Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 161-180 от 16635 новини
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв.ТРЕБИЧ, ДОЛО / ТРЕБИЧ/непланирано прекъсване
№/бл. 21 УПИ XIV-587 КВ.50,21,19 СТОПАНСКИ ДВОР УПИ ХІІ-591 КВ.50,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ДОЛО / ТРЕБИЧ/непланирано прекъсване
№/бл. С.ТРЕБИЧ-СТОПАНСКИ ДВОР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, непланирано прекъсване
№/бл. Ф-МА БОН ШАНС - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 139 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, непланирано прекъсване
№/бл. СТОПАНСКИ ДВОР-ТРЕБИЧ,УПИ VІІ-672,КВ.256 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, непланирано прекъсване
№/бл. ТРЕБИЧ - ЗЕЛЕНЧУК. ГРАДИНА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, непланирано прекъсване
№/бл. ТРЕБИЧ - РИБАРНИК - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 1 УЛ.ЛАТИН КОЛЕВ №1,2 ЛАТИН КОЛЕВ №2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ПОГЛЕДЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 30,28А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, СПОРТИСТнепланирано прекъсване
№/бл. 59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, VII, кв.27непланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, РАВНЕЦ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 54 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ГРУДОВО / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 29,10,27,7,13,31,11,4,12,5,12А,9,33,1,21,25,19,8,23А,3,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЛЮБИМЕЦ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЛЕДЕНИКА / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 7,2,13,10,6,14,3,4,10=2 СТОЛ НА 63-ТО У-ЩЕ,1,18,20,11,12,8,5,9,10А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ПОГЛЕДЕЦ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, СПОРТИСТ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 53,46,49,52,41,48,50,45,54,58,44,55,59,47,57,51,42,60,43,44А,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЯНКО БАКАЛОВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 6,11,10,12,8,15,3,1,4,13,18,16,7А,2,2А,7,5,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЯНКО ЗАБУНОВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ПОГЛЕДЕЦ/МАРКО ДОБРЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 20,15,8,22,18,34,7,19,32,5,3,1,2,24,11,13,14,21А,6,23,12,10,21,28,9,38,26,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, МИХАИЛ МАРИНОВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 31,28,34,37,27,26,33,41А,30,32,35,39А,38,43,41,25,29,39,66 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ТРЕБИЧ М.ГЕРЕНА ПИ 1727непланирано прекъсване
№/бл. ПИ1727 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, М.ТРЕБИЧ ПИ 68134.1310.1непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 4,26,18,9,6,24,20,22,3,5,16,8,7,12,10,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЯНКО ЗАБУНОВ/ПЕТЪР ТОПАЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1,7,13,9,6,4,2,17,11,15,10,12,5,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЛАТИН БОРИСОВ КОЛЕВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 2,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, непланирано прекъсване
№/бл. М.ТРЕБИЧ УЛ.ПОГЛЕДЕЦ УПИ ХIV-5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. СТОПАНСКИ ДВОР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, С.ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ДОЛО / ТРЕБИЧ/непланирано прекъсване
№/бл. В ДВОРА НА ТКЗС,БИВШО ТКЗС,ТКЗС,ДО ТКЗС - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, СТОПАНСКИ ДВОРнепланирано прекъсване
№/бл. ТРЕБИЧ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЯНКО БАКАЛОВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ТРЕБИЧ ПИ 68134.1356.3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЛАТИН БОРИСОВ КОЛЕВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 1E - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, непланирано прекъсване
№/бл. КВ. ТРЕБИЧ - М. ЛАГО ИМ.4016 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ ХІІІ-457 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ДОЛО / ТРЕБИЧ/непланирано прекъсване
№/бл. 62,24,67,65 ЦЕХ ЗА АЛУМ. ДОГРАМА,7,7А,12,УПИ ХІІ-456, КВ.36,5,65,61 КВ.ТРЕБИЧ,69,70,6,63,9,71 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЛЕСКА / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. С/У 18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ОХРИДСКО ЕЗЕРОнепланирано прекъсване
№/бл. 5,2,КВ. ТРЕБИЧ,4,3,1,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, РАВНЕЦ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 57,38А,43,32,55,50,63,53,75,48,34,59,56,51,38,49,41,61,46,42,45,40,47,39,35,36,67,52,71,37,44,65,48Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЛЮБИМЕЦ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 27,27А,13,23,25,29,28,22,21,25А,31,20,2,26,18,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЛЕДЕНИКА / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 22А,20А,27,24,22,21,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, СПОРТИСТ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 38,37,39,И УЛ.ЛЕДЕНИКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЯНКО БАКАЛОВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ОХРИДСКО ЕЗЕРО / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 8А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, С.ТРЕБИЧ УПИ ХV-460а КВ.36непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, С.ТРЕБИЧ УЛ.ДОЛО УПИ ХVІ-464Кнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, С.ТРЕБИЧ УЛ.ДОЛО УПИ ХII-784 КВ.25непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, непланирано прекъсване
№/бл. СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 ТРЕБИЧ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 2 ЛАТИН КОЛЕВ №2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, СПОРТИСТнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ВАСИЛ АВРАМОВнепланирано прекъсване
№/бл. 3,32,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЛЕСКА / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 2,7,9,11,8,6,4,И УЛ. РАВНЕЦ,5,3,20,18,16,6А,1,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, РАВНЕЦ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 27,11,1-7,18,12,23,22,31,19,13,29 КЪЩА,21,28,24,14,24А,25,2,15,17,10А,15А,8А,10,33,16,7,16А,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЛЮБИМЕЦ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 13,15,12,18,16,14,11А,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, СПОРТИСТ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 33А,33,3,20,37,34,26,32,5,10,9,23,11,19,29,36,24,21,7А,27,31,30,И УЛ. ЛЮБИМЕЦ,17,13,14,18,6,32 КВ."ТРЕБИЧ",25,15,8,12,35А,16,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ПАВЕЛ ВЕНКОВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 28,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, РАВНЕЦ/ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ФИЛИП МИЛАНОВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 6,17,15,12,8,2,9,7,9А,10,13,11,23,4,21,1,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ВЛАДИМИР КОНЕВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 10,5,№3А,КВ.37,11,2,17,8,6А,6,4,1,7,3,3А,4А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, МИХАИЛ МАРИНОВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ЛАТИН БОРИСОВ КОЛЕВ / ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 28,13,22,37,21,24,24А,27 ЗДРАВНА СЛУЖБА,36,17,17 КВ.ТРЕБИЧ,46,23,27,33,30,20,44,34,25,11,18,15,27 ЗДРАВ. СЛУЖБА,26,38,39,35,40,1,32,42,211 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, ПИ 99134Л0032Л0023, М.ТРЕБИЧнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв.ТРЕБИЧ, РАВНЕЦ / ТРЕБИЧ УПИ I-2115 КВ.19непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45

Местоположениe
 • КВ.ТРЕБИЧ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ИЛИЯНЦИ, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45


кв. ИЛИЯНЦИ, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45

Местоположениe
 • КВ. ИЛИЯНЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ОБЕЛЯ - II, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. ХЕМЕТИ ООД ВЕСЕЛИН СПАСОВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 09:45

Местоположениe
 • ж.к. Обеля 2

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. БЪКСТОН, ПИРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 77,26,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, КАЗБЕКнепланирано прекъсване
№/бл. 24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, ТОДОР КАБЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. ПАЗАР БОРОВО,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ/Д.ЗЕХТИНКОнепланирано прекъсване
№/бл. 64 Б,66Б АТ.10,64Б,66,66Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, КАЗБЕКнепланирано прекъсване
№/бл. БУЛ.БЪКСТОН-КАЗБЕК/,25,ДО 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 18,38,36,16,14,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, ГЕН. СУВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 63,57,53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, БРАТЯ БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 38,36,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 19,21,20,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, ГЕН. СУВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 42,38,44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, ПИРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 27,29,20,25,31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 20,19,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, ГЕН. СУВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 40,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, СИМЕОН РАДЕВ/КИРИЛ ЯНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 16 20,9,11,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 23,23,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, БРАТЯ БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, БЪЛГАРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 100 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, БЯЛО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.31,9Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, ВАСИЛАШКО ЕЗЕРОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, Пеш. подлез на бул.Българиянепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, УПИ VII-1504 КВ.30 М.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ЗАПАДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, ГОЛЯМ БРАТАНнепланирано прекъсване
№/бл. 6,1,5,7,2,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, ЮНАШКА ПЕСЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 228 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, ВИХРЕН/ПЕТЪР ТОНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 34,25,35А,35,40,33,29,23,31,37,38,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. БЪКСТОН, СИМЕОН РАДЕВ/КИРИЛ ЯНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 34 АПАРТАМЕНТ Б,30,34,26,29,38,28А,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30

Местоположениe
 • КВ. БЪКСТОН

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ПАВЛОВО, ВИХРЕН/ПЕТЪР ТОНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 160,20 ПАЗАРА,12,31,20 160 ПАЗАРА,20,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. ПАВЛОВО, БЕЛМЕКЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 42,43,43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. ПАВЛОВО, КОТА 1050непланирано прекъсване
№/бл. 9,3,6,2,7,3,2,9 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. ПАВЛОВО, ГОЛЯМ БРАТАНнепланирано прекъсване
№/бл. 10 Б,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30


кв. ПАВЛОВО, ВИХРЕН/ПЕТЪР ТОНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 46,47,45,21 47,49,44,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:30

Местоположениe
 • КВ. ПАВЛОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. БЪКСТОН, ПИРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 77,26,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, КАЗБЕКнепланирано прекъсване
№/бл. 24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, ТОДОР КАБЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. ПАЗАР БОРОВО,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ/Д.ЗЕХТИНКОнепланирано прекъсване
№/бл. 64 Б,66Б АТ.10,64Б,66,66Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, КАЗБЕКнепланирано прекъсване
№/бл. БУЛ.БЪКСТОН-КАЗБЕК/,25,ДО 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 18,38,36,16,14,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, ГЕН. СУВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 63,57,53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, БРАТЯ БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 38,36,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 19,21,20,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, ГЕН. СУВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 42,38,44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, ПИРИНнепланирано прекъсване
№/бл. 27,29,20,25,31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 20,19,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, ГЕН. СУВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 40,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, СИМЕОН РАДЕВ/КИРИЛ ЯНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 16 20,9,11,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 23,23,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, БРАТЯ БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, БЪЛГАРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 100 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, РАЛЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, БЯЛО ПОЛЕнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.31,9Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, ВАСИЛАШКО ЕЗЕРОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, Пеш. подлез на бул.Българиянепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, УПИ VII-1504 КВ.30 М.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ЗАПАДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, БЪКСТОНнепланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, ГОЛЯМ БРАТАНнепланирано прекъсване
№/бл. 6,1,5,7,2,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, ЮНАШКА ПЕСЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 228 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, ВИХРЕН/ПЕТЪР ТОНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 34,25,35А,35,40,33,29,23,31,37,38,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. БЪКСТОН, СИМЕОН РАДЕВ/КИРИЛ ЯНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 34 АПАРТАМЕНТ Б,30,34,26,29,38,28А,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00

Местоположениe
 • КВ. БЪКСТОН

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ПАВЛОВО, ВИХРЕН/ПЕТЪР ТОНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 160,20 ПАЗАРА,12,31,20 160 ПАЗАРА,20,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. ПАВЛОВО, БЕЛМЕКЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 42,43,43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. ПАВЛОВО, КОТА 1050непланирано прекъсване
№/бл. 9,3,6,2,7,3,2,9 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. ПАВЛОВО, ГОЛЯМ БРАТАНнепланирано прекъсване
№/бл. 10 Б,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00


кв. ПАВЛОВО, ВИХРЕН/ПЕТЪР ТОНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 46,47,45,21 47,49,44,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 08:00

Местоположениe
 • КВ. ПАВЛОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 469Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 440А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 488 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. УПИ VII - 416,187,кв.19Г - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 460А,460-В,460-В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 460-В,460-В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 460Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. ДО 469,469,468 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 472,477,477А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, УЛ.АТАНАС МОСКОВ,ЪГЪЛА С УЛ. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 473А,ТП ДО БЛ.473,475,473,473А,476 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 1 ПРЕД КОМО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 474,ДО 474 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 478,487,479,480,ДО 478,478 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, 406-ТА/МЛАДОСТ 4/непланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 479,ПОСЛЕДНА СПИРКА НА АВТОБУСИТЕ,ПОСЛЕДНА СПИРКА НА АВТОБУСИ 76 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, 406-ТА/МЛАДОСТ 4/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 483,482- АТЕЛИЕ 2,482 - МАГ.11,482 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. ДО 471,471 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 476,471 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 471,472 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, 406-ТА/МЛАДОСТ 4/непланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. М/У 465-466,ДО БЛ 466,С/У 465,ТП БЛ.466,1 467,466,ДО 466/ПАЗАРА,ДО 466,425,465 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 486,486,467,486 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, Д-Р АТАНАС МОСКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 481 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, УПИ XIV-2988 за коо ,кв.28анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ №267 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, XV-5220непланирано прекъсване
№/бл. ВР. ЗА СТР. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. ФИЛИП АВРАМОВ ТП ДО БЛ.461 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 460А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, БИЗНЕС ПАРК СОФИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1 СГРАДА 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 111 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30


жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. 485,485 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 4

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 387А,387,387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:30

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛА ПЕТКОВ/П.НАПЕТОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00

Местоположениe
 • КВ. ГОРНА БАНЯ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ОВЧА КУПЕЛ І, БУЗЕМСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 15 3,ДО БЛ.1,13 3,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, БЪРЗАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, 68134.4337.684 кв.15Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, БУЗЕМСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 6,8 А,12 А,14,8,18,16,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, БЪРЗАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,9,8,1 А,3,14,9 А,4,11,1,12,13 А,11А,1А,4 А,6,8,2,13,46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, БРЕЗОВ РИДнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, НАРОДНО ХОРОнепланирано прекъсване
№/бл. 33,1 35,35 35,42,35 35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, 683-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. КВ. 22, УПИ I-50 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, 688-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ДРАГОМАНнепланирано прекъсване
№/бл. 19,17,23 А,38,21,15 А,23,17А,27 А,36,13 А,13,21 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, БЪРЗАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ -8506, КВ.25А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, НАРОДНО ХОРОнепланирано прекъсване
№/бл. 47 40,40,45 А,47,45,56,43Б,43 Д,96 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, НАРОДЕН ГЕРОЙнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, НАРОДНО ХОРОнепланирано прекъсване
№/бл. 40,46,60,47 40,46 пред имот УПИ XIII- 708, кв. 7,44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ИВАН РАДОЕВ/УЛЯНА ГРОМОВА/непланирано прекъсване
№/бл. 23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00

Местоположениe
 • ж.к. Овча Купел 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. СИМЕОНОВО, ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00

Местоположениe
 • КВ. СИМЕОНОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЙОРДАН СТУБЕЛ/444-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 17,19,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, РАДИ РАДЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ИВАН ПЕЙЧЕВ/443-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 18,8,443,10 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ І-1135 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ТРИФОН КУНЕВ/441-ВА/непланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЙОРДАН СТУБЕЛ/444-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 10,5,7,12,10,1,6,8,УПИ X-709,кв. 2,6А,8 СКЛАД,20,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ДАНАИЛ КРАПЧЕВ/442-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 15,13,26 2-ГАР.
18,5,12,14,6,14 1,10,7А,7,9,8,26 2,26 1,10,14,17,26 1-ГАР. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЧАВДАР МУТАФОВ/452-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 10,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ДИМИТЪР ШИШМАНОВ/446-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ТРИФОН КУНЕВ/441-ВА/непланирано прекъсване
№/бл. 4 ПГ.1,4 НГ6,15,4 МЕЗ.2,4 МАГ.3,4 МЕЗ.1,4 НГ9,4,4 ПГ.8,4 НГ2,1,4 ПГ.9,4 ПГ.3,4 МЕЗ.5,18 МАГ.4,5 Сграда 1,5 Сграда 2,4 ПГ.4,3,4 ПГ.5,4 МАГ.2,4 МАГ.1,9,4 НГ1,4 МЕЗ.4,4 МЕЗ.3,4 ПГ.6,4 НГ5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ДАНАИЛ КРАПЧЕВ/442-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 21,19,22,20,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЧАВДАР МУТАФОВ/452-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 38,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ/431-ВА/непланирано прекъсване
№/бл. №6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ/432-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, БОЯНСКИ ВОДОПАДнепланирано прекъсване
№/бл. 104 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЯНА ЯЗОВА/447-МА/непланирано прекъсване
№/бл. 10А,14 Г-1,7,10,14 Г-5,15,14 АТ.1,5,19,15,7 7,2,14 ГАР.10,16,14,17,6,14 ГАР.11,14 ГАР.9,13,14 АГ.2,5,10 2,10 1,7 А,7,4,14 ГАР.7,14 Г-6,11 ЕЛ.СТ.
14 Г-4,15,15,10 2А,14,14 ГАР.8,17,15,14,11,14 Г-2-3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЙОРДАН СТУБЕЛ/444-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 10,7,12,1А,2 ТГ3,20А,9,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ДАНАИЛ КРАПЧЕВ/442-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 7А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ДИМИТЪР ШИШМАНОВ/446-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 1,4 МЕЗ.
4 ГАРАЖ,9Б,3,3А,11,11,4,3А ОФИС 1,2,7,3,2А,3А,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, АКАД.ПЕТЪР ДИНЕКОВ/445-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 50,66,70,68 ГАР.4,68 Г.10,68 Г.3,68 Г12-14,68 Г.2,68 МЕЗ.3,68 ГАР.8,68,68 МЕЗ.4,68 МЕЗ.2,68 Г.1,68 ГАР.9,68 Г.11,72А,70А,68 МЕЗ.1,68 Г.7,66,68 Г.5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, УПИ V-616 КВ.48непланирано прекъсване
№/бл. МЕСТ.ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ИВАН ПЕЙЧЕВ/443-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 2,8,4,1А,3,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ДАНАИЛ КРАПЧЕВ/442-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЧАВДАР МУТАФОВ/452-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЕКАТЕРИНА НЕНЧЕВА/448-МА/непланирано прекъсване
№/бл. 4,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, МОГИЛАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ИВАН ПЕЙЧЕВ/443-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 3Б,12Д,120,18 ПОРТИЕР,12,18 АТЕЛИЕ 9,18 АТЕЛИЕ 5,18 АТЕЛИЕ 2,18 АТЕЛИЕ 8,12А,18 АТЕЛИЕ 1,5,18 АТЕЛИЕ 3,12Г,12 Д,3,18 АТЕЛИЕ 6,12Б,1В,18 АТЕЛИЕ7,1,18,18 АТЕЛИЕ 4,12Д Г-Ж4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЙОРДАН СТУБЕЛ/444-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 2А,22,1,4,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ПЛ.№609,ул.Йордан Стубелнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЯНА ЯЗОВА/447-МА/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 48,48 ОФИС 1,48 ОФ/КАФЕ,32 СТАР 48,58,48 ОФИС,52 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЧАВДАР МУТАФОВ/452-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 27,30,55,32Г,38А,6,32,25,53А,5А,53,57,23,61,26,29,63,73,33,28А,34,38,31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ЛАГЕРАнепланирано прекъсване
№/бл. 59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, МОГИЛАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 18-А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ВЕЦ СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, ТОДОР КОЖУХАРОВ/453-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.Лозенец, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 40,26,30А,26А,34,30,32,36,34А,36Е,61 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00

Местоположениe
 • КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ВИТОША - общ.СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЕЛАТА ЧЕШМАнепланирано прекъсване
№/бл. 2А В.З БЕЛОВОДСКИ ПЪТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.СТУДЕНТСКИ ГРАД, ЧАВДАР МУТАФОВ/452-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 22 БЛОК 3,22,22 БЛОК 2,22 БЛОК 4,22 БЛОК 5,22 БЛОК 3,22 БЛОК 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00


кв. ВИТОША - общ.СТУДЕНТСКИ ГРАД, ЯНА ЯЗОВА/447-МА/непланирано прекъсване
№/бл. 12,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:00

Местоположениe
 • СТУДЕНТСКИ ГРАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 343,345,344 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 04:00


жк.МЛАДОСТ 3, ФИЛИП АВРАМОВнепланирано прекъсване
№/бл. ОТ СТРАНАТА НА 25 -ТО ДКЦ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 04:00


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 344 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 04:00


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 346,347 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 04:00


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ПРЕД БЛ.350,394,349,1 348,ДО 350,ДО 349,346,348,350 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 04:00


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. УПИ V-272 КВ.6,380,374,ДО 380 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 04:00


жк.МЛАДОСТ 3, ФИЛИП АВРАМОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 04:00

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, МАЛИНОВА ДОЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 М.МАЛ.ДОЛИНА БУНКЕРА ІІІ ЕТАП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ГЪБКАТА КАБ.ЩАСТЛИВЕЦА,ЧЕРНИ ВРЪХ,ГЪБА КАБ.КУПЕНИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПП "ВИТОША" ТП "ПАВЕЛ ХИНОВ"непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, МАНАСТИРАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, МАЛИНОВА ДОЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. БУНКЕРА 3-ТИ ЕТАП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, СИМЕОНОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, АРХ. НИКОЛА ЛАЗАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, В.С.МАНАСТИРА-2 СГРАДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 1,Г,1,Б,А,1,В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, В.С.МАНАСТИРА-2 СГРАДА 2непланирано прекъсване
№/бл. А,2,В,2 А,Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, В.С.МАНАСТИРА-2 СГРАДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 3,Б,А,В,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, В.С.МАНАСТИРА-2 СГРАДА 4непланирано прекъсване
№/бл. Г - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15

Местоположениe
 • В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. БОЯНА, АРХ. НИКОЛА ЛАЗАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 23 МАГНОЛИЯ,21 МИМОЗА,15 РОЗА,21 МИМОЗА,15 РОЗА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


кв. БОЯНА, 197/В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА/непланирано прекъсване
№/бл. 15 РОЗА,А РОЗА,25 ОРХИДЕЯ,25,15 РОЗА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15

Местоположениe
 • КВ. БОЯНА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ДРАГАЛЕВЦИ, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


кв. ДРАГАЛЕВЦИ, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15

Местоположениe
 • КВ. ДРАГАЛЕВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, АРХ. НИКОЛА ЛАЗАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 13 ЛИЛИЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 197/В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА/непланирано прекъсване
№/бл. 17,11 КАЛИНА,9 ИРИС,13 ЛИЛИЯ,15.3 ЛИЛИЯ,17 ДАЛИЯ,19 КАМЕЛИЯ,19,13 ЛИЛИЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 05:15

Местоположениe
 • СТУДЕНТСКИ ГРАД

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти