Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 41-60 от 13076 новини
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ИЛИЯНЦИ, ДЖЕРМАНнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 01:00


кв. ИЛИЯНЦИ, ИЛИЯНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 6,7,4,УЛ.4-ТА №5,2,УЛ.4-ТА КВ.10,УЛ.4-ТА №11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 01:00


кв. ИЛИЯНЦИ, 2-РА/278/непланирано прекъсване
№/бл. 1 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 01:00


кв. ИЛИЯНЦИ, КИРИЛ БЛАГОЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 01:00


кв. ИЛИЯНЦИ, ВИТОШКО ЛАЛЕ /ИЛИЯНЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 10,12,11,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 01:00


кв. ИЛИЯНЦИ, ИЛИЯНЦИ/ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА/непланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 01:00


кв. ИЛИЯНЦИ, ИЛИЯНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 01:00


кв. ИЛИЯНЦИ, непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 01:00


кв. ИЛИЯНЦИ, ИЛИЯНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ 4 ТА 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 01:00


кв. ИЛИЯНЦИ, ИЛИЯНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 01:00

Местоположениe
 • КВ. ИЛИЯНЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ХИЖА СРЕДЕЦ,х.Тинтява - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. БОРОВА ГОРА,Х.ПЛАНИН.ПЕСЕН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ЗЛАТНИТЕ МОСТОВЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 10-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ПЛОЩАДКАТА пред х.МОМИНА СКАЛА,ХИЖА МОМИНА СКАЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ХИЖА КАМЕН ДЕЛ,ПЛАНИНСКА БАЗА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 68134.2096.37непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 23:45

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЕВСКИ В, 546-ТА/КВ.ЛЕВСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 16 ОН,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30

Местоположениe
 • ЖК.ЛЕВСКИ В

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ ЗОНА Внепланирано прекъсване
№/бл. 12 УЛ.ПР.БЕНЬО ЦОНЕВ 12-МАГ.1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ПРОФ.БЕНЬО ЦОНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 10,2,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ВИТИНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, БЕСАРАБИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 29А ИДЕНТ.68134.626.208,54А,17,44А,19,25,50,44,54,23,21,44Б,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ИВАН ЧУШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 12,12А,14,6,6А,10А,9,8А,8,11,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, РИЛСКА ОБИТЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ПРОФ.БЕНЬО ЦОНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 4,6,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, КАП. РАЙЧО НИКОЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 6А,10,2А,1,6,3,2,3А,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ/МИЗИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 215 ЪГЪЛ УЛ.БЕНЬО ЦОНЕВ-ПАВ.КАФЕ,215 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ВИТИНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 25,27,29,23,31,21,33,33А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ЛЕПЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 33,31,24,5,18,23,14,11,26А,33А,8,7,25,11А,20,15,5А,17А,29,4А,2,17,13,9А,2А,22,7А,19,1,9,6,26,4,10,15А,3,16,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, БЕСАРАБИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 71А,61,70,100,92,82,98,96,86А,88,81,83,72,67,84А,88А,86,85,71,74,100,84,59,65,78,55,90,76,63,63А,59А,86,80 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ЛЕТОСТРУЙнепланирано прекъсване
№/бл. 24,27,21,26А,21А,24А,30,36А,32,29,28,25,26,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ДРУШЛЯВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ПЛАЧКОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ХАН КАРДАМнепланирано прекъсване
№/бл. 6,3,5,1,8,4,2,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, РИЛСКА ОБИТЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 49А,51,41,53,45А,47А,45,47,55А,49 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, АНТОН БЕЗЕНШЕКнепланирано прекъсване
№/бл. 4,3,5,1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ПРОФ.БЕНЬО ЦОНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 32,15,30,38А,34,38,36А,17,30А,36,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, 542-РА/КВ.ЛЕВСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 16,8,10,14,6,12,2,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, 543-ТА/КВ.ЛЕВСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2,9,11,3,5,7,1,15,6,4,8,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, 544-ТА/КВ.ЛЕВСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 31А,28,25,24,29,27,23А,33А,33,26,25А,31,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, 546-ТА/КВ.ЛЕВСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 7Г - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, 548-МА/КВ.ЛЕВСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 АТЕЛИЕ,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, КАП. РАЙЧО НИКОЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ВЕЛБЪЖДнепланирано прекъсване
№/бл. 25А,29,29А,16А,18,21,9,11,25,14,27А,27Б,18А,23А,20А,27,20,7,16,14А,4,21А,23,16Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, СЕЛИМИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 2А,2,6,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ЛЕТОСТРУЙнепланирано прекъсване
№/бл. 48Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ХАН КАРДАМнепланирано прекъсване
№/бл. 13,15А,15,14А,12,11,14,16,16А,17,13А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ИВАН ЧУШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, РИЛСКА ОБИТЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 52,56А,37,43,54А,31,48,39А,35,25А,56,58 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, КНЯГИНЯ ТАМАРАнепланирано прекъсване
№/бл. 9,3,7,7А,7Б,5,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ГАВРИЛ ГЕОРГИЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, КАП. РАЙЧО НИКОЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 20А,12,14,20,16,18,12А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, КОНСТАНТИН ФОТИНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 129А,139А,127,121,114,118,120,133,135,141,117,131А,116А,129,114А,118 ЪГЪЛА С РИЛСКА ОБИТЕЛ,119А,125,116,137А,125А,118А,137,115,123,119,131,128,114,139 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ/МИЗИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30


кв. ЛЕВСКИ, ГЕН. ГЕОРГИ ВАЗОВ/ИВАН ПЕНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 5А,1А,3,2,4,1,6 КВ.ЛЕВСКИ-РАБОТИЛНИЦА КОЖИ,4А,5,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:30

Местоположениe
 • КВ. ЛЕВСКИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ж.к. ЮЖЕН ПАРК, БЪЛГАРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, ЮЖЕН ПАРКнепланирано прекъсване
№/бл. 3,РЕСТОРАНТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, СРЕБЪРНА/ПЪРВОМАЙСКА/непланирано прекъсване
№/бл. БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, ЮЖЕН ПАРК III-ТА ЧАСТнепланирано прекъсване
№/бл. ГОЛЯМАТА ПОЛЯНА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, ЮЖЕН ПАРК ІІІ Ч,КВ.178Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ/ЕМИЛ МАРКОВ/непланирано прекъсване
№/бл. ВХОД ЮЖЕН ПАРК,113,112 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ/ЖК ЕМИЛ МАРКОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 115 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, м.ЮЖЕН ПАРК III ЧАСТ,КВ.187 Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, ЮЖЕН ПАРКнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, ЮЖЕН ПАРКнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.БЯЛА ЧЕРКВА,БЪНДЖИ СКОК,АЛЕЯ РОНАЛД РЕЙГЪН,ВХОД ОТ УЛ.БЯЛА ЧЕРКВА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, БЯЛА ЧЕРКВАнепланирано прекъсване
№/бл. М.ЮЖЕН ПАРК ВХОД ОТКЪМ БЯЛА ЧЕРКВА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 116 ТП ЮЖЕН ПАРК - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, УПИ II, ПИ 252, КВ. 187Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, ЮЖЕН ПАРК,ВХОД БЯЛА ЧЕРКВАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, БЯЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 6,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, СЛАВИЩЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1,3,5,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, БЯЛА РУЖА/728-МА/непланирано прекъсване
№/бл. 4 АТЕЛ. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


ж.к. ЮЖЕН ПАРК, АРСЕНАЛСКИ/ВЛАДО ГЕОРГИЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 121,123,117,121 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00

Местоположениe
 • Ж.К. ЮЖЕН ПАРК

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.СТРЕЛБИЩЕ, ЮЖЕН ПАРКнепланирано прекъсване
№/бл. 1,КВ.2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


жк.СТРЕЛБИЩЕ, ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 114 КВ.2,114 КВ.2,114 1,110 3,114 1,114,1,110 КВ.2,114 1,114,114,114 1 - ГАРАЖ,1,112,110 3-СЕКЦИЯ-041,110 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00

Местоположениe
 • ЖК.СТРЕЛБИЩЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛОЗЕНЕЦ, КОЗЯКнепланирано прекъсване
№/бл. 23,41,37,39 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


жк.ЛОЗЕНЕЦ, СТРАЦИНнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


жк.ЛОЗЕНЕЦ, РУСАЛИЙСКИ ПРОХОДнепланирано прекъсване
№/бл. 16-18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БЯЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 5-7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00

Местоположениe
 • ЖК.ЛОЗЕНЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ХЛАДИЛНИКА, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 51Б,51 Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, КОЗЯКнепланирано прекъсване
№/бл. 47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, ХРИСТО ЦЕНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, КИШИНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1 МАГАЗИН 5,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 47,1,86,52,88 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, РИЛСКИ ЕЗЕРАнепланирано прекъсване
№/бл. 24,15,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, СРЕБЪРНА/ПЪРВОМАЙСКА/непланирано прекъсване
№/бл. 1 УЛ.СРЕБЪРНА / БУЛ.Ч. ВРЪХ ,ПЪТНИ СТРОЕЖИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, КИШИНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 2,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. №90 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, РИЛСКИ ЕЗЕРАнепланирано прекъсване
№/бл. 13 МАГ.1,13,11,13 ОФИС1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, КОЗЯКнепланирано прекъсване
№/бл. 19,43,21,ВХОДА ОТКЪМ УЛ.КОЗЯК В "ЮЖЕН ПАРК",21 МАГАЗИН ТИП БУТИК №8-9,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, КИШИНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 10 КАФЕ,14 ГАР.5,16,12 ГАР.5,6 ГАРС.
13 МАГ.5,18-А,6,6 ПОРТ.
15-А,12 ГАР.4,7,12,15,18,13,16 Б,14,9-11,9-11 МАГ.5,5 АТЕЛИЕ 4,14 ГАР.4,8-10,16-18,14 ГАР.6,5,10,14 ГАР.2,14 ГАР.1,10,5 МАГ.
17,5 А,16А,9-11 КАФЕ,9-11 МАГ.4,9-11 МАГ7,5А,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, БАНАТ/КУРСК/непланирано прекъсване
№/бл. 23-25 ГАР.17,23-25 ГАР.7,23-25 ОФИС,27,23-25 ГАР.5,23-25 ГАР.12,23-25 ГАР.3,23-25 ГАР.11,23-25 ГАР.13,26,23-25,23-25 ГАР.6,23-25 ГАР.2,23-25 ГАР.15,33,23-25 ГАР.10,23-25 ГАР.9,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, ХРИСТО ЦЕНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 4 ГАР.11,19,4 ГАР.5,4 ГАР.9,4 ГАР.7,4,19 ОФ.3,4 ГАР.15,4 ГАР.13,4 ГАР.12,4 ГАР.8,4 ГАР.6,4 ГАР.2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, КОЗЯК И КИШИНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00


кв. ХЛАДИЛНИКА, ЮЖЕН ПАРК ВХОД ОТ УЛ.КОЗЯКнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 22:00

Местоположениe
 • КВ. ХЛАДИЛНИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 3, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 19:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЕДОВИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 19:15


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ПРЕД 310,ДО 303,310,ДО 301,ДО 310,ДО БЛ.303,303 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 19:15


жк.МЛАДОСТ 3, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 51,51,51,51,51,№51,57,51,51,55А,№51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 19:15

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ИЛИЯНЦИ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 21 УЛ.РОЖЕН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 58,68,30А,КМЕТСВО ИЛИЯНЦИ,67,66,40,34,19 ПЛОЩАДА,32,77,55,81,73,64,59,69,44,75,21,61А,30,56,19,62,65,42,79,53,57,1,71,61,60,42А,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, БРАТИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 15,26А,21,24,32,26,28,13,17,22,23,11,30,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ЖАСМИНнепланирано прекъсване
№/бл. 10,14,2,4,13,12,3,15,6,16,9,1,9А,16А,7,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, КОМЕТАнепланирано прекъсване
№/бл. 4А,6,13,4,11А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ИЛИЯНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, МАХОНИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 8,11,13,5,10,11А,12,21,25,2 КВ. ИЛИЯНЦИ,33,9,15,14,16,4,20,7,31,1,27,19,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, МЕТОХИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 7A - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ХОРТЕНЗИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 6,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ЦИНЕРАРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 5,11,15,10,6,4,17,9,7,13,3,2,8,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ИЛИЯНСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, КИРИЛ БЛАГОЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ВИТОШКО ЛАЛЕ /ИЛИЯНЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, РОЖЕН/АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ/непланирано прекъсване
№/бл. 36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 24А УЛ. РОЖЕН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ДАЛИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 9,15,17А,13,19,11,5,17,7,13А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 48,54,92 НПЗ ИЛИЕНЦИ-ЗАПАД,52,46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, КИРИЛ БЛАГОЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 8А,ЪГЪЛА РОЖЕН,6А,11А,10,15,1,4,6,5,7,9,38 СТРОИТ.ТАБЛО,3,8,11,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, 2-РА /ТОЛЕВА МАХАЛА/непланирано прекъсване
№/бл. 17А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ВИТОШКО ЛАЛЕ /ИЛИЯНЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 8,7,3,1,5,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, УПИ X|||-159,КВ.1-Р-Н НАДЕЖДАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, УПИ I,КВ.9,М.НПЗ-ИЛИЕНЦИ ЗАПАДIIнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ИЛИЯНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ВЛАДИМИР ЗОГРАФнепланирано прекъсване
№/бл. 90 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, ИЛИЯНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. НПЗ ИЛИЕНЦИ КВ.8-544 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, КИРИЛ БЛАГОЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30


кв. ИЛИЯНЦИ, КИРИЛ БЛАГОЕВнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ. АЗАЛИЯ Ж.Б.1,И УЛ.АЗАЛИЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 18:30

Местоположениe
 • КВ. ИЛИЯНЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.КРАСНО СЕЛО, ПРИРОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,3-5,10,3-5 ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ,3-5,1,9,6,14,20,18,4,15,13,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, ПИРИНСКИ ПРОХОДнепланирано прекъсване
№/бл. 27-29 ФИТНЕС,27-29 МАГ.1,27-29,31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, ПЧЕЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 2А МАГ.2,2А МАГ.3,2А ГАР.10,4,2А МАГ.1,2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 223А,1 223,223 А,1 223 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, ДОЙРАНнепланирано прекъсване
№/бл. 223А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, КРАСНО СЕЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 223А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 223 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ/Д.ЗЕХТИНКОнепланирано прекъсване
№/бл. 223,1 223 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, СТРЕЛБИЩЕнепланирано прекъсване
№/бл. 61 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА/КОСТА ПЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ/Д.ЗЕХТИНКОнепланирано прекъсване
№/бл. 1-9 2,1-9,1-9,1,1 1-9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, ПЧЕЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,7,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА/КОСТА ПЕнепланирано прекъсване
№/бл. 18,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.КРАСНО СЕЛО, ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ/Д.ЗЕХТИНКОнепланирано прекъсване
№/бл. 15 17,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30

Местоположениe
 • ЖК.КРАСНО СЕЛО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.БОРОВО, ЯСТРЕБЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 26 В,26 Б,8,26 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, ПРИРОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,6-8 МАГ.1,4А,6-8,6-8. ГАР.9,6-8 ГАР.8,4А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, ЯСТРЕБЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 45,45 СЕКЦИЯ Е,45 ОФ.Д-2,45,ДО 34 СОУ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, ЯСТРЕБЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ/Д.ЗЕХТИНКОнепланирано прекъсване
№/бл. 10А,10 А,8,12,8,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, ЯСТРЕБЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 25 ПИЦАРИЯ,25,37,25 МАГ.3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, СВЕТА МАРИНА/БАНДЕРА/непланирано прекъсване
№/бл. 33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, ЯСТРЕБЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 9 1,9,9 2,9 3,9 2,9 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, СВЕТА МАРИНА/БАНДЕРА/непланирано прекъсване
№/бл. 44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. № 43А ОФИС 4,43 А,43А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, ПРИРОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


жк.БОРОВО, ЯСТРЕБЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 23Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30

Местоположениe
 • ЖК.БОРОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 38 УПИ XXVII-389, КВ. 288Л,34 АПАРТАМЕНТ 1,36,34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45

Местоположениe
 • КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.КРАСНО СЕЛО, ХАН ПАГАНнепланирано прекъсване
№/бл. 5 ОФИС 1,7,7 Б,7А,7,5 ДЕТСКИ ПАРТИ КЛУБ,3,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, ЯСТРЕБЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 229,1 229,228 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, НЕВЕСТИНА СКАЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 5-9,4,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 230,47,53-55 55,43,57-59,45,ТП ДО 231,231,59 2,53,57,43,59,291,53 АПТЕКА,53-57,57,43 ПЛОД И ЗЕЛЕНЧУК,53-55 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, ЪГЪЛА УЛ. БОРОВО И УЛ. ПОДУЕВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 226,224,226,225,225,226,223А,224 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, ЯСТРЕБЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 10 МЕЖДУ БЛ.224/БЛ.225 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, ХАН ПАГАНнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1,1 1,1 1Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, ЛЯСТОВИЧКАнепланирано прекъсване
№/бл. 226 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, КРАСНО СЕЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 224 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, ПИРИНСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 3,28 СТАЯ ЗА ТВОРЧЕСКА РАБОТА,28,30-32,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, ПИРИНСКИ ПРОХОДнепланирано прекъсване
№/бл. 41,37,39,30,38,40,42,30,43,32,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.КРАСНО СЕЛО, КРАСНО СЕЛО КВ.БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 225 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45

Местоположениe
 • ЖК.КРАСНО СЕЛО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 50,50-52,56 А,50-52 ГАРАЖ 4,56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, НЕВЕСТИНА СКАЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 А,1,3 Б,1А,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 40А,40 ТЯЛОБ,40 ТЯЛО Б,40 А,40 ТЯЛО А,40,40 ТЯЛОББ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, СОЛУНнепланирано прекъсване
№/бл. 51,55,72,72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 49,49 МАГ.3,49-51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 427 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, КРАСНО СЕЛО КВ.БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 43-43А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, ПРИРОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 54,53-57 АТ.15,53-57 АТ.14,51,53-57 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 50,52,52 3,52,3,53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, ПОДУЕВОнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, КРАСНО СЕЛО КВ.БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 52 3,52 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, СОЛУНнепланирано прекъсване
№/бл. 59,59Д,59,59Д 2,59 3,59А 1,59 5,59 3,59 А 1,59 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, НЕВЕСТИНА СКАЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 16 4,16,16. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 30-32,30-32 МАГ.6,30-32 МАГАЗИН №8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, СОЛУНнепланирано прекъсване
№/бл. 74 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 1 228,39,228,228А,41,50,235 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, ТОПЛИ ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 2г,2Г - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 30-32,235 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, КРАСНО СЕЛО КВ.БОРОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 37,41,39 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ/Д.ЗЕХТИНКОнепланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, ТОПЛИ ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 2В,1В,1А,2В,2,2Б,1,2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45


жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:45

Местоположениe
 • ЖК.БОРОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОВЧА КУПЕЛ 2непланирано прекъсване
№/бл. 39А,45,39 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 1 40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОВЧА КУПЕЛ 1непланирано прекъсване
№/бл. ПАРКИНГ ДО БЛ.42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОВЧА КУПЕЛ 2непланирано прекъсване
№/бл. 41А,40,41,42,ПОДЗ. МЕТР,С/У БЛ.42-СТР.ТАБЛО," 41 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, УПИ II-166, кв.10непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, непланирано прекъсване
№/бл. ПАЗАР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 11,С/У 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. ПАЗАР, МАГАЗИН 23,ПАЗАР, МАГАЗИН 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ВАСИЛ ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОВЧА КУПЕЛ 2непланирано прекъсване
№/бл. 13,ПАЗАРА,ПАЗАР-ПАВИЛИОН 8,11,ПАЗАР,13А,ДО БЛ.11,12А,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛНнепланирано прекъсване
№/бл. 114 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 104 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОВЧА КУПЕЛ 2непланирано прекъсване
№/бл. 18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОВЧА КУПЕЛ 2непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.22,25,ДО БЛ.22,22,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, МОНТЕВИДЕО/ПИОНЕРСКИ ПЪТ/непланирано прекъсване
№/бл. 39 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ПРОМИШЛЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. 30,30 МАГ.1,29,30 30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ПРОМИШЛЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. 26,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. 72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ПРОМИШЛЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. 10,10 МАГАЗИН 5,10 МАГАЗИН 3,10 АТЕЛИЕ 1,10 КАБИНЕТ,10 МАГАЗИН 1,10 МАГАЗИН 4,10 ФИТНЕС,10 МАГАЗИН 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ПРОМИШЛЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. 33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ ІІ, ПРОМИШЛЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. 37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15

Местоположениe
 • ж.к. Овча Купел 2

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. С/У БЛ.423,С-У 423 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 423 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ПРОМИШЛЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛ 1непланирано прекъсване
№/бл. АПТЕКА,423,ТЦ ДО БЛ. 422,ТЦ ДО БЛ.422 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛНнепланирано прекъсване
№/бл. 70А,66 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, УПИ II-860,кв.104непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, БАРИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 115,16 ТАБЛО 422,ТАБЛО 422,ТАБЛО 415,ТАБЛО 421,133,118,ТАБЛО 419,116 ТАБЛО 422,ТАБЛО 416,ТАБЛО 418,ТАБЛО 417 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ГАЙТАНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 25Б ТАБЛО 419,83,29 ТАБЛО 413,27,27 ТАБЛО 419,29 А,27 ТАБЛО 413,25А ТАБЛО 419,81 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, МОНТЕВИДЕО/ПИОНЕРСКИ ПЪТ/непланирано прекъсване
№/бл. 82Б,105 СТР.ТАБЛО,116 ТАБЛО 421,И ОБИКОЛНА,107 ТАБЛО 417 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОБИКОЛНАнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.107А,1 ОВЧА КУПЕЛ ДО БЛ.523,115,62,КВ.35-37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 1,521,527 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛ 1непланирано прекъсване
№/бл. 527,420,521,В ТП15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛНнепланирано прекъсване
№/бл. 62 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, МОНТЕВИДЕО/ПИОНЕРСКИ ПЪТ/непланирано прекъсване
№/бл. 106 ТК ДАЙСКИ,106,527 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 409А,409 - А / БЛ.Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛ 1непланирано прекъсване
№/бл. 409,409А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, МОНТЕВИДЕО/ПИОНЕРСКИ ПЪТ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 410,409 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ПРОМИШЛЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛ 1непланирано прекъсване
№/бл. 409,409,410,409,406,407,410 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛ 2непланирано прекъсване
№/бл. 410,410 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, 767-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 6,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, МОНТЕВИДЕО/ПИОНЕРСКИ ПЪТ/непланирано прекъсване
№/бл. 41 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, 764-ТА/КРАСНА ПОЛЯНА ОВЧА Кнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 411 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛ 1непланирано прекъсване
№/бл. 411А,ПРЕД БЛ 411,421,П/Д БЛ.411,ДО БЛ.412,411,412,411 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, 4-9751 КВ.104Б ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, МОНТЕВИДЕО/ПИОНЕРСКИ ПЪТ/непланирано прекъсване
№/бл. 43,ЗАД БЛ.411-Т/ПОСТ,37 ПР 411,37 ПРЕД БЛ.411,411,ОВЧА КУПЕЛ БЛ.411-Е - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ПРОМИШЛЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. 408 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛ 1непланирано прекъсване
№/бл. ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,ДО 412,408,С/У БЛ.412,412 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛ 2непланирано прекъсване
№/бл. 408 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 427 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛ 1непланирано прекъсване
№/бл. 426 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 1 431,431,430,ВЕНТИЛАЦИЯ,, 430,АБОНАТНА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15


жк.ОВЧА КУПЕЛ І, ОВЧА КУПЕЛ 1непланирано прекъсване
№/бл. 431,429,429,, 430 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15

Местоположениe
 • ж.к. Овча Купел 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ОВЧА КУПЕЛ, ПРОМИШЛЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. 27 МАГ.2,27,27,27 27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:15

Местоположениe
 • КВ. ОВЧА КУПЕЛ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 4, МЛАДОСТ 4планирано прекъсване
№/бл. 460А - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 15:30

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 4

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 12 август, 2020 - 12 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

кв. СУХОДОЛ, БЪДЕЩЕпланирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СУХОДОЛСКАпланирано прекъсване
№/бл. 100 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 12.08.2020 16:30

Местоположениe
 • КВ. СУХОДОЛ

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти