Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 21-40 от 13076 новини
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

СТУДЕНТСКИ ГРАД, ДЪРВЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. ПОДСТАНЦИЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


СТУДЕНТСКИ ГРАД, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. ПРЕД ПИЦАРИЯ,45,47 КАФЕ,57,59,47 А СКЛАД,63,55,18,53,49,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 1302непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, ВЪРТОПОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 119,115,123,125,127,119 ДО 36,129 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 121 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, ДЪРВЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. ХАНЧЕТО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 129 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, II-1823 КВ. 3непланирано прекъсване
№/бл. ВР. ЗА СТР. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 125,144 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 193/В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 190-ТА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/МЛАДОСнепланирано прекъсване
№/бл. 27,31,23,14,ВЗ АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ УЛ.190-,29,33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, БАНИШКА РЕКА/193-ТА МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 6,7,1,5,8,10,9,В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ УЛ.193- - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 148 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 150 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, XXIII-202непланирано прекъсване
№/бл. В.З.АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, МАЛИНОВА ДОЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.182 32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, УПИ XXXVI - 1490,непланирано прекъсване
№/бл. КВ 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 186/В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА/непланирано прекъсване
№/бл. 34А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 192/В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 182-РА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/МЛАДОСнепланирано прекъсване
№/бл. 42,38,22,42,34,24,26,40,32,28,20,36,46,44,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 184-ТА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/МЛАДОСнепланирано прекъсване
№/бл. 29,2,31,30,32,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 185-ТА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/МЛАДОСнепланирано прекъсване
№/бл. 21,9,34А,28,22А,26,13А,36,31,11,34,13,22,25,33,27,9,29,7,15,30,11,32,23,16,19,18,20,15А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 186-ТА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/МЛАДОСнепланирано прекъсване
№/бл. 48Б,46А,48А,28,27,28,26,29А,30,19,52,46,48,42,31,13,25,44,33,21,1,38,29,20,50,34,25,13,40,36,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 190-ТА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/МЛАДОСнепланирано прекъсване
№/бл. 3,7,, УПИ ІХ -182,8,15,1,19,9,5,13,19,19А,17,2,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 191-ВА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/МЛАДОСнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 192-РА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/МЛАДОСнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, БАНИШКА РЕКА/193-ТА МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. ДО УЛ.186,В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ УЛ.193 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 190-ТА/В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ/непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, В.З МАЛИНОВА ДОЛИНА-АМЕРИК. КОЛЕЖ-ЧАСТ УПИ 2247непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 68134.4090.1481непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, УПИ- XXXVI-1270 КВ.3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, БАНИШКА РЕКА/193-ТА МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 28,24,ДЪНО,22a,16,26,20 АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ , БАНИШКА РЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 134 СКЛАДОВА БАЗА,132 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, ДЪРВЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 68134,1610,6157непланирано прекъсване
№/бл. М.МАЛИНОВА ДОЛИНА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, ЕВГЕНИЙ СИЛЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 7А,КВ.127 М.МАЛИНОВА ДОЛИНА-ИЗТОК,УПИ ХVII-333,,5,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, МАЛИНОВА ДОЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 5-Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 128,83,91,99,89,67-А,67,111,105,103,112,109,122,95,18,124,115,87,134,120,97,69,132,73,130,93,116,114,117,107 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 81,114А,105Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 6-ТА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/СТУДЕНТСнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 9-ТА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/СТУДЕНТСнепланирано прекъсване
№/бл. 7,ВОДНА ПОМПА,18,8А,1А,6,4,3,5,2,1,4А,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, МАЛИНОВА ДОЛИНА ИЗТОК УПИХІІІ-348непланирано прекъсване
№/бл. КВ.128 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, УПИ ІІІ-2148, КВ.3 М.ПАРК ВЪРТОПОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 8-МА /КВ.МАЛ.ДОЛИНА-СТУДЕНТСКИ ГРАД/непланирано прекъсване
№/бл. 12,14,18,10,7,18А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, XIII-348 КВ. 128непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 103 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 65,132 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 182-РА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/МЛАДОСнепланирано прекъсване
№/бл. 50,МАЛИНОВА ДОЛИНА- В.З. АМ.КОЛЕЖ,Б,52 Б,54,54 54,58 КЪЩА2,52,КЪЩА,А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Студентски град, 185-ТА КВ.МАЛ.ДОЛИНА/МЛАДОСнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 10:15

Местоположениe
 • СТУДЕНТСКИ ГРАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

кв. СУХОДОЛ, ДЪБпланирано прекъсване
№/бл. 15,23,31А,17,9,12,№17А,18,31,7 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ОРЕХпланирано прекъсване
№/бл. 30,53 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ПЕРЛАпланирано прекъсване
№/бл. 54,35 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ИГРИЩЕпланирано прекъсване
№/бл. 5А,6 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СУХОДОЛпланирано прекъсване
№/бл. СРЕЩУ ГРОБИЩЕТО,СТОП.ДВОР - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, БЕЛИ БРОДпланирано прекъсване
№/бл. 6 УПИ ХVІ-876 1318 КВ.46,5А,41,6,20,8,18,7,10,6 УПИ ХХVІ 1318 КВ.46,16,22,14А,12,2,5,4,18А - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ОВЧЕ ПОЛЕпланирано прекъсване
№/бл. 2 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ТРАЯН ТАНЕВпланирано прекъсване
№/бл. 80,76А,72Б,76,81,71,79,73,56,64,85,72А,51,65,49,63,61,60,51-55,74,726,52,83,53,72,59,67,62,77,57,70,47,78,68А,69,68,74А,54,66 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, КИРИЛ ХРИСТОВпланирано прекъсване
№/бл. 10,18,19,9,30,20,13,7,8,16,6А,22,3,11,4,6,2,15,5,1,17,14,26А,21,12 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ПРОХЛАДЕН КЪТпланирано прекъсване
№/бл. 14 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ХI-352 КВ.44Апланирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ХРИСТО АНДОНОВпланирано прекъсване
№/бл. 3,3А,2,1,7,4 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, МЕСТНОСТ СУХОДОЛпланирано прекъсване
№/бл. СЕЧИЩЕ ПОД ГРОБИЩЕТО - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВпланирано прекъсване
№/бл. 17,20,10,6,8,2,12,1,28,18,15,13,4А,21,22,19 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СТОИЧКО СТАНИСЛАВОВпланирано прекъсване
№/бл. 11А,12,13,11,1,1А,10,9,3,14,7,5,2,15,23 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, АНГЕЛ СТОЯНОВ /СУХОДОЛ/планирано прекъсване
№/бл. 20А,1 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, БЪДЕЩЕпланирано прекъсване
№/бл. 9А,5,9 /СУХОДОЛСКА,4,9,7А,М.ПАДИНА,1А,7,12,ПИ 1058 К.Л.351 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ЛЮЛИНСКАпланирано прекъсване
№/бл. 3,2,6,5,4,8,7,10 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ОВЧЕ ПОЛЕпланирано прекъсване
№/бл. 17,21,30,32,34,17В,28,19,11 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, СУХОДОЛСКАпланирано прекъсване
№/бл. 199 ГАРАЖНА БАЗА ДО Ф-МА НАДИН - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ТРЕТИ МАРТпланирано прекъсване
№/бл. 2 СУХОДОЛ,6,8,14,12,18,4,10 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ТРАЯН ТАНЕВпланирано прекъсване
№/бл. 10,16,32,24,21,22,СУХОДОЛСКО ЕЗЕРО 5,1,14 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, КИРИЛ ХРИСТОВпланирано прекъсване
№/бл. 47,43А,43,53,54,68А,64,66,55,49,68,60,62,58,56,51,45,41 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТпланирано прекъсване
№/бл. ПИ653 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, МОМИНА СЪЛЗА / КВ.СУХОДОЛпланирано прекъсване
№/бл. 19,21,50,17,№48,15,44 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


кв. СУХОДОЛ, МОМИНА СЪЛЗА / КВ.СИМЕОНОВОпланирано прекъсване
№/бл. 48,52 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30

Местоположениe
 • КВ. СУХОДОЛ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

кв. ЛЕВСКИ, ВИТИНЯпланирано прекъсване
№/бл. 35 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, БЕСАРАБИЯпланирано прекъсване
№/бл. 29А ИДЕНТ.68134.626.208,54А,17,44А,19,25,50,44,54,23,21,44Б,48 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ИВАН ЧУШКОВпланирано прекъсване
№/бл. 12,12А,14,6,6А,10А,9,8А,8,11,10 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, РИЛСКА ОБИТЕЛпланирано прекъсване
№/бл. 33 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ПРОФ.БЕНЬО ЦОНЕВпланирано прекъсване
№/бл. 4,6,3 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, КАП. РАЙЧО НИКОЛОВпланирано прекъсване
№/бл. 6А,10,2А,1,6,3,2,3А,4 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ/МИЗИЯ/планирано прекъсване
№/бл. 215 ЪГЪЛ УЛ.БЕНЬО ЦОНЕВ-ПАВ.КАФЕ,215 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ВИТИНЯпланирано прекъсване
№/бл. 25,27,29,23,31,21,33,33А - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ЛЕПЕНЕЦпланирано прекъсване
№/бл. 33,31,24,5,18,23,14,11,26А,33А,8,7,25,11А,20,15,5А,17А,29,4А,2,17,13,9А,2А,22,7А,19,1,9,6,26,4,10,15А,3,16,21 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, БЕСАРАБИЯпланирано прекъсване
№/бл. 71А,61,70,100,92,82,98,96,86А,88,81,83,72,67,84А,88А,86,85,71,74,100,84,59,65,78,55,90,76,63,63А,59А,86,80 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ЛЕТОСТРУЙпланирано прекъсване
№/бл. 24,27,21,26А,21А,24А,30,36А,32,29,28,25,26,23 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ДРУШЛЯВИЦАпланирано прекъсване
№/бл. 16 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ПЛАЧКОВИЦАпланирано прекъсване
№/бл. 9 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ХАН КАРДАМпланирано прекъсване
№/бл. 6,3,5,1,8,4,2,7 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, РИЛСКА ОБИТЕЛпланирано прекъсване
№/бл. 49А,51,41,53,45А,47А,45,47,55А,49 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, АНТОН БЕЗЕНШЕКпланирано прекъсване
№/бл. 4,3,5,1,2 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ПРОФ.БЕНЬО ЦОНЕВпланирано прекъсване
№/бл. 32,15,30,38А,34,38,36А,17,30А,36,19 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, 542-РА/КВ.ЛЕВСКИ/планирано прекъсване
№/бл. 16,8,10,14,6,12,2,4 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, 543-ТА/КВ.ЛЕВСКИ/планирано прекъсване
№/бл. 2,9,11,3,5,7,1,15,6,4,8,13 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, 544-ТА/КВ.ЛЕВСКИ/планирано прекъсване
№/бл. 31А,28,25,24,29,27,23А,33А,33,26,25А,31,23 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, 546-ТА/КВ.ЛЕВСКИ/планирано прекъсване
№/бл. 7Г - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, 548-МА/КВ.ЛЕВСКИ/планирано прекъсване
№/бл. 1 АТЕЛИЕ,1 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, КАП. РАЙЧО НИКОЛОВпланирано прекъсване
№/бл. 18 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ВЕЛБЪЖДпланирано прекъсване
№/бл. 25А,29,29А,16А,18,21,9,11,25,14,27А,27Б,18А,23А,20А,27,20,7,16,14А,4,21А,23,16Б - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, СЕЛИМИЦАпланирано прекъсване
№/бл. 2А,2,6,4 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ЛЕТОСТРУЙпланирано прекъсване
№/бл. 48Б - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ХАН КАРДАМпланирано прекъсване
№/бл. 13,15А,15,14А,12,11,14,16,16А,17,13А - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ИВАН ЧУШКОВпланирано прекъсване
№/бл. 13 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, РИЛСКА ОБИТЕЛпланирано прекъсване
№/бл. 52,56А,37,43,54А,31,48,39А,35,25А,56,58 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, КНЯГИНЯ ТАМАРАпланирано прекъсване
№/бл. 9,3,7,7А,7Б,5,1 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ГАВРИЛ ГЕОРГИЕВпланирано прекъсване
№/бл. 14 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, КАП. РАЙЧО НИКОЛОВпланирано прекъсване
№/бл. 20А,12,14,20,16,18,12А - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, КОНСТАНТИН ФОТИНОВпланирано прекъсване
№/бл. 129А,139А,127,121,114,118,120,133,135,141,117,131А,116А,129,114А,118 ЪГЪЛА С РИЛСКА ОБИТЕЛ,119А,125,116,137А,125А,118А,137,115,123,119,131,128,114,139 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ/МИЗИЯ/планирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15


кв. ЛЕВСКИ, ГЕН. ГЕОРГИ ВАЗОВ/ИВАН ПЕНЕВпланирано прекъсване
№/бл. 5А,1А,3,2,4,1,6 КВ.ЛЕВСКИ-РАБОТИЛНИЦА КОЖИ,4А,5,6 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15

Местоположениe
 • КВ. ЛЕВСКИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. АБДОВИЦА, АБДОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 244,186,255,141,211,240,277А,149,214,159,246,243,153,242,233,197,226,277,135,230,138,225,221,133,209,241,204,215,219,137,212,231,253,179,183,185,242А,181,258,252,278,195,193,213А,184,117,235,157,192,187,139,251,199,132,130,223А,249,136,237,218,239,193А,216,232,155,194,217,257,210,188,247,154,238,190,156,227,229,119,189,158,143,140,200,236,264,220,134,250,201,254,131,245,234,191,213,142,148,182 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. АБДОВИЦА, 11-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 84 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. АБДОВИЦА, АБДОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 34,106,31,170,52,265,172,176,66,273,5,53,69,86А,25,109,162,87,23,269,102,107,123,10,6,95,166,174,121,2,152,103,74,40,1,256,261,167,111,42,71,67,29Б,125,82,19,32,168А,70,63,43,37,165,173,22,51,145,28,161,300,177,116,88,118,22А,4,146,54,151,120,101,11,79,168,89,108,39,150,68,ПИ-381 И ПИ-382,84,29А,110,33,58,274,49,266,29,18,65,57,147,279,104,41,259,21,60,72,90,272,94,46,144,267,30,55,9,270,268,275,76,26,262,127,276,35,170А,164,105,61,47,44,24,УПИ IV-137 КВ 8,115,126,45,98,100,163,16,8,ТП,81,169,40А,59,85,78,3,271,80,171,260,263,96,15,97,99,64,83,112,ТП ОФ КЛУБ,160,93,48,75,73,91,124,38,27,122,ПИ 331,50,36,62,17,56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. АБДОВИЦА, УПИ VI-24 КВ. 4непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. АБДОВИЦА, КВ.АБДОВИЦА УПИ I КВ.17Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. АБДОВИЦА, 07106,1403,488непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. АБДОВИЦА, упи Х-71, кв.33непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. АБДОВИЦА, ПРОСВЕТА(УЛ.1-ВА)непланирано прекъсване
№/бл. 9 М.ПРОГОМО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. АБДОВИЦА, 07106.1427.129,м.Прогононепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45

Местоположениe
 • КВ. АБДОВИЦА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ДИМИТЪР МИЛЕНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 91,СКЛАДОВА БАЗА,85,188,275,247,280,246,267,156,288,98,82,204,262,248Б,293,284,176,101,274,253,231,135,283,143,207,229,150,285,214,84,232,173,148,88,99,192,94,162,177,252,104,96,163,281,294,221,105,236А,249,205,1,248А,217,159,154,153,287,242,272,289,62,211,182,107,106,256,258,228,147,241,171,259,189,158,170,177А,64,273,95,160,251,174,181,157,243А,97,77,227,90,201,164,179,102,202,93,185,144,86,100,УПИ ХХI-502,КВ.19,63,225,244,287А,235,282,87,206,83,227А,233,169,142,89,212,190,292,277,211А,279,289А,184,141,269,151,278,152,240,230,167,226,265,178,155,92,203,255,208,191,216,П.ИМОТ 247,254А,234,219,224,172,260,145,270,215,276,195,168,230А,243,222,237,261,290,217А,161,180,157 А,223,250,103,149,268,264,165,239 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, 212-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ДИМИТЪР МИЛЕНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 34,13,49,24 А,72,124,27,27Б,69,45,65,121,71,108,6,51,116,1 ПИ 07106.1432.32,17,1,200,27А,113,137,59,40,132,10,114,107,47,80,31,57,55А,36,52,16,14,73,11,26,134,18,109,115,67,54,1 А,61 КЪЩА,117,127,60,50,131,38,199,23,126,5,75,43,33,26 А,35,1 Б,42,70,79,30,7А,198,139,21,48,37,32,2,24,58,111,110,77,197,125,44,25,78,15,112,4,52 МАГАЗИН ЗА ХР.СТОКИ,66,46,7,22,9,119,20,19,55,138,128,28,53,130,136,8,40А,120,39,68,56,3,122,74,54 А,12,29,118,196,41,129 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ/ИСКЪнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, кв.ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ ПИ II-415 КВ.3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:45

Местоположениe
 • КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. АБДОВИЦА, АБДОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 244,186,255,141,211,240,277А,149,214,159,246,243,153,242,233,197,226,277,135,230,138,225,221,133,209,241,204,215,219,137,212,231,253,179,183,185,242А,181,258,252,278,195,193,213А,184,117,235,157,192,187,139,251,199,132,130,223А,249,136,237,218,239,193А,216,232,155,194,217,257,210,188,247,154,238,190,156,227,229,119,189,158,143,140,200,236,264,220,134,250,201,254,131,245,234,191,213,142,148,182 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. АБДОВИЦА, 11-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 84 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. АБДОВИЦА, АБДОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 34,106,31,170,52,265,172,176,66,273,5,53,69,86А,25,109,162,87,23,269,102,107,123,10,6,95,166,174,121,2,152,103,74,40,1,256,261,167,111,42,71,67,29Б,125,82,19,32,168А,70,63,43,37,165,173,22,51,145,28,161,300,177,116,88,118,22А,4,146,54,151,120,101,11,79,168,89,108,39,150,68,ПИ-381 И ПИ-382,84,29А,110,33,58,274,49,266,29,18,65,57,147,279,104,41,259,21,60,72,90,272,94,46,144,267,30,55,9,270,268,275,76,26,262,127,276,35,170А,164,105,61,47,44,24,УПИ IV-137 КВ 8,115,126,45,98,100,163,16,8,ТП,81,169,40А,59,85,78,3,271,80,171,260,263,96,15,97,99,64,83,112,ТП ОФ КЛУБ,160,93,48,75,73,91,124,38,27,122,ПИ 331,50,36,62,17,56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. АБДОВИЦА, УПИ VI-24 КВ. 4непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. АБДОВИЦА, КВ.АБДОВИЦА УПИ I КВ.17Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. АБДОВИЦА, 07106,1403,488непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. АБДОВИЦА, упи Х-71, кв.33непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. АБДОВИЦА, ПРОСВЕТА(УЛ.1-ВА)непланирано прекъсване
№/бл. 9 М.ПРОГОМО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. АБДОВИЦА, 07106.1427.129,м.Прогононепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30

Местоположениe
 • КВ. АБДОВИЦА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ДИМИТЪР МИЛЕНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 91,СКЛАДОВА БАЗА,85,188,275,247,280,246,267,156,288,98,82,204,262,248Б,293,284,176,101,274,253,231,135,283,143,207,229,150,285,214,84,232,173,148,88,99,192,94,162,177,252,104,96,163,281,294,221,105,236А,249,205,1,248А,217,159,154,153,287,242,272,289,62,211,182,107,106,256,258,228,147,241,171,259,189,158,170,177А,64,273,95,160,251,174,181,157,243А,97,77,227,90,201,164,179,102,202,93,185,144,86,100,УПИ ХХI-502,КВ.19,63,225,244,287А,235,282,87,206,83,227А,233,169,142,89,212,190,292,277,211А,279,289А,184,141,269,151,278,152,240,230,167,226,265,178,155,92,203,255,208,191,216,П.ИМОТ 247,254А,234,219,224,172,260,145,270,215,276,195,168,230А,243,222,237,261,290,217А,161,180,157 А,223,250,103,149,268,264,165,239 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, 212-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ДИМИТЪР МИЛЕНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 34,13,49,24 А,72,124,27,27Б,69,45,65,121,71,108,6,51,116,1 ПИ 07106.1432.32,17,1,200,27А,113,137,59,40,132,10,114,107,47,80,31,57,55А,36,52,16,14,73,11,26,134,18,109,115,67,54,1 А,61 КЪЩА,117,127,60,50,131,38,199,23,126,5,75,43,33,26 А,35,1 Б,42,70,79,30,7А,198,139,21,48,37,32,2,24,58,111,110,77,197,125,44,25,78,15,112,4,52 МАГАЗИН ЗА ХР.СТОКИ,66,46,7,22,9,119,20,19,55,138,128,28,53,130,136,8,40А,120,39,68,56,3,122,74,54 А,12,29,118,196,41,129 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ/ИСКЪнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30


кв. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ, кв.ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ ПИ II-415 КВ.3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 03:30

Местоположениe
 • КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР, ЗЛАТЕН РОГнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15

Местоположениe
 • ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ХЛАДИЛНИКА, ЧЕРНИ ВРЪХ/ФИЛИП КУТЕВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15

Местоположениe
 • КВ. ХЛАДИЛНИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛОЗЕНЕЦ, КАП. ТОДОР НОЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБОТРЪН/АНГЕЛ ГЕРГОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 44,40,40 УПИ VIII-378, КВ.279,38 КВ."ЛОЗЕНЕЦ",42,40 ДО БЛ.30,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТЕН РОГнепланирано прекъсване
№/бл. 22,20-22,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 32 ОФ.1А,78,32,32 МАГАЗИН 7,32 МАГ.8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, АТАНАС ДУКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 36 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ВИСКЯР ПЛАНИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 19 ОФ.1,6,10,15-17,8,12-14,8,19 ОФ.2,19 ОН,8 8,11А,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДЖЕЙМС БАУЧЕР/АНТОН ИВАНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 118,77 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ.Ч.ВРЪХ И УЛ. ЗЛАТЕН РОГнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ГОЛО БЪРДОнепланирано прекъсване
№/бл. 27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ГОЛО БЪРДОнепланирано прекъсване
№/бл. 16-20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРВЕНА СТЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. 33,58 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТЕН РОГнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ВИСКЯР ПЛАНИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,6,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КАП. ТОДОР НОЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБОТРЪН/АНГЕЛ ГЕРГОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДЖЕЙМС БАУЧЕР/АНТОН ИВАНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 71,71 ОФ.1,73 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДЖЕЙМС БАУЧЕР/АНТОН ИВАНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 77,81 МАГАЗИН 4,79,93,77,81,75,93 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БРЕЗАнепланирано прекъсване
№/бл. 6,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 6,6 4,3,8 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЦВЕТНА ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БОГАТИЦА/ЙОРДАН СТОЯНОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 20 ОФИС,20 АТЕЛИЕ,20 ОН,20 Т АСАНС,20 Т ГАРАЖ,20 МАГ.2,20 МАГ.1,20 МАГ.3,20 ГАРАЖ 3,20 ГАР.1,20,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДЖЕЙМС БАУЧЕР/АНТОН ИВАНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 83,ОФ.11,ОФ.12,83-85,87,122,87,83 ОФ.5,83 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БИГЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ПЕРСЕНКнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 37,37 ЪГЪЛА С УЛ. "ДРАГАЛЕВСКА" - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДРАГАЛЕВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 ДРАГАЛЕВСКА/МАЙОР ТОМПСЪН,104 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КРИЧИМ/ПЕТКО ЕНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 1,4,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, МАЙОР ТОМПСЪНнепланирано прекъсване
№/бл. 24-32,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КРИЧИМ/ПЕТКО ЕНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 1А,МАГАЗИН №11,1,1А БАЗАРА,2,2 МАГАЗИН 10,2 В БАЗАРА,1 БАЗАРА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 14-24,14 24,25,7-9,14-22,24,7,24А,24,7-9,25-А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ГОЛО БЪРДОнепланирано прекъсване
№/бл. 26,31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 44,45,41,34,46 45 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 40 46,42 47,46,38 А,38А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БЕЛОМОРСКИ ПРОХОДнепланирано прекъсване
№/бл. 19А,19А,19А 46,19,ЪГЪЛА С УЛ. ТОДОР НОЧЕВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЕЛИН ВРЪХ/ДИМИТЪР СТОЯНОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 48,7/ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТЕН РОГнепланирано прекъсване
№/бл. 10,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДРАГАЛЕВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 Г.3,1 1,1 Г.4,1 Г.1,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КРИЧИМ/ПЕТКО ЕНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 1,1 Н,3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТЕН РОГнепланирано прекъсване
№/бл. 20-22,22,20-22,18,20,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДЖЕЙМС БАУЧЕР/АНТОН ИВАНОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 15,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРВЕНА СТЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. 58 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ПЕРСЕНКнепланирано прекъсване
№/бл. 14,18,3,16,2,3 2,12,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДРАГАЛЕВСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 13,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБАТАнепланирано прекъсване
№/бл. 19,11,6,23 23,8,4,23,21,12,2,6,4-6,2,3А,3,17,3 А,4-6 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ГОЛО БЪРДОнепланирано прекъсване
№/бл. 13-15,22,10,3,13,10,22,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КАП. ТОДОР НОЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6 117,6,4 КВ."ЛОЗЕНЕЦ",20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБОТРЪН/АНГЕЛ ГЕРГОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 3-7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ГОЛО БЪРДОнепланирано прекъсване
№/бл. 17,35,29,31,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 32,32Г,32Г 32Г - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КАП. ТОДОР НОЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 17-19,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮБОТРЪН/АНГЕЛ ГЕРГОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 17,19,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДЖЕЙМС БАУЧЕР/АНТОН ИВАНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 87 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, БИГЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 8Б,4,2,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15


жк.ЛОЗЕНЕЦ, КРИЧИМ/ПЕТКО ЕНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. УЛ.КРИЧИМ/УЛ.БИГЛА/ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:15

Местоположениe
 • ЖК.ЛОЗЕНЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


ВРАНЯ, МАРИЦА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. МЕСТНОСТ ВРАНЯ-ЛОЗЕН КВ.2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


ВРАНЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 387,64 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


ВРАНЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 9 КМ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


ВРАНЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.5555 №5 В ТП ВРАНЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00

Местоположениe
 • ВРАНЯ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГАРА ИСКЪР, ДИМИТЪР МИЛЕНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. ХИДРОБЕТОН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


кв. ГАРА ИСКЪР, УПИ-XXV, КВ.20непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ПОРУЧИК ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. ЗАД ТЕЦ СОФИЯ ИЗТОК - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ДИМИТЪР МИЛЕНКОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ПОРУЧИК ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 3 НПЗ ИСКЪР-СЕВЕР,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ/ИСКЪнепланирано прекъсване
№/бл. 2Б,2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00

Местоположениe
 • КВ. ГАРА ИСКЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 2, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. С/У БЛ.505 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


жк.ДРУЖБА 2, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00


жк.ДРУЖБА 2, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 05:00

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 2

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГАРА ИСКЪР, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 3,КН.ФАБР. 3,3 КНИЖНА ФАБРИКА,КН.ФАБР. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:45


кв. ГАРА ИСКЪР, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:45

Местоположениe
 • КВ. ГАРА ИСКЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 2, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.5003,УЛ.5004/4,4 УЛ 5004 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:45


жк.ДРУЖБА 2, ДИМИТЪР ПЕШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:45


жк.ДРУЖБА 2, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:45

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 2

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.РАЗСАДНИКА, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 237,239 ОФИС 2,239 ГАР.2,239 ГАР.1,239,239 ПАРТЕР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. 10,ДО 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИК КОНЬОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, ХЪШОВЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. 75,ДО 11,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 247,1,ПАЗАР ДАМАРЧЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. 11,11.
ДО 11,11,11 БИТОВИ УСЛУГИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, АЛЕКО ТУРАНДЖА/КОМ.МАНИФЕСТнепланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 20,90,13,61,М/У 20 И 20Б,А 20,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, ХРИСТО БЛАГОЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, СВ.ТОМА/МАРКО ФРИДМАН/непланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, ПЧИНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 20,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. 22,23А,23,22,ДО 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИК КОНЬОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, АЛЕКО ТУРАНДЖА/КОМ.МАНИФЕСТнепланирано прекъсване
№/бл. 37,35 Ж.К.РАЗСАДНИКА-ДЪРВОД.РАБОТИЛН,39 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, ХЪШОВЕнепланирано прекъсване
№/бл. ДО 29,1 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. 29А,30,30,30А,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИК КОНЬОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, НАДЕЖДАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, ПОЗИТАНОнепланирано прекъсване
№/бл. 80,173 80,173 80 Б,173 80,76 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. 9,76,БЛ.9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЙНА КНЯГИНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИК КОНЬОВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 77 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, КОНЬОВИЦА/МИКО ПАПО/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.РАЗСАДНИКА, Д-Р КАЛИНКОВ/ИВ.ПЕРЧЕМЛИЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15

Местоположениe
 • ЖК.РАЗСАДНИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.КРАСНА ПОЛЯНА, УСТА ГЕНЧОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, КРАСНА ПОЛЯНА III ЧАСТнепланирано прекъсване
№/бл. 337,37А,337А,337Б,37Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, ПЧИНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 67 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, ОРЛИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, КРИВОРЕЧНА ПАЛАНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 10А,12,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТнепланирано прекъсване
№/бл. 344,334 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, КРАСНА ПОЛЯНА III ЧАСТнепланирано прекъсване
№/бл. 344,345,342,343,ДО 37,343,334А,337,31Б,342,345 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, ДОБРОТИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, КРАСНА ПОЛЯНА III ЧАСТнепланирано прекъсване
№/бл. 341,ДО 337Б ТРАФОПОСТ-БИТ.УСЛУГИ,337В,37В,337Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, АТАНАС КИРЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 19А ДО ТРАФОП. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТнепланирано прекъсване
№/бл. 1 33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15


жк.КРАСНА ПОЛЯНА, КРАСНА ПОЛЯНА III ЧАСТнепланирано прекъсване
№/бл. 334,333,332,332,334,341 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:15

Местоположениe
 • ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГАРА ИСКЪР, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.5004 № 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. НПЗ ИСКЪР-ЮГ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:00


кв. ГАРА ИСКЪР, 5-004/ИСКЪР/непланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:00


кв. ГАРА ИСКЪР, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.5004 №5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 04:00

Местоположениe
 • КВ. ГАРА ИСКЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ВОЕННА РАМПА, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, ПРОБУДАнепланирано прекъсване
№/бл. 3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, ИЛИЯНЦИ/ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 119 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, ПРОБУДАнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, ИЛИЯНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 5,3,ДО БЛ.5,4,7,2,1,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, ИЛИЯНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 41 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, ИЛИЯНЦИ/ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА/непланирано прекъсване
№/бл. 12,66,70 УПИ-XIХ, КВ.2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, ПРОФ.ИВАН ГЕОРГОВ/ЦВ.АНТОВ/непланирано прекъсване
№/бл. идент.68165.505.2366,кв.2а - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, ИЛИЯНЦИнепланирано прекъсване
№/бл. ПИ 807, КВ.2,М.НПЗ-ИЛИЯНЦИ-ИЗТ,УПИ VІ, КВ.2, М.НПЗ ИЛИЯНЦИ-ИЗТОК - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, УПИ ХХV-1166непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, XLIII-412 кв.2непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, УПИ VI 264 КВ.2непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, НПЗ ИЛИЯНЦИ-ИЗТОКнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, ИЛИЯНЦИ/ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА/непланирано прекъсване
№/бл. 94 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30


кв. ВОЕННА РАМПА, НПЗ ИЛИЯНЦИ/ИЗТОК ПИ1229 КВ2непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:30

Местоположениe
 • КВ. ВОЕННА РАМПА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ПЛОЩАДКАТА пред х.МОМИНА СКАЛА,ХИЖА МОМИНА СКАЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ХИЖА КАМЕН ДЕЛ,ПЛАНИНСКА БАЗА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 68134.2096.37непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ХИЖА СРЕДЕЦ,х.Тинтява - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ЗЛАТНИТЕ МОСТОВЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 10-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. БОРОВА ГОРА,Х.ПЛАНИН.ПЕСЕН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 02:00

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти