/бл. 60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ПЕТЪР ДЕЛЯНнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 2 43,4 65,42,2 43А,65А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, АТАНАС ДАЛЧЕВ/КОЛАРОВСКА/непланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/непланирано прекъсване
№/бл. БИЛБОРД - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, РАЙКО АЛЕКСИЕВ/ТОДОР ПЕТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 42А,42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ЛАТИНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 42,ДО БЛ.72,2 41,42,6 43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 8 40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 2,3,ДО БЛОК 6,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ИЗТОКнепланирано прекъсване
№/бл. 51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, НЕЗАБРАВКАнепланирано прекъсване
№/бл. 5 50,ДО БЛ.1,3 49,7 51,1,1 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, БОРИСОВА ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45


жк.ИЗТОК, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. Т112,2,1,2 1,ПОДЛЕЗ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:45

Местоположениe
 • ж.к. Изток

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.ЯРЕМА, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 166 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, IV-324,кв.38непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, ВИЛНА ЗОНА ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, УПИ- IV-143 КВ.22, В.З ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, УПИ XII-328,КВ.38непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, 32непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, В.З. ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, 67 М.КОВАЧЕВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, 1, м. високи риднепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, №33 М.ВИСОКИ РИДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, В.З.ЯРЕМА ПОЗ ИМОТ 4непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, 66,в.з Ярема,м.Високи риднепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, В.З.ЯРЕМА М.ВИСОКИ РИД ПИ1непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, Xнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМА/20ТА/непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,УПИІ-30 КВ35А,М.ВИСОКИ РИД,П-Л12 КВ3,№ . - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, УПИ XI-178,КВ.22 В.З.ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, В.З.ЯРЕМА УПИ XXII-176 КВ.23непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, В.З. ЯРЕМА УПИ XVII-227 КВ.25непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, ХХІІнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМА/20ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 26,УПИ24 КВ27,12-25,УПИ ХХVІ-241, КВ.27,14-216,ВИЛА,УПИ16-24,37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, ВИЛНА ЗОНА ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ VII-252, КВ.27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, В.З. ЯРЕМА УЛ.9-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, УПИ ХVI-226, КВ.25непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, В.З ЯРЕМА ИМОТ 248 КВ. 27непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, В.З ЯРЕМА УПИ III-289 КВ. 30непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, непланирано прекъсване
№/бл. В.З. ЯРЕМА,3 В.З. ЯРЕМА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 30,УПИ ІV КВ.41 ІІ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, 2-РА/278/непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, XII-5непланирано прекъсване
№/бл. КВ.12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, XI-1348 КВ.13непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, В.З. ЯРЕМА УПИ VI, КВ. 37непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, В.З.ЯРЕМА УПИ XVI-28 КВ.15непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, УПИ II-317, КВ.37непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, УПИ IX-317, КВ.37непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, МЕСТНОСТ ВИСОКИ РИДнепланирано прекъсване
№/бл. 22 В.З ЯРЕМА, ПИ №22 к.р.662 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. В.З.ЯРЕМА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМА/20ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 9,20,ВИЛА,УПИ ІХ КВ. 39,КЪЩА,УПИ 4-73 КВ 18,15,3,2,29,КВ 15 УПИ 14-24,УПИIII-148 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, X-349 КВ. 13непланирано прекъсване
№/бл. М.ЯРЕМА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, УПИ XIII-308, КВ. 13непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМА/20ТА/,УПИ XII,КВ.41непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30

Местоположениe
 • В.З.ЯРЕМА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Панчарево, ДОЛНА ПЛАНИНАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:30

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МУСАГЕНИЦА, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 89,КВ.МУСАГЕНИЦА, БЛ.89,РИТУАЛНА ЗАЛ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 88 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 45 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, Цариградско шосе/Тракия/непланирано прекъсване
№/бл. 4-КМ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, 21 ВЕК/449-ТА СТУДЕНТСКА/непланирано прекъсване
№/бл. 81 Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИнепланирано прекъсване
№/бл. 8,15,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕМБЕРГнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 81 Б,83Б,3,85 1,95,2,1,4,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, АКАД.СТЕФАН МЛАДЕНОВ/АРСО Пнепланирано прекъсване
№/бл. 16,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДЯКОН ИГНАТИЙ/ВАСИЛ ЛЕВСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2 ЕТ.3 И ЕТ.4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ПРОФ.КИРИЛ ПОПОВ/ВЪРБАН ГЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, УЙЛЯМ ГЛАДСТОН/ВЛ.ПОПТОМОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 63 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ХРИСТО БЕЛЧЕВ/ГАВРИЛ ГЕНОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 45Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДАНТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ШИПКАнепланирано прекъсване
№/бл. 52 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 83,1А,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, АЙДЕМИРнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, АКСАКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 240,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. РЕП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДЪБНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 3А,3-5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, КАРНЕГИнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СЪБОРНАнепланирано прекъсване
№/бл. 11,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДИАНАБАДнепланирано прекъсване
№/бл. 33,53,58,59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ГЕО МИЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 АВТОГАРА ЮГ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 98В,100,ДО ТП БЛ.87,100,86Б,ДО 100,91,102 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СЛАВЯНСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, КРАЛИ МАРКОнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ПЕТЪР ДЕЛЯНнепланирано прекъсване
№/бл. 7/9,7/9 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ВАСИЛ ЛЕВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 81 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ИВАЦ ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 17,9,15,14,7,3,5,11,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДРАГАН ЦАНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. С\У КАТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ИВАН ДЕНКОГЛУнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, 6-ТИ СЕПТЕМВРИнепланирано прекъсване
№/бл. 21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ВЪЛКО РАДИНСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 11 72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ФРИТЬОФ НАНСЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 29А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 89 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, НИКОЛАЙ В.ГОГОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СТУДЕНТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. 1 55,81 Б,ДО БЛ.26,1 57,60,59,81Б,С/У 54,5 31-ВИ ЯНУАРИ,ТП ДО БЛ.61,Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ХРИСТО ГЕОРГИЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, НАРОДНО СЪБРАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, НИКОЛА ГАБРОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 26,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ЦАР ИВАН АСЕН IIнепланирано прекъсване
№/бл. 68,95 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 67 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИнепланирано прекъсване
№/бл. 87,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ПРОФ.ХРИСТО ВАКАРЕЛСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ/РУСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДИМ.СТРАШИМИРОВ/451-ВА/непланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СОЛУНСКА/ВАСИЛ КОЛАРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15

Местоположениe
 • ЖК.МУСАГЕНИЦА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

СТУДЕНТСКИ ГРАД, БАКУнепланирано прекъсване
№/бл. 5А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15

Местоположениe
 • СТУДЕНТСКИ ГРАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДИАНАБАД, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ДИАНАБАД, ДИАНАБАДнепланирано прекъсване
№/бл. 53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15

Местоположениe
 • ЖК.ДИАНАБАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 1, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. ПАЗАР,88О,ДО 88,111,88А,ДО ПОЩА,КВ. МУСАГЕНИЦА,88,110 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МЛАДОСТ 1, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. ПАВ.1,45,45,47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МЛАДОСТ 1, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 108 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МЛАДОСТ 1, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 108,107 ПОЩА 97,107,91Б,1 91Б,87,1 ТП ДО БЛ.91-Б,91 Б,УПИ VІ КВ.43В М.МУСАГЕНИЦА,С/У 87/ВХ.З,107 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МЛАДОСТ 1, АРХ. СТАНЧО БЕЛКОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.МЛАДОСТ 1, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 107 ПОЩА 97,1 91Б,107,87,С/У 87/ВХ.З,1 ТП ДО БЛ.91-Б,91А,108,УПИ VІ КВ.43В М.МУСАГЕНИЦА,91 Б,107,УПИ VІ КВ.43В М.МУСАГЕНИЦА,91Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДЪРВЕНИЦА, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15

Местоположениe
 • ЖК.ДЪРВЕНИЦА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ИЗТОК, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 52А,52Б,52 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, ДРАГАН ЦАНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 54 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, 170-ТА/ИЗГРЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6 В,6,6 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 1 101,101,1 102,ДО 101,102,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 101 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,7 Ж.К.МУСАГЕНИЦА,7,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 1А,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. ДО 101,102,ДО БЛ.101,1,1 101,1 102,101 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,7 Ж.К.МУСАГЕНИЦА,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1А,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 УЛ.165/ТА 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. БАЛИАН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 28Б ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЛОЗЕНЕЦ,30,30 БАЛКАН,30 БАЛКАН В,30 БАЛКАН/ТЯЛО А,30 БЛОК БАЛКАН,30 БАЛКАН/ТЯЛО Г,30 БАЛКАН/Т.В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, Цариградско шосе/Тракия/непланирано прекъсване
№/бл. 30 БАЛКАН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, САМОКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 11А ДО ВХ. НА ПСИХИАТРИЯТА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15


жк.ИЗТОК, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 30 БАЛКАН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 01:15

Местоположениe
 • ж.к. Изток

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. АБДОВИЦА, 11-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 84 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. АБДОВИЦА, АБДОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 34,106,31,170,52,265,172,176,66,273,5,53,69,86А,25,109,162,87,23,269,102,107,123,10,6,95,166,174,121,2,152,103,74,40,1,256,261,167,111,42,71,67,29Б,125,82,19,32,168А,70,63,43,37,165,173,22,51,145,28,161,300,177,116,88,118,22А,4,146,54,151,120,101,11,79,168,89,108,39,150,68,ПИ-381 И ПИ-382,84,29А,110,33,58,274,49,266,29,18,65,57,147,279,104,41,259,21,60,72,90,272,94,46,144,267,30,55,9,270,268,275,76,26,262,127,276,35,170А,164,105,61,47,44,24,УПИ IV-137 КВ 8,115,126,45,98,100,163,16,8,ТП,81,169,40А,59,85,78,3,271,80,171,260,263,96,15,97,99,64,83,112,ТП ОФ КЛУБ,160,93,48,75,73,91,124,38,27,122,ПИ 331,50,36,62,17,56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. АБДОВИЦА, УПИ VI-24 КВ. 4непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. АБДОВИЦА, КВ.АБДОВИЦА УПИ I КВ.17Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. АБДОВИЦА, 07106,1403,488непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. АБДОВИЦА, упи Х-71, кв.33непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. АБДОВИЦА, ПРОСВЕТА(УЛ.1-ВА)непланирано прекъсване
№/бл. 9 М.ПРОГОМО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. АБДОВИЦА, 07106.1427.129,м.Прогононепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. АБДОВИЦА, АБДОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 244,186,255,141,211,240,277А,149,214,159,246,243,153,242,233,197,226,277,135,230,138,225,221,133,209,241,204,215,219,137,212,231,253,179,183,185,242А,181,258,252,278,195,193,213А,184,117,235,157,192,187,139,251,199,132,130,223А,249,136,237,218,239,193А,216,232,155,194,217,257,210,188,247,154,238,190,156,227,229,119,189,158,143,140,200,236,264,220,134,250,201,254,131,245,234,191,213,142,148,182 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45

Местоположениe
 • КВ. АБДОВИЦА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, 212-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ДИМИТЪР МИЛЕНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 34,13,49,24 А,72,124,27,27Б,69,45,65,121,71,108,6,51,116,1 ПИ 07106.1432.32,17,1,200,27А,113,137,59,40,132,10,114,107,47,80,31,57,55А,36,52,16,14,73,11,26,134,18,109,115,67,54,1 А,61 КЪЩА,117,127,60,50,131,38,199,23,126,5,75,43,33,26 А,35,1 Б,42,70,79,30,7А,198,139,21,48,37,32,2,24,58,111,110,77,197,125,44,25,78,15,112,4,52 МАГАЗИН ЗА ХР.СТОКИ,66,46,7,22,9,119,20,19,55,138,128,28,53,130,136,8,40А,120,39,68,56,3,122,74,54 А,12,29,118,196,41,129 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ/ИСКЪнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, кв.ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ ПИ II-415 КВ.3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ДИМИТЪР МИЛЕНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 91,СКЛАДОВА БАЗА,85,188,275,247,280,246,267,156,288,98,82,204,262,248Б,293,284,176,101,274,253,231,135,283,143,207,229,150,285,214,84,232,173,148,88,99,192,94,162,177,252,104,96,163,281,294,221,105,236А,249,205,1,248А,217,159,154,153,287,242,272,289,62,211,182,107,106,256,258,228,147,241,171,259,189,158,170,177А,64,273,95,160,251,174,181,157,243А,97,77,227,90,201,164,179,102,202,93,185,144,86,100,УПИ ХХI-502,КВ.19,63,225,244,287А,235,282,87,206,83,227А,233,169,142,89,212,190,292,277,211А,279,289А,184,141,269,151,278,152,240,230,167,226,265,178,155,92,203,255,208,191,216,П.ИМОТ 247,254А,234,219,224,172,260,145,270,215,276,195,168,230А,243,222,237,261,290,217А,161,180,157 А,223,250,103,149,268,264,165,239 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:45

Местоположениe
 • КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МУСАГЕНИЦА, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 89,КВ.МУСАГЕНИЦА, БЛ.89,РИТУАЛНА ЗАЛ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 88 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 45 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, Цариградско шосе/Тракия/непланирано прекъсване
№/бл. 4-КМ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, 21 ВЕК/449-ТА СТУДЕНТСКА/непланирано прекъсване
№/бл. 81 Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИнепланирано прекъсване
№/бл. 8,15,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕМБЕРГнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 81 Б,83Б,3,85 1,95,2,1,4,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, АКАД.СТЕФАН МЛАДЕНОВ/АРСО Пнепланирано прекъсване
№/бл. 16,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ДЯКОН ИГНАТИЙ/ВАСИЛ ЛЕВСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2 ЕТ.3 И ЕТ.4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ПРОФ.КИРИЛ ПОПОВ/ВЪРБАН ГЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, УЙЛЯМ ГЛАДСТОН/ВЛ.ПОПТОМОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 63 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ХРИСТО БЕЛЧЕВ/ГАВРИЛ ГЕНОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 45Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ДАНТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ШИПКАнепланирано прекъсване
№/бл. 52 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 83,1А,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, АЙДЕМИРнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, АКСАКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 240,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. РЕП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ДЪБНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 3А,3-5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, КАРНЕГИнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, СЪБОРНАнепланирано прекъсване
№/бл. 11,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ДИАНАБАДнепланирано прекъсване
№/бл. 33,53,58,59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ГЕО МИЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 АВТОГАРА ЮГ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 98В,100,ДО ТП БЛ.87,100,86Б,ДО 100,91,102 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, СЛАВЯНСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, КРАЛИ МАРКОнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ПЕТЪР ДЕЛЯНнепланирано прекъсване
№/бл. 7/9,7/9 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ВАСИЛ ЛЕВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 81 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ИВАЦ ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 17,9,15,14,7,3,5,11,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ДРАГАН ЦАНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. С\У КАТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ИВАН ДЕНКОГЛУнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, 6-ТИ СЕПТЕМВРИнепланирано прекъсване
№/бл. 21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ВЪЛКО РАДИНСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 11 72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ФРИТЬОФ НАНСЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 29А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 89 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, НИКОЛАЙ В.ГОГОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, СТУДЕНТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. 1 55,81 Б,ДО БЛ.26,1 57,60,59,81Б,С/У 54,5 31-ВИ ЯНУАРИ,ТП ДО БЛ.61,Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ХРИСТО ГЕОРГИЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, НАРОДНО СЪБРАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, НИКОЛА ГАБРОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 26,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ЦАР ИВАН АСЕН IIнепланирано прекъсване
№/бл. 68,95 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 67 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИнепланирано прекъсване
№/бл. 87,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ПРОФ.ХРИСТО ВАКАРЕЛСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ/РУСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ДИМ.СТРАШИМИРОВ/451-ВА/непланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, СОЛУНСКА/ВАСИЛ КОЛАРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МУСАГЕНИЦА, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30

Местоположениe
 • ЖК.МУСАГЕНИЦА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

СТУДЕНТСКИ ГРАД, БАКУнепланирано прекъсване
№/бл. 5А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30

Местоположениe
 • СТУДЕНТСКИ ГРАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДИАНАБАД, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ДИАНАБАД, ДИАНАБАДнепланирано прекъсване
№/бл. 53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30

Местоположениe
 • ЖК.ДИАНАБАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 1, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. ПАЗАР,88О,ДО 88,111,88А,ДО ПОЩА,КВ. МУСАГЕНИЦА,88,110 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МЛАДОСТ 1, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. ПАВ.1,45,45,47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МЛАДОСТ 1, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 108 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МЛАДОСТ 1, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 108,107 ПОЩА 97,107,91Б,1 91Б,87,1 ТП ДО БЛ.91-Б,91 Б,УПИ VІ КВ.43В М.МУСАГЕНИЦА,С/У 87/ВХ.З,107 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МЛАДОСТ 1, АРХ. СТАНЧО БЕЛКОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.МЛАДОСТ 1, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 107 ПОЩА 97,1 91Б,107,87,С/У 87/ВХ.З,1 ТП ДО БЛ.91-Б,91А,108,УПИ VІ КВ.43В М.МУСАГЕНИЦА,91 Б,107,УПИ VІ КВ.43В М.МУСАГЕНИЦА,91Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДЪРВЕНИЦА, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30

Местоположениe
 • ЖК.ДЪРВЕНИЦА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ИЗТОК, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 52А,52Б,52 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, ДРАГАН ЦАНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 54 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, 170-ТА/ИЗГРЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6 В,6,6 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 1 101,101,1 102,ДО 101,102,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 101 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,7 Ж.К.МУСАГЕНИЦА,7,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 1А,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. ДО 101,102,ДО БЛ.101,1,1 101,1 102,101 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,7 Ж.К.МУСАГЕНИЦА,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1А,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 УЛ.165/ТА 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. БАЛИАН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 28Б ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЛОЗЕНЕЦ,30,30 БАЛКАН,30 БАЛКАН В,30 БАЛКАН/ТЯЛО А,30 БЛОК БАЛКАН,30 БАЛКАН/ТЯЛО Г,30 БАЛКАН/Т.В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, Цариградско шосе/Тракия/непланирано прекъсване
№/бл. 30 БАЛКАН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, САМОКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 11А ДО ВХ. НА ПСИХИАТРИЯТА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30


жк.ИЗТОК, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 30 БАЛКАН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:30

Местоположениe
 • ж.к. Изток

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МУСАГЕНИЦА, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 89,КВ.МУСАГЕНИЦА, БЛ.89,РИТУАЛНА ЗАЛ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 88 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, Г.М.ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 45 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, Цариградско шосе/Тракия/непланирано прекъсване
№/бл. 4-КМ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, 21 ВЕК/449-ТА СТУДЕНТСКА/непланирано прекъсване
№/бл. 81 Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИнепланирано прекъсване
№/бл. 8,15,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕМБЕРГнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СВЕТА НЕДЕЛЯ/ВЛ.ИЛ.ЛЕНИН/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 81 Б,83Б,3,85 1,95,2,1,4,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, АКАД.СТЕФАН МЛАДЕНОВ/АРСО Пнепланирано прекъсване
№/бл. 16,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДЯКОН ИГНАТИЙ/ВАСИЛ ЛЕВСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2 ЕТ.3 И ЕТ.4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ПРОФ.КИРИЛ ПОПОВ/ВЪРБАН ГЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, УЙЛЯМ ГЛАДСТОН/ВЛ.ПОПТОМОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 63 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ХРИСТО БЕЛЧЕВ/ГАВРИЛ ГЕНОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 45Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДАНТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ШИПКАнепланирано прекъсване
№/бл. 52 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 83,1А,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, АЙДЕМИРнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, АКСАКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 240,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. РЕП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДЪБНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 3А,3-5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, КАРНЕГИнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СЪБОРНАнепланирано прекъсване
№/бл. 11,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДИАНАБАДнепланирано прекъсване
№/бл. 33,53,58,59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ГЕО МИЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 АВТОГАРА ЮГ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 98В,100,ДО ТП БЛ.87,100,86Б,ДО 100,91,102 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СЛАВЯНСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, КРАЛИ МАРКОнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ПЕТЪР ДЕЛЯНнепланирано прекъсване
№/бл. 7/9,7/9 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ВАСИЛ ЛЕВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 81 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ИВАЦ ВОЙВОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 17,9,15,14,7,3,5,11,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДРАГАН ЦАНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. С\У КАТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ИВАН ДЕНКОГЛУнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, 6-ТИ СЕПТЕМВРИнепланирано прекъсване
№/бл. 21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ВЪЛКО РАДИНСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 11 72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ФРИТЬОФ НАНСЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 29А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 89 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, НИКОЛАЙ В.ГОГОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СТУДЕНТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. 1 55,81 Б,ДО БЛ.26,1 57,60,59,81Б,С/У 54,5 31-ВИ ЯНУАРИ,ТП ДО БЛ.61,Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ХРИСТО ГЕОРГИЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, НАРОДНО СЪБРАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, НИКОЛА ГАБРОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 26,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ЦАР ИВАН АСЕН IIнепланирано прекъсване
№/бл. 68,95 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 67 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИнепланирано прекъсване
№/бл. 87,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ПРОФ.ХРИСТО ВАКАРЕЛСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ/РУСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ДИМ.СТРАШИМИРОВ/451-ВА/непланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, СОЛУНСКА/ВАСИЛ КОЛАРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15


жк.МУСАГЕНИЦА, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15

Местоположениe
 • ЖК.МУСАГЕНИЦА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 16 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

СТУДЕНТСКИ ГРАД, БАКУнепланирано прекъсване
№/бл. 5А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 00:15

Местоположениe
 • СТУДЕНТСКИ ГРАД

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти