Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 41-60 от 16637 новини
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ДО 364,364 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 375 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, УПИ ІІ кв. 5 МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 375,ДО 374,374 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. С/У 353,384,/ 383,, 384,УЛ.ИНЖ.Г.БЕЛОВ 20 А,, 383,НПЗ ИЗТОК УПИ 7-4093 КВ 7,383,ДО ПОД.Ч.ВР.
353 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, ИНЖ.ГЕОРГИ БЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 20,ПАРКИНГ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, ТП 12-371 ДО БЛ.353непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 356,386,385,285,358,- 386,354,385А,, 385 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ДО 351Б,ДО 356,356 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ЗАПАДНО ОТ БЛ.364,ДО 354,354,до бл. 354 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 389,ДО 358,355,358,359 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ДО 368,369,370,368 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:30

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5планирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.503 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:00

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 5

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ДО 364,364 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 375 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, УПИ ІІ кв. 5 МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 375,ДО 374,374 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. С/У 353,384,/ 383,, 384,УЛ.ИНЖ.Г.БЕЛОВ 20 А,, 383,НПЗ ИЗТОК УПИ 7-4093 КВ 7,383,ДО ПОД.Ч.ВР.
353 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, ИНЖ.ГЕОРГИ БЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 20,ПАРКИНГ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, ТП 12-371 ДО БЛ.353непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 356,386,385,285,358,- 386,354,385А,, 385 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ДО 351Б,ДО 356,356 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ЗАПАДНО ОТ БЛ.364,ДО 354,354,до бл. 354 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 389,ДО 358,355,358,359 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ДО 368,369,370,368 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 10:15

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20,33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 89,83 А,69,79,81,93,83,66,91,91 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 86 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, КАМЧИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ШИНДРАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,12 А,4 А,10,1,4,6,УЛ.ШИНДРА /УЛ.КАМЧИЯ,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ХАНЧЕТОнепланирано прекъсване
№/бл. 8,1,6,2,10,4,3,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, РЕМСИСТАнепланирано прекъсване
№/бл. 13,1,2,7,5,9,3,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПОРУЧИК МОРОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 1 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПРЕСЛАВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 10,6,4,2,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВЛАДИЧИНА ЛИВАДАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,2,3,1Б,5В,1А,7,7А,1,5А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1,5,5 РЕСТОРАНТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИНЖ.ГЕОРГИ БЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, XXII-765непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОРИС РАНГЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 7,8,4,3,11,6,9,5,10,2,12,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 38,56,36,54,56А,58 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДЕН КАРАДАШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 5,8 А,9,4 А,7,11,4,8,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4,5,22,12,11,9 А,1,10,26,15,5 А,18,6,7,28,8,3,9,9Б,16,№26,1 А,24,20,13,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,1,1 А ДЪРВОДЕЛСКА,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДОЛЦИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6,8 А,10,12,2,4,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПИОНЕРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 16,26,34А ПИ ИДЕНТ.68134.4087.5325 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 12А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ I-392,кв.38непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МУЗЕЙНА / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20,11,3 А,16,10,9,6,4,5,7,1,4,6 А,3,18,2,8,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 3-ТИ МАЙ / ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 24,26,22А,24 А,7,22,9,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТИ НОЕМВРИ /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 10,15,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,8,4,3,10,12,1,2А,4А,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,31,34,4,7,21,36,12,9,30,ДО АВТОСЕРВИЗА,КВ.9 БЛ.20А,28,16,27,ДО 1,ДО ДО АВТОСЕРВИЗА АВТОСЕРВИЗА,13,М/У 36 И М/У БЛ 3,15,20,17,37,22,24,11,5,32,8,10,25,23,19,1,18,14,ДО 17,29,6,26,2,33,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УЛ. СТАДИОНА ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 34,45,44,43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. ДО Т/СТ ЕЖК - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИНЖ.ГЕОРГИ БЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. СЕРВИЗ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, КРАЙРЕЧНАнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 9А,7,10 ГОРУБЛЯНЕ,12,5,8,21,15,10,11,11А,9,1,13,6,4,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, КРАЙРЕЧНАнепланирано прекъсване
№/бл. 4,6,НА СВЕТОФАРА ЗА ПАНЧАРЕВО /ОКО,1,6 А,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕЯН ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЛАЗАР ПЛАЧКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 18,9,14,20,26,16,24,15,13,10 АВТОСЕРВИЗ,22,10,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИЦА ЙОАННАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТЪР ДИПЛАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2,3А,4,13,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 71,77,75,65,73,85,60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 62 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1,5,1 А,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, АЛЕН МАК / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4,14,12,6,7,8,15,16,3,22,9,1 А,5,20,18,ЪГЪЛ С УЛ. "ИСКЪР"/АЛЕН МАК,2,11,5 А,10,3 А,12 А,13,1,19,17,3Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ХАН АСПАРУХ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,4,3,11,7,9,10А,1,10,17,5,15,13,6,12,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, АСПАРУХ ЛЕШНИКОВ/484-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. ДО 42,42,41,К 4 ИМОТ 2492 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 39,ОБЩЕЖИТИЕ 39,38,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАЛМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. М ВИДНИЩЕТО №27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МИНЗУХАРнепланирано прекъсване
№/бл. 13,10,12,6,9,20,2,16,8,7,3,17,14,15,1,4,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СЕЛИЩЕТОнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5,12 А,16,14,14 А,2 А,14А,4,10,6,12,8,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. КЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 68134.4085.9708непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 11,64,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 45 А,84,66,88,78,74,68,47,72,43,82,43А,41,39,51,80,70,76,49,45,86 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИДНИЩЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 25,35,21,27,31,23,31 А,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 25,29,27,27 УПИ 2-1943 К В44,31,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 26,17,28,22,24,23,19,13,18,16,25А,27,31,21,29,15,33,7,20,25,35,20 УПИХІ328КВ46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ ІІІ-1266, КВ.82 М.ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 34А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УРВИШКА КРЕПОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 9,УПИ ХIX-1112, КВ.32,20,21,9А,15,22,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 11,14 А,8,20,16,7,12,4А,22,3,1 А,14А,5 А,14,18,13,6,10,5,9,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ШАМАКОнепланирано прекъсване
№/бл. 8,12,6,6 А,4,1,9 А,5,2,12 Б,10,3,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕЯН ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2А,8А,8Б,3,4,12,8,8Г,8В,15,9А,5,10,11,14,7,2,9,8Д,8Е,1А,6,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МАНОЛ ВЕЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 3 А,1,5,7,9,3,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЛАЗАР ПЛАЧКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 18А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОТЕ БЪРБОРКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 8,20 А,30,19,32,15,34,26,24,13,36,9,28,11,29,6,5,1,22,23 А,2,25,7,3,23,18,17,14,12,4,10,23 Б,21,20,27,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТЪР ДИПЛАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 6,7,4 А,6 А,5 А,5,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 13,9,15,17,4,21,16,6,28,14,18,10,12,9 А,11,26,8,2,22,20,21 А,17 А,19,21 Б,25,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.42-РА,УЛ.4-ТА №6,УЛ.4-ТА №10,УЛ.4-ТА №16,4 УЛ.42-РА№4,УЛ.4-ТА №12,УЛ.42-РА №4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОРИС РАНГЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 30,15,35А,30,40,26,37,45,21,32,34,25A,42,35,25А,39,28,38А,16,14,24,33,43,20,17,25-Б,36,39А,19,25,27,31А,18,14А,14А,41,37А,38,22,40,29,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 68,89,82,78,74,80,80 А,66,70,76,72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДЕН КАРАДАШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5,3,4,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 33,27,29,34,30 А,40,23,31,36,27 А,44,32,30,25,19,21,17 А,42,38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЛЮЛЯК / ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,1,4 А,5,9,2,12,2 А,3,20,11,23,8,15 КВ.ГОРУБЛЯНЕ,22,7,26,16,19,9 А,14,24,№7а,13,6,21,17,10,6 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ XIX-5293,КВ.16непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕТЕЛИНА / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,15,6,5,4,12,21,7,3,11,7,14,9,13,1,17,10,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УЛ.42-РА/КВ.ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИНЧЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 7,9,7 А,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 325Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПИОНЕРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 30,2,13,6,18,16 В,21,7 А,16Б,16 А,32,9 А,9,12,28,24,17,5,15,11,8,4,1,10,10,22,38,14,19,7,4А МАГАЗИН,20,34,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕЯН ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 4,2,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 36,61,63,26,40,14,46 ГОРУБЛЯНЕ,44,12,36,67,53,38,55,24,44,48,40,30,20,69,16,18А,46,59,22,57,34,32,36,22,38,48А,28,42,34А ГОРУБЛЯНЕ,38 КВ ГОРУБЛЯНЕ,В СТАРОТО ТКЗС В ГОРУБЛЯНЕ,57,52,18,50,55,42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УРВИШКА КРЕПОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 4 А,5 А,6,2,8,1,12,5,4,7 А,14,7,3,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИЧИНА ПОЛЯНАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6А,2,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИНЧЕЦ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5 СТРОИТЕЛСТВО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 3-ТИ МАЙ / ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 14,12,10,26,10 А,6,8,16,3,2,5 А,1А,12 А,1,20,18,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8 А,11,17,19,8,21,3 А,14,16,13,23,12,15,3,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТИ НОЕМВРИ /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,8,4,15,11,1,11 А,9,3,17,13,6,1,5,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 16 1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 16,№14,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПРОГЛЕДЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 4 А,2,5,6,3,17,15,7А,9,13,1,11,2 А,7,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДЕН КАРАДАШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 41,45,50А,46,44,35,54,50,37,39,43 А,41 А,52,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 19,23,17,28,33,15,27,34 А,25,42,29,32,30,24,34,40,31,38,26,21,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ III-227, КВ.47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИСОКА ЕЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1,3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГЕОРГИ ЗОЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 12,6,10 А,10,4,1,8,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МАНОЛ ВЕЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОТЕ БЪРБОРКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТЪР ДИПЛАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 22,26,11,18,21,13,23,17,20,27,16,30,12,ЖИЛИЩНА СГРАДА,36,19,24,34,32,14,25,9,18 А,16 А,38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 39,43,№37,45,49,39А,31,51,41,37,35,47,33,39Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 36,29,СТРОЕЖ,31 А,27,37,58,34,34 А,31,54,17 А,33,48А,48,56,37А,29 А,35,60,42,62,46,30,64,32,40,50,15,52,38,44,31А,48 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИДНИЩЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,7,15,5,17,9,11А УПИ XXVII 9084 КВ.47,11,1,7А,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5,3,4,6А,20,18,8,16А,11,10,6,7,1,12,14,2,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 35,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. ТП С/У С.ПИВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 11:30

Местоположениe
 • КВ. ГОРУБЛЯНЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

кв. РЕДУТА, СЛАВАпланирано прекъсване
№/бл. 2 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:30


кв. РЕДУТА, РИБАРИЦАпланирано прекъсване
№/бл. 2 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:30


кв. РЕДУТА, ПЕТЪР БОГДАНпланирано прекъсване
№/бл. 7,22,18А,20А,26,15,13,9,20,5,18,16,14,11 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:30


кв. РЕДУТА, ЖИВКО НИКОЛОВпланирано прекъсване
№/бл. 25-27 АТЕЛИЕ 1,25-27 ОФИС 4,25-27 ПГ5,23,15,22,12 А,25-27 ПГ3,25-27 АТЕЛИЕ 2,25-27 НГ7,25-27 НГ1,20,18,25-27 ОФ.1,25-27 ПГ4,25-27 ПГ7,25-27 НГ5,17-19,14,25-27,21,25-27 АТЕЛИЕ 4,12,25-27 НГ4,25-27 НГ6,25-27 НГ3,25-27 ОФИС 2,25-27 ПГ1,32-27,25-27 АТЕЛИЕ 3,25-27 ПГ2,16,25-27 НГ2 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:30


кв. РЕДУТА, ГЕОРГИ ПЕЯЧЕВИЧпланирано прекъсване
№/бл. 33,43,21 А,26,23,28,24,35,38,29,32,21,36,37,34,24 А,30 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:30


кв. РЕДУТА, БОЙНА СЛАВА/615/планирано прекъсване
№/бл. 5 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:30


кв. РЕДУТА, ФИЛИП СТАНИСЛАВОВпланирано прекъсване
№/бл. 9А,2 Б,14,8 ГАРАЖ 3,5,1,11-13,8 ГАРАЖ 1,2,9,13,9 А,8 ГАРАЖ 6,8 ГАРАЖ 7,8 ГАРАЖ 5,8,6,4,8 ГАРАЖ 4,15,3,8 ГАРАЖ 2,8 ГАРАЖ 8,7 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:30


кв. РЕДУТА, МАРАГИДИК/СИМЕОН СЛАВОВ/планирано прекъсване
№/бл. 19,31,25,28,35,39,23,21,22,33,17,35А,34,42,27,29 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:30

Местоположениe
 • КВ. РЕДУТА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, БЯЛО ПОЛЕпланирано прекъсване
№/бл. 6 УПИ XVI, КВ.69 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:30


кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, ПРОФ.ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВпланирано прекъсване
№/бл. 53,33,36,33 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 16:30

Местоположениe
 • КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГАРА ИСКЪР, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:15


кв. ГАРА ИСКЪР, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:15


кв. ГАРА ИСКЪР, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:15


кв. ГАРА ИСКЪР, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:15


кв. ГАРА ИСКЪР, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. С\У 28 ПОЛИКЛИНИКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:15

Местоположениe
 • КВ. ГАРА ИСКЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. 37,ДО БЛ.38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:15


жк.ДРУЖБА 1, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. ПИ 818 КВ.7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:15


жк.ДРУЖБА 1, КРЪСТЮ ПАСТУХОВ/УЛАН БАТОР/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:15


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. 147,38,КЛУБ В ТП ДО БЛ.36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:15


жк.ДРУЖБА 1, ФЕСТИВАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:15

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГАРА ИСКЪР, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. С\У 28 ПОЛИКЛИНИКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00

Местоположениe
 • КВ. ГАРА ИСКЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 1, непланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. БЛ.26 ВХ. Е,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. ДО 27,ПРЕД БЛ 26,27,26,ПРЕД 26,ТП ДО 27,ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС БРЕЗА,А 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


жк.ДРУЖБА 1, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


жк.ДРУЖБА 1, ТУШЕ ДЕЛИИВАНОВ/ ДРУЖБА 1/непланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. 37,ДО БЛ.38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


жк.ДРУЖБА 1, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. ПИ 818 КВ.7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


жк.ДРУЖБА 1, КРЪСТЮ ПАСТУХОВ/УЛАН БАТОР/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. 147,38,КЛУБ В ТП ДО БЛ.36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00


жк.ДРУЖБА 1, ФЕСТИВАЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 03:00

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - VI, ЛЮЛИН 6непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.622 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ /Ж.К.ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 90 БИТОВ КОМБИНАТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ЛЮЛИН 6непланирано прекъсване
№/бл. 634,638,637,ДО 637,639 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ФОРТОВ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, УПИ VI-1206,1347непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВнепланирано прекъсване
№/бл. С/У БЛ.639 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ДОБРИНОВА СКАЛА/11 КОНГРЕСнепланирано прекъсване
№/бл. ЮЖНА ТАНГЕНТА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ /Ж.К.ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 97 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ЛЮЛИН 6непланирано прекъсване
№/бл. 617,ДО 618,0 618,618,634 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ЛЮЛИН 7непланирано прекъсване
№/бл. 617 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ЛЮЛИН 6непланирано прекъсване
№/бл. 619,620,ДО 620 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ЛЮЛИН 6непланирано прекъсване
№/бл. 636,634,638,635 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 623 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ЛЮЛИН 6непланирано прекъсване
№/бл. 0 623,623 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, Р-Н ЛЮЛИН-6непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ЛЮЛИН 6непланирано прекъсване
№/бл. 621,ДО 621,622 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - VI, ЕДЕЛВАЙСнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 6

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ /Ж.К.ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 129 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 1 УЛ.505-ТА,НА БЛ. 539,539,540 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ /Ж.К.ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. ЗАД 535,С/У 544,С/У 534,534,ДО БЕНЗИНОСТ,535 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. С/У 521,518,57 ЦДГ,СРЕЩУ БЛ.521,57 ЦДГ ХОСЕ МАРТИ,С\У БЛ.521 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 543,521,542 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 534 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 544 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. УЛ.504,ДО 538,539,538,97 СОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ /Ж.К.ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 111 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 515,514,ДО 514 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 517 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 508,507 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 513,512,507,541 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 522,5 541,ДО 522,541 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, Р-Н ЛЮЛИН-5непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, Р-Н ЛЮЛИН УПИ ІІІ КВ.16Aнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 549,ДО 549 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 5

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - IV, ЛЮЛИН 4непланирано прекъсване
№/бл. 437 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - IV, РАЙКО ДАСКАЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.406 БЛ.430ПИ 1654 ЖК ЛЮЛИН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - IV, ЖК. ЛЮЛИН ТП ДО БЛ.437непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - IV, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 417 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - IV, ЛЮЛИН 4непланирано прекъсване
№/бл. 417,0 СРЕЩУ БЛ.417,ДО БЛ.407,ТП БЛ.418,ПРЕД 417 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН - IV, ЗАХАРИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 317 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 316,317 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 02:30

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЯГОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ВЕДРИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 1,7,13,25,9,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ВАСИЛ КИРКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 6,31,6,3,21-23 КОТЕЛНО,14,14,21-23 ОФИС 1,21-23,4,19,15,33 1,25,33,29,10,8,25,21-23 ОФИС 2,19,17,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ПЕЙО К.ЯВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 4,8,6,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЯВОРОВ/ЛЕНИН/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ПРОФ.ХАРАЛАМБИ ТАЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 2,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТОВРЪХ/ЛУКА КУНИН/непланирано прекъсване
№/бл. 5,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БИГЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 58,62-64,64 ОФИС 1,60,60,64 ОФИС 2,64 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БИГЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 64,64 МАГ.3,64 МАГ.1,64 МАГ.4,56,56,56 56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ОБЕРБАУЕР ЙОСИФнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КРИЧИМ/ПЕТКО ЕНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 67,69 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БИГЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 53,51,51А,57,55 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТОВРЪХ/ЛУКА КУНИН/непланирано прекъсване
№/бл. 44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КОРАБ ПЛАНИНА/ИЛИЯ ФИЛИПОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 66,73,64,73,66 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ВЕДРИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 10,6,8,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ПЕЙО К.ЯВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 34-36 МАГАЗИН,42,46,34-36,38-40,48,44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ПЕЙО К.ЯВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 14-16,28,22,20,10,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ВЕЛЧОВА ЗАВЕРАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЯГОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 25,11,4,1,21,23,13,8,19,6,21 МЕЗОНЕТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ВАСИЛ КИРКОВнепланирано прекъсване
№/бл. И ЯГОДА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ПЕЙО К.ЯВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ПРОФ.ХАРАЛАМБИ ТАЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 4,18,6,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТОВРЪХ/ЛУКА КУНИН/непланирано прекъсване
№/бл. 27,25,37 ЛОЗЕНЕЦ,37-41,31-35,37-41,19,37,37,40,31-35,29,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КОРАБ ПЛАНИНА/ИЛИЯ ФИЛИПОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 73 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, СТОЯН МИХАЙЛОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 32,30,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БИГЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ПЕЙО К.ЯВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 50-56,50-56 ГАРАЖ 15,60,50-56 ГАР.3,58,50-56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КРИЧИМ/ПЕТКО ЕНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 63 ОФИС 2,63 ОФИС 1,65,63 ГАРАЖ 9-11,63 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТОВРЪХ/ЛУКА КУНИН/непланирано прекъсване
№/бл. 52,26,49,51-59,63-65,67,63,52 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР,50,52 ГАР.13,71,67 Б,63-69,51 51-59,75,67Б,63-69,61,63-69 МАГ.7,51-59,51-59 51-59,51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЯВОРОВА ЧУКАнепланирано прекъсване
№/бл. 24-26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ПЕЙО К.ЯВОРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 28,32,24-26,24,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЯВОРОВ/ЛЕНИН/непланирано прекъсване
№/бл. 24-26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:15

Местоположениe
 • ЖК.ЛОЗЕНЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 561,563,562 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ДОБРИНОВА СКАЛА/11 КОНГРЕСнепланирано прекъсване
№/бл. 562 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.561 ТП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.503 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 528А,1 ДО 528,532,ПАВИЛИОН,ПОСЛЕД.СПИРКА НА РЕЙС 310,527,ПОСЛ.СПИРКА АВТ.310,531,527,528,ДО 531,531,ТРАФОПОСТ ПОСЛ.СПИРКА АВ.310 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 4непланирано прекъсване
№/бл. 565 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 564,544,546,565,546,565 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 546 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. ДО 505,505,ДО 506,ДО БЛ.506,ПРЕД 505,5 506A,506,506 А,506А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 5 509 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 509,ДО 502,503,504,1 509 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 508,503,510,501,ДО 508,502 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 529,513,510,545,507,511 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 541,507,ДО 541 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ДОБРИНОВА СКАЛА/11 КОНГРЕСнепланирано прекъсване
№/бл. 127 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 533,ДО 532,532 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 5

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Оборище, СОФИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 13-15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Оборище, БОГДАНнепланирано прекъсване
№/бл. 13-17,13/15 М.3А,13-15,17,15 М.2А,13/15,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Оборище, МАДРИДнепланирано прекъсване
№/бл. 56,56 ОФИС №3,56А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Оборище, КОЗНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Оборище, ЧЕРКОВНА/ПАУН ГРОЗДАНОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 57 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Оборище, БОГДАНнепланирано прекъсване
№/бл. 27,37,39,44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Оборище, ГЪЛЪБЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 5 ОФИС 1-4,5 ОФИС 4,5,5 МАГАЗИН 2/2,5 ОФИС 5,2,5 МАГАЗИН,5 МАГАЗИН1-10,1,5 ОФИС 3,5 МАГАЗИН 1-11,5 ОФИС 7,5 МАГАЗИН 1-12,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Оборище, РУСАЛКАнепланирано прекъсване
№/бл. 43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ общ.Оборище, ДРАГОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 21Ж,21,21 А,21 Ж,21 Д,12,21 Б,21,21 Е,14,21Б,21,3,21Д,11,15,11 МАГ.1,21,16,21 В,3 ОБЩИ НУЖДИ,9,21А,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30

Местоположениe
 • ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. РЕДУТА, РИБАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, АТАНАС УЗУНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ВЕЛЧО АТАНАСОВнепланирано прекъсване
№/бл. УПИVІ 508КВ.187,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, МАРАГИДИК/СИМЕОН СЛАВОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 42,38-40 ГАРАЖ 12,36,38-40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ОСТРЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 25,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ВЕЛЧО АТАНАСОВнепланирано прекъсване
№/бл. 29,31,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 20,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, МАРАГИДИК/СИМЕОН СЛАВОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 53,60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, КАДЕМЛИЯ/ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ЙОТнепланирано прекъсване
№/бл. 15,30А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, РУСАЛКАнепланирано прекъсване
№/бл. 48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ДРАГОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 15 2,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, СИТНЯКОВО/ХР.КАБАКЧИЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, МАРАГИДИК/СИМЕОН СЛАВОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ПЕТЪР БОГДАНнепланирано прекъсване
№/бл. 34,11,32,30,23,25,36,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ВЕЛЧО АТАНАСОВнепланирано прекъсване
№/бл. 36,35,33,38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ГЕОРГИ ПЕЯЧЕВИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 52,37,50,43,39,40,42,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, МАРАГИДИК/СИМЕОН СЛАВОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, КАДЕМЛИЯ/ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ЙОТнепланирано прекъсване
№/бл. 14,3,13 ГАР.3,12,13 ГАР.2,7,13 АТЕЛИЕ 2,14А,8,11 ПОДЗЕМЕН ГАР.6,16,13 АТЕЛИЕ 1,20,1,4,13 АТЕЛИЕ 3,12А,9,13,18,10,11,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, БОГДАНнепланирано прекъсване
№/бл. 21-23 АТЕЛИЕ 10,21-23 АТЕЛИЕ 2,21-23 АТЕЛИЕ 9,21-23 ГАР.8/8,21-23 АТЕЛИЕ 1,21-23 АТЕЛИЕ 7,21-23 ГАР.5/5,21-23 АТЕЛИЕ 8,21-23 ГАР.4/4,21-23 ОФИС 1,21-23 АТЕЛИЕ 6,21-23 ГАР.12/12,21-23 ГАР.11/11,21-23 ГАР.9/9,21-23 ГАР.7/7,21-23 АТЕЛИЕ 3,21-23 ГАР.1/1,21-23,21-23 ГАР.3/3,21-23 ГАР.6/6,21-23 АТЕЛИЕ 4,21-23 ГАР.10/10,21-23 АТЕЛИЕ 5,21-23 ГАР.2/2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, МАДРИДнепланирано прекъсване
№/бл. 58,58,/БУЛ.СИТНЯКОВО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ДРАГОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 8 ГАР.8,8 ГАР.1,8 ГАР.10,8 АТ.1,8 ГАР.5,8-10 ЗООМАРКЕТ,8 ГАР.6,8 АТ.2,8 ГАР.9,8 ГАР.3,9,8 ГАР.11,8 АТ.3,8 МАГАЗИН 3,8 ГАР.7,8 ГАР.12,8 ГАР.4,8,8 МАГАЗИН 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, СИТНЯКОВО/ХР.КАБАКЧИЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. БУЛ.СИТНЯКОВО-БУЛ.МАДРИД-Т.291 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, СЛАВАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, РИБАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ПЕТЪР БОГДАНнепланирано прекъсване
№/бл. 7,22,18А,20А,26,15,13,9,20,5,18,16,14,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ЖИВКО НИКОЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 25-27 АТЕЛИЕ 1,25-27 ОФИС 4,25-27 ПГ5,23,15,22,12 А,25-27 ПГ3,25-27 АТЕЛИЕ 2,25-27 НГ7,25-27 НГ1,20,18,25-27 ОФ.1,25-27 ПГ4,25-27 ПГ7,25-27 НГ5,17-19,14,25-27,21,25-27 АТЕЛИЕ 4,12,25-27 НГ4,25-27 НГ6,25-27 НГ3,25-27 ОФИС 2,25-27 ПГ1,32-27,25-27 АТЕЛИЕ 3,25-27 ПГ2,16,25-27 НГ2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ГЕОРГИ ПЕЯЧЕВИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 33,43,21 А,26,23,28,24,35,38,29,32,21,36,37,34,24 А,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, БОЙНА СЛАВА/615/непланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ФИЛИП СТАНИСЛАВОВнепланирано прекъсване
№/бл. 9А,2 Б,14,8 ГАРАЖ 3,5,1,11-13,8 ГАРАЖ 1,2,9,13,9 А,8 ГАРАЖ 6,8 ГАРАЖ 7,8 ГАРАЖ 5,8,6,4,8 ГАРАЖ 4,15,3,8 ГАРАЖ 2,8 ГАРАЖ 8,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, МАРАГИДИК/СИМЕОН СЛАВОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 19,31,25,28,35,39,23,21,22,33,17,35А,34,42,27,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ОСТРЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 2,2 ГАР.1,2 ГАР.3,2 ГАР.2,2 ОФИС - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ПЕТЪР БОГДАНнепланирано прекъсване
№/бл. 30,26,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, МАРАГИДИК/СИМЕОН СЛАВОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, КАДЕМЛИЯ/ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ЙОТнепланирано прекъсване
№/бл. 6 ГАРАЖ 4,5,6 МАГ.ХР.СТОКИ,6 ГАРАЖ 3,6,6 СКЛАД,6 БИСТРО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, БОГДАНнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, МАДРИДнепланирано прекъсване
№/бл. 39,47 МАГАЗИН,37,35,47 ОФИС,47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, МАРИЦА/БОРИС НОВАНСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ/МИЗИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30


кв. РЕДУТА, ЧЕРКОВНА/ПАУН ГРОЗДАНОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 15,23 МАГАЗИН,23,17,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:30

Местоположениe
 • КВ. РЕДУТА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.СТРЕЛБИЩЕ, КОСТЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00

Местоположениe
 • ЖК.СТРЕЛБИЩЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 29 октомври, 2020 - 29 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ЗЕМЛЯНЕ, КОСТЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


кв. ЗЕМЛЯНЕ, КОСТЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 1-3,2Б,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00


кв. ЗЕМЛЯНЕ, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. ЖП СПИРКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 29.10.2020 04:00

Местоположениe
 • КВ. ЗЕМЛЯНЕ

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти