Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 21-40 от 16247 новини
Период на изпълнение : 19 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАпланирано прекъсване
№/бл. 1 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 16:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ОФEЛИИТЕпланирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 16:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАпланирано прекъсване
№/бл. ХИЖА ВИТОША - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 16:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАпланирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 16:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, местн.ОФЕЛИИТЕпланирано прекъсване
№/бл. ХИЖА "ОФЕЛИЙТЕ" - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 16:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАпланирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 16:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВОпланирано прекъсване
№/бл. БОРОВА ГОРА,Х.ПЛАНИН.ПЕСЕН - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 16:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАпланирано прекъсване
№/бл. ЗЛАТНИТЕ МОСТОВЕ - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 16:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 10-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/планирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 16:15

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 19 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.БАНИШОРА, КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА/Г.ДИМ.непланирано прекъсване
№/бл. 193 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, СКОПИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, НАДЕЖДАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, ШУМНАТИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, ШУМНАТИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, непланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, БАНИШОРАнепланирано прекъсване
№/бл. 26,25,23,22,27,ТП ДО 23,23,25,ТП ДО 23,22, 24,24,ДО БЛ.25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, ВИШОВГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. 3 ПАВИЛИОН,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, ИВАН ТУРГЕНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 10,12,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИНнепланирано прекъсване
№/бл. 22А,22,ОФИС 22,24,22А,22Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, БАНИШОРАнепланирано прекъсване
№/бл. 22,ТП ДО 23,23,24,23,25,27,ТП ДО 23,ДО БЛ.25,22, 24,26,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, ИВАН ТУРГЕНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 10,23,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.БАНИШОРА, ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИНнепланирано прекъсване
№/бл. 22Б,22,24,ОФИС 22,22А,22А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00

Местоположениe
 • ЖК.БАНИШОРА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 19 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ТРИЪГЪЛНИКА, ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИНнепланирано прекъсване
№/бл. 30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00

Местоположениe
 • КВ. ТРИЪГЪЛНИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 19 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЗАХАРНА ФАБРИКА, КУКУШ/КИРИЛ ПЧЕЛИНСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00

Местоположениe
 • ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 19 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.СВЕТА ТРОИЦА, СКОПИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.СВЕТА ТРОИЦА, ГЕН. СТОЛЕТОВнепланирано прекъсване
№/бл. 23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00

Местоположениe
 • ЖК.СВЕТА ТРОИЦА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 19 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 2/ЗАД БЛ.218,218-А,1,1-А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ПРАЖКА ПРОЛЕТ/КИРИЛ НИКОЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 20,18 1,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 216,45 216 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИНнепланирано прекъсване
№/бл. 216 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, СКОПИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 212 ФОНДОВИ ЖИЛИЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 23,2,212,213,ДО 212,213А,23,218А,, 213 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИНнепланирано прекъсване
№/бл. 21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ПРАЖКА ПРОЛЕТ/КИРИЛ НИКОЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. ТП212,ФОНДОВИ ЖИЛИЩА,18 2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ЯКОРУДАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 47,1 203,47,203,11,46,203,11,ДО 11/АВТОСЕРВИЗ,43,203 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ИВАН ЙОСИФОВнепланирано прекъсване
№/бл. 68 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 46,11,47,203,47,43,11,203,203,47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 35,34,46,42,6А,27,32,6,38,40,41,37,37,ФОН ЖИЛ БЛ 32 /А 1/,28,39,33,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА/Г.ДИМ.непланирано прекъсване
№/бл. 193 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 04:00

Местоположениe
 • ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 19 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ТОЛСТОЙ, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 02:15


жк.ТОЛСТОЙ, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 22А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 02:15


жк.ТОЛСТОЙ, СВ.НАУМ/ТРАЙЧО КОСТОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 16,18 1,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 02:15

Местоположениe
 • ЖК.ТОЛСТОЙ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.ЛЮЛИН, В.З. ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. МАНАСТИР СВ.КРАЛ,ХИЖА БОНСОВИ ПОЛЯНИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30

Местоположениe
 • В.З.ЛЮЛИН

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.КИЛИИТЕ, МАЛА КУРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 70,66 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


в.з.КИЛИИТЕ, 689-ТА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30

Местоположениe
 • В.З.КИЛИИТЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРНА БАНЯ, ЛЕБЕД/КВ.ГОРНА БАНЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ПОГЛЕДнепланирано прекъсване
№/бл. 20,18,15,23,25,21,28,22,9,32,19,1,34,16,11,14А,12,13,20А,30,27,27А,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, МАДЖАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,6,11,20,19,4,21,2,3,И УЛ.742,17,12,1,23,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ВЗ ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. XV-1327 КВ.51А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛЮЛИНСКО ПОТОЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 15,11А,17,18,11,16,9А,7,9,12А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 741-ВА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 6,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 742-РА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 3,14,1,16,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, РАВНИЩЕ/КЪНЧО СТОИЛОВ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, СВ.КРАЛ/КИРКОВСКА ТРИБУНА/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 740-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ПОГЛЕДнепланирано прекъсване
№/бл. 4,3,1,10,6,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, БЕЛИТЕ БОРОВЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, РАВНИЩЕ/КЪНЧО СТОИЛОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 65,64,69,73,62,69А,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ ХІІІ-990 КВ.36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, V-411, кв.51непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛЮЛИНСКО ПОТОЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 17,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ-V-1162,КВ.62непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4,2,6,1А,8,5,1,3,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 741-ВА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 742-РА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 18,1Б,5,1А,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, РАВНИЩЕ/КЪНЧО СТОИЛОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, МАЛА КУРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 56,33,43А,37А,26,25,43,14,34,29А,ВИЛА,20,31,4 / УЛ.684 №2/,27,4,54,64,32,38,35,3,39,58,40,10А,84,49,18,41,36,29,30,22,42,62,КВ.3,50 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, XV-731 ЗА ЖСнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, М. МАЛА КОРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.5 УПИ 9-365 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 684-ТА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 20,1,5,3,4,УПИ XII-421,КВ.9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 689-ТА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 26А М.МАЛА КОРИЯ,2,11,УПИ XIII-402,18,16,26,10,14,28,12,28Г - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 695-ТА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 8,18,26,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ VІІ-404,КВ.2непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, местн.МАЛА КОРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, м.Мала кория ул.684непланирано прекъсване
№/бл. - - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ VIII- 365, кв. 5непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ ХV-399 КВ.3 М.МАЛА КОРИЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


кв. ГОРНА БАНЯ, БЕЛИТЕ БОРОВЕнепланирано прекъсване
№/бл. 13Б КЪЩА 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30

Местоположениe
 • КВ. ГОРНА БАНЯ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 19 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, КАМЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ПЛАНИНЕЦ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 19.10.2020 00:30

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 18 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, непланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ВЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 15,4А,8,12,16,14,12,5,6А,13,6,1,8,7,17,19,9,11,18,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, КИТКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1А,5,КИТКА/Д.ПАСКОВ,10,9,2А,4,7,8,6,2,1,3,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, БУКАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 6,5,2,4,1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, КАМЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 20,18,28,35,27,37,12,29,26,30,13,15,17,16,33,21,14,31,24,25,23,28А,19,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПАНОРАМАнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, КРАЙРЕЧНАнепланирано прекъсване
№/бл. 14,17,12,15А,14А,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ XIV-649, КВ.30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, УПИ I-,кв.34непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ВИТОШКИ ЕЗЕРАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, М-Т КВ.СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ III-ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, КВ.12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 205-207 СГРАДА 2,205-207 СГРАДА 1,326 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 6,2,4,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПРОФ. ДИМИТЪР ПАСКОВнепланирано прекъсване
№/бл. №9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 168,180,Т/П,217,174,176А,211,213,215,1,170,215А,205,176,166 Т ВЕНТ.
219А,170,318,201,219,203,166 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, МОМИНА СЪЛЗА / КВ.СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 12,9,15,ДО ФУРНАТА/ПОМЕЩЕНИЕ В ТП 42-169/,10,1,5,17,15А,12А,14,8А,7,16,8,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 158,166 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 10 УЛ.502 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ДРАГАЛЕВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 4 УЛ.501 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, АКАД.СТОЯН АРГИРОВ/502/непланирано прекъсване
№/бл. 8-10,1,8,КВ.225 П-Л 12-1087,ВИЛА,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 1А ХVІІ-757 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 507-МА/В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАРЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 1А ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, МОНАХ СПИРИДОН/501/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 22,11,5А,20,13,8,10,12,19,6,18,1,ДЯСНО,КВ.21 П-Л 1 755,17,14,ЪГЪЛА УЛ.502,16,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, МОГИЛАТАнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ДРАГАЛЕВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 403/ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 3 ПОД ПЛАЖА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 420-ТА/ТРИЯДИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 421-ВА/ТРИЯДИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПАВЕЛ ДОВАНЛИЙСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 13,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ВЗ СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ II ЧАСТнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ XVII-788 КВ 61 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 509-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 5,8,12,6,4А,9,6А,11,16,1,10,14,9А,3,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 510-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 3,4,2,11,12,10,15,8,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ЦАНИ ГИНЧЕВ/420/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 11,9,10,15,3,12,7А,7,6,13,8,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ХРИСТО БРЪЗИЦОВ/506//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, САВА ДОБРОПЛОДНИ/421/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 11,5,4,2А,8,10,2,3,6,9,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 505/ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 506/ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 5А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 508/ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 34,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПАВЕЛ ДОВАНЛИЙСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 2,2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 1 НА УЛ.506А,5А НА УЛ.506А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 509-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2А,2,4,7А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 510-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ХРИСТО БРЪЗИЦОВ/506//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 10А,9,10,2,8А,17,11,18,15,22,20,13А,5,13,3,16,4,8,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПРОФ.ЙОРДАН ИВАНОВ/508//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 32,34,16,38,12,26,20,24А,14,22,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПРЕСПАНСКИТЕ КАМБАНИ/505/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 26,22,20,31,25,21,29,19,17,23,26А,24,4,30,8,33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, БОРнепланирано прекъсване
№/бл. 6Б,4,15,13,11,18,5,3,30,2,20,32,7,24,26,14,10,20А,2,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, РОЗАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1,3,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, БОЖУРнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ЗДРАВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 23,9,17,20,21,26,18,15,22,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ТЕМЕНУГАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, IX-6, КВ.Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,13,3,УЛ. БОЖУР,12,9,9А,1,11,10,8,5,11,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, I-271 КВ. 42непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПРЕКА ПОЛЯНАнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ЗДРАВЕЦ / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 17,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 17-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. ОТ ЛЯВО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПОГЛЕДЕЦ / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. №10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ТЕМЕНУГА / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2,2А,4,3,6,10,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПОГЛЕДЕЦ/МАРКО ДОБРЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 13,19,7,2,4А,11,8,2,4,23А,15,6,17,5,7,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 150,312,166,148 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, МОМИН КЛАДЕНЕЦ/АНТОН НЕДЯЛКнепланирано прекъсване
№/бл. 15,7,27,23,1,17,8,7А,12,10,5А,16,4,6,19,3,11,5,21,14,10,25,13,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 2-РА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ВЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 4,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ЗДРАВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 3А,6,10,5,14,7А,1,5А,4,1А,3,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПАНОРАМАнепланирано прекъсване
№/бл. 25,33,23,24,14,8,22,1,31,37А,39,19,6,27,35,13,12 КВ.СИМЕОНОВО,9,32,5,21,2,43,15 УЛ.ПАНОРАМА 15,20,11,3,28А,28,30,26,15А,16,10,7,37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СКАКАВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 1А,11,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, КРАЙРЕЧНАнепланирано прекъсване
№/бл. 12,32,17,28,22,26,34,20,ВИЛА,18А,24,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ XIV-392,КВ.45 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СКАКАВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 18,3,6,10,2,8,14,13,4,5,9,12,1,16,15,15А,7,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, БЯЛА БРЕЗАнепланирано прекъсване
№/бл. 2А,5,4,11,9,5А СИМЕОНОВО,3,8,7,8А,1,2,10,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ЗЕЛЕНА ГОРАнепланирано прекъсване
№/бл. 10,8,2,3,12,1,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ЗЕЛЕНА КРУШАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,3,5 ВИЛА,11,11А,5,2,9,1,9А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПРЕКА ПОЛЯНАнепланирано прекъсване
№/бл. 6,10,3,1,4,5,7,2,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ВИТОШКИ ЕЗЕРАнепланирано прекъсване
№/бл. 31,32,9,СКАКАВИЦА,27,44А,30,15,21,12,24,16,36,25,33,10А,36А,29А,37,17,29,18,46,23,42,10Б СТР.ТАБЛО,28,39,26,11,38,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, МАЛКА БРЕЗОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,3,2,4,7А,6,7А,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ГОЛЯМА БРЕЗОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,4,6,1,3,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СОФИЙСКА ПАНОРАМАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,18,14,33,1,29,17,15,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ЗДРАВЕЦ / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, III-403,KB46 KB.СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, МИШОВА ОРНИЦА /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 23,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, X-704непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ЧИЧОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, БОРИМЕЧКАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ТОДОР ПЕЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 11А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, БЯЛА ЧЕРКВАнепланирано прекъсване
№/бл. 18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, IX-676,кв.55непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 22/КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 53,55,51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 2-РА /ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 2-РА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 17А,29,11,23,12,19,9,13,28А,16,27,22,10,18,15,14,28,25,20,17,1,7,26,21,5,8,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 3-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 4,6,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 4-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 18,10,13,5,1,14,8,4,6,5А,17,1515,11,10А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 5-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 3,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 7-МА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 7А,7,2,5,9,5А,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 8-МА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 2,6,3,1 В.З.С-ВО ДРАГАЛЕВЦИ,10,12,7,1,14,8,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 10-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 19,21,26,18,24,20,13,24А,23,22,17,11,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 11-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,3,7,2-4,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 13-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 10,9,13,26,7,10А,12Б,13А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 47-МА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, МИТРОПОЛИТ ПАРТЕНИЙ ЗОГРАФСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 31,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, МОМИНА СЪЛЗА / КВ.СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 13,15Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15

Местоположениe
 • В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 18 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. КНЯЖЕВО, БОРнепланирано прекъсване
№/бл. 31,29,19,17,25,19А,14А,21А,27,34,38,36,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 18А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, 9-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, ЗДРАВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 28,26,25,30,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 323А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, СКАКАВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, ЗЛАТЕН ВЕКнепланирано прекъсване
№/бл. 7,3,5,1,7А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, ЗЕЛЕНА КРУШАнепланирано прекъсване
№/бл. 15А,18,19,20,17,12А,13,8,10,6,16,15,21,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, КВ.СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ XVI-367 КВ.49 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, ВИТОШКИ ЕЗЕРАнепланирано прекъсване
№/бл. МИШОВА ОРНИЦА №15,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, НЕОФИТ ХИЛЕНДАРСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, 2-РА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, 3-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, 5-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, 6-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 8А,1,6,8,7,3,9,11,7А,4,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, 9-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 9,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, 17-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 9,16,12,18,11,20,13,14А,12А,14,10,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, ПОГЛЕДЕЦ / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 14,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, ПОГЛЕДЕЦ/МАРКО ДОБРЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 22,27,31,26,20,12,18,18А,29А,24,16,25,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, МИШОВА ОРНИЦА /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 17,10,8,7,14,9,10А,13А,15,23,13,1,9А,12,5,10-Б,11,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. КНЯЖЕВО, СИНЬО ЛЯТО/1-ВА/ /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 24,3,6,5А,30,2,1,10,4,22,20А,16,32,20,12,28,16А,14,8,5,34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15

Местоположениe
 • КВ. КНЯЖЕВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 18 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. СИМЕОНОВО, ГОРСКА ЕЛАнепланирано прекъсване
№/бл. ПАРЦЕЛ II УЛ.11,59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15


кв. СИМЕОНОВО, СИМЕОНОВО -ДРАГАЛЕВЦИ КВ.52непланирано прекъсване
№/бл. УПИ-XI-632 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:15

Местоположениe
 • КВ. СИМЕОНОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 18 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.БАНИШОРА, КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА/Г.ДИМ.непланирано прекъсване
№/бл. 193 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, СКОПИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, НАДЕЖДАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, ШУМНАТИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, ШУМНАТИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, непланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, БАНИШОРАнепланирано прекъсване
№/бл. 26,25,23,22,27,ТП ДО 23,23,25,ТП ДО 23,22, 24,24,ДО БЛ.25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, ВИШОВГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. 3 ПАВИЛИОН,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, ИВАН ТУРГЕНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 10,12,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИНнепланирано прекъсване
№/бл. 22А,22,ОФИС 22,24,22А,22Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, БАНИШОРАнепланирано прекъсване
№/бл. 22,ТП ДО 23,23,24,23,25,27,ТП ДО 23,ДО БЛ.25,22, 24,26,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, ИВАН ТУРГЕНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 10,23,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.БАНИШОРА, ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИНнепланирано прекъсване
№/бл. 22Б,22,24,ОФИС 22,22А,22А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00

Местоположениe
 • ЖК.БАНИШОРА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 18 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ТРИЪГЪЛНИКА, ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИНнепланирано прекъсване
№/бл. 30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00

Местоположениe
 • КВ. ТРИЪГЪЛНИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 18 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЗАХАРНА ФАБРИКА, КУКУШ/КИРИЛ ПЧЕЛИНСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00

Местоположениe
 • ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 18 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.СВЕТА ТРОИЦА, СКОПИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.СВЕТА ТРОИЦА, ГЕН. СТОЛЕТОВнепланирано прекъсване
№/бл. 23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00

Местоположениe
 • ЖК.СВЕТА ТРОИЦА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 18 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 2/ЗАД БЛ.218,218-А,1,1-А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ПРАЖКА ПРОЛЕТ/КИРИЛ НИКОЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 20,18 1,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 216,45 216 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИНнепланирано прекъсване
№/бл. 216 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, СКОПИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 212 ФОНДОВИ ЖИЛИЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 23,2,212,213,ДО 212,213А,23,218А,, 213 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИНнепланирано прекъсване
№/бл. 21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ПРАЖКА ПРОЛЕТ/КИРИЛ НИКОЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. ТП212,ФОНДОВИ ЖИЛИЩА,18 2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ЯКОРУДАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 47,1 203,47,203,11,46,203,11,ДО 11/АВТОСЕРВИЗ,43,203 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ИВАН ЙОСИФОВнепланирано прекъсване
№/бл. 68 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 46,11,47,203,47,43,11,203,203,47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, ФОНДОВИ ЖИЛИЩАнепланирано прекъсване
№/бл. 35,34,46,42,6А,27,32,6,38,40,41,37,37,ФОН ЖИЛ БЛ 32 /А 1/,28,39,33,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00


жк.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА/Г.ДИМ.непланирано прекъсване
№/бл. 193 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 18:00

Местоположениe
 • ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 октомври, 2020 - 18 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРНА БАНЯ, ХАРМАНЛИЙСКО ВЪСТАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3В,3Б Б,3А А,3Г,3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ВАЛОЗИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,7,3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ПЛАНИНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 10,16,8,14,12 Г.БАНЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ V-9, КВ.46непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 7,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ФИДАНКА/СЕЛИОЛУ/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛА ПЕТКОВ/П.НАПЕТОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 110,110А,116,110А,136А,173,98 98,79,98 А,102,91,101,160,108,112,112А,98 3,103,144,97,98 1,142,89,110,99,104,95,101,112А,98 2,87,106,93,91А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ГЕОРГИ БОГРОВСКИ/МЕТОДИ ШАТнепланирано прекъсване
№/бл. 6,3,7,9,8,13,5,3А,2,11,1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ХРИСТО СТЕФЧОВ/КИРИЛ МИХОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 1,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ХРИСТО СТЕФЧОВ/КИРИЛ МИХОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 12,14,1 КВ ГАРНА БАНЯ,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ПЛАНИНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 2А,4А,1,6,4,3,5,7,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ТОПЛО ИЗВОРЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,7,6А,4,9,11,5А,8,1,6,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ФИДАНКА/СЕЛИОЛУ/непланирано прекъсване
№/бл. 10А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛА ПЕТКОВ/П.НАПЕТОВ/непланирано прекъсване
№/бл. УЛ.МЕЧЕВО УСОЕ № 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. ГОРНА БАНЯ КВ.117Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, УРАЛнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ДЪБЕТОнепланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. СКЛАД ГОРНА БАНЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. В ПИ 487,КВ.21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ВАСИЛ ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 23А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, БОЙЧО БОЙЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 53,81,37,57,27,39А,55,66,24,75,45,39,63,59,71,33,22,31,4,11,65,20,35,41,27А,61,49,79,47,43,29,77 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ДРЯН/643-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 6,4,1,2,3,10,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, КВ.ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. ПИ 68134.4332.849 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 68134.4333.838непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 637-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 5,3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 638-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. УПИ 1009 КВ.113,12,16,14,2,18,12А,5,2А,4,4А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 639-ТА/ГОРНА БАНЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,9,10 КВ.ГОРНА БАНЯ УЛ.639-ТА,16,8,5,12 ГОРНА БАНЯ,12,2,3,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 640-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 8,7,№6А,5,2,10 А,4,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 641-ВА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 5,3,6,1,4,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 648-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 14,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 649-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 2,5,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 670-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. и ул. 643,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, Д-Р ЛЮБА ГРИГОРОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ДИМИТЪР ЧИНТУЛОВ/554/непланирано прекъсване
№/бл. 8,7,10 А,5,2,14,10,3,4,12,4 А,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ХАРМАНЛИЙСКО ВЪСТАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5,6,4,2 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛА ПЕТКОВ/П.НАПЕТОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 62,72,98,45,47,49,45А,КВ.117А,54 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, 643-ТА/ВИТОША ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. №8,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ИНЖ.БОРИСЛАВ ОГОЙСКИ/КР.ВАСнепланирано прекъсване
№/бл. 40,44 А,21,36,11,/УЛ.641,42,50,33,25,16,38,27,18,9,29,22,20,33 А,28,19,17,1В,52,34,15,56,13,48,30,27 А,32,23,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ПРОФ. ДОЧО ЛЕКОВ /636-ТА Р-Н ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 9,12,3,10,7,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, Д-Р ЛЮБА ГРИГОРОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ХАРМАНЛИЙСКО ВЪСТАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20,16 А,24 А,16,22 А,24,14,18,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛА ПЕТКОВ/П.НАПЕТОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 98,92,96 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ИНЖ.БОРИСЛАВ ОГОЙСКИ/КР.ВАСнепланирано прекъсване
№/бл. 2,11,6,10,8,1,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30


кв. ГОРНА БАНЯ, ИНЖ.БОРИСЛАВ ОГОЙСКИ/КР.ВАСнепланирано прекъсване
№/бл. 14 II ТР/Р,14 I ТР/Р - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 18.10.2020 14:30

Местоположениe
 • КВ. ГОРНА БАНЯ

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти