Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 181-200 от 16635 новини
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ИЗТОКнепланирано прекъсване
№/бл. 308 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ЕЛЕМАГнепланирано прекъсване
№/бл. 17 308 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ИЗГРЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 308 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, САМОКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 80 306,306 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 71А,72А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИнепланирано прекъсване
№/бл. 23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ЕЛЕМАГнепланирано прекъсване
№/бл. 19 309,309,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ЛАТИНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 45 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, САМОКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 311,82 311 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, НЕЗАБРАВКАнепланирано прекъсване
№/бл. 311 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, СТУДЕНТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ЕЛЕМАГнепланирано прекъсване
№/бл. 34,34 АТ.3,315,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, НЕЗАБРАВКАнепланирано прекъсване
№/бл. 33А," 315,315 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ИЗТОКнепланирано прекъсване
№/бл. ТП 314,1 ТП ДО БЛ.314,313 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ЕЛЕМАГнепланирано прекъсване
№/бл. 26 СЕКЦИЯ В,24А,30А,26Б,26 СЕКЦИЯ Б,26Б,26 СЕКЦИЯ А,30,26,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ЛАТИНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 71 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, МЛАДОСТ 1непланирано прекъсване
№/бл. 79А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, НЕЗАБРАВКАнепланирано прекъсване
№/бл. 33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, НИКОЛА МИРЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 34,75,32,ПАВИЛИОН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, АКАД.МЕТОДИ ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ЖЕТВАРКА/ИЛ.ПЕТРОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


ж.к.ИЗГРЕВ, общ.Изгрев, ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИнепланирано прекъсване
№/бл. 69 313,71Б,75,79 314,86,75 313,83,69 312,69,86,75,71,75 313,69 314,69,82,84,312,69 313 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00

Местоположениe
 • ж.к. Изгрев

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДИАНАБАД, АПОСТОЛ КАРАМИТЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 16,11,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ВАСИЛ КАЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, РУСАЛЯнепланирано прекъсване
№/бл. 3,9,7,22А,9а,3,7,5,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, 132-РА/ИЗГРЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 14,26,24В,24,20А,24Б,15,24А,22Б,22А,13 ОФИС,20,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ТИНТЯВА/Ф.Е.ДЗЕРДЖИНСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 19,17А,23-23а м.Дианабад - Запад - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ДИАНАБАДнепланирано прекъсване
№/бл. М/У 41/42А,58,59,ДО 58 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ВАСИЛ КАЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 58-59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, СТУДЕНТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. 60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ПИМЕН ЗОГРАФСКИ/АЛ.ПЕЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ДИАНАБАДнепланирано прекъсване
№/бл. 39/40,42,ЗАД 39-40,39,43-44,39/40,ДО БЛ.41,44,39/70,39/40,ДО 41 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ДИАНАБАДнепланирано прекъсване
№/бл. 42А,42 А,41,,42А УЛ СВ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ,41 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ПИМЕН ЗОГРАФСКИ/АЛ.ПЕЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. КВ.2 П-Л ХV-1499,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ТИНТЯВА/Ф.Е.ДЗЕРДЖИНСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 15-17,15/17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ПИМЕН ЗОГРАФСКИ/АЛ.ПЕЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 36,14,18Б,20Б,16,16А,20А,18А,16 АТЕЛИЕ 6,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ПИМЕН ЗОГРАФСКИ/АЛ.ПЕЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, 132-РА/ИЗГРЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 18,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ДИАНАБАДнепланирано прекъсване
№/бл. 54 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, АЛЕКСАНДЪР ПУШКИНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ПИМЕН ЗОГРАФСКИ/АЛ.ПЕЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 10,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ДИАНАБАД, ТИНТЯВА/Ф.Е.ДЗЕРДЖИНСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 15Г - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00

Местоположениe
 • ЖК.ДИАНАБАД

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ИЗТОК, НОВАЧНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ИЗТОК, 132-РА/ИЗГРЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00


жк.ИЗТОК, ТИНТЯВА/Ф.Е.ДЗЕРДЖИНСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 100 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 02:00

Местоположениe
 • ж.к. Изток

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 октомври, 2020 - 27 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.НАДЕЖДА - VI ЧАСТ, НАДЕЖДА 6непланирано прекъсване
№/бл. 636 - ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ,636,СО РАЙОН ВРЪБНИЦА,617,СЛАДКАРНИЦА В ТП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА - VI ЧАСТ, ВРЪБНИЦА-2непланирано прекъсване
№/бл. 0 6 17,636 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА - VI ЧАСТ, ЗЛАТЕН КЛАСнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ IV-590,617 617 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част І, ЦАРЕВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 26,24 ПЛ,24 М4,20А,24 ОН,30,24,24 МАГАЗИН 4,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 202,103-МАГ.
105,103,102,ДО БЛ.103,102,22,102 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 302 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част І, ХРИСТО СИЛЯНОВ/БОРОДИНСКИ Бнепланирано прекъсване
№/бл. 93,95,102 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 145 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, КУМАНОВСКИ БОЙнепланирано прекъсване
№/бл. 17,15,5,7-А,3,13,15-А,11,16,2,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ГЕОРГИ СТАМАТОВ/П.РАДЕНКОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 86 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 319 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 319 - 4,319 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 322 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ВРАИЛнепланирано прекъсване
№/бл. 1-А,1,6,2,10,4,12,3-А,5,16,14,11,6-А,3,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 332,205,322 Д,322,0 322 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 135 МАГАЗИН ЗА РИБА,135,137,139,143,141,137 МАГАЗИН,АВТОГ. ВРЪБНИЦА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 322 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ЯВОР/МАЛЧИКА/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, КУМАНОВСКИ БОЙнепланирано прекъсване
№/бл. 12-А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, МАРТИНА ПАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ЯВОР/ЦВ.БОЖКОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ХРИСТО СИЛЯНОВ/БОРОДИНСКИ Бнепланирано прекъсване
№/бл. 72-А,72А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, непланирано прекъсване
№/бл. ТП ДО БЛ.324 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 323,326,324 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 151 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ЖИТЕН/КОМБАЙНА/непланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ТЕОДОР ТЕОДОРОВ/СВ.БЪДЕЩЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 325,325,326,326,325 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, VI-1665 КВ.59непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 11 УЛ.БЕЛИ ДУНАВ,ТП ДО БЛ.327,КОЛЕЛОТО ТР.№7,КОЛЕЛОТО НА ТР.№7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 0,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ПОДП.ФУТЕКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 0 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ПОДПОРУЧИК ФУТЕКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 326,327 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, БЕЛИ ДУНАВнепланирано прекъсване
№/бл. С/У БЛ.327 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ПОДПОРУЧИК ФУТЕКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 33О - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 1 330 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 330,1 330,133,332,ДО 330,333 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, БЕЛИ ДУНАВнепланирано прекъсване
№/бл. 330,330 МАГ.4,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 332,333 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, АЛЕКО БОГОРИДИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, КУМАНОВСКИ БОЙнепланирано прекъсване
№/бл. 18,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, Д-Р КРЪСТЬО КРЪСТЕВ/211-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 4,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ГЕОРГИ СТАМАТОВ/П.РАДЕНКОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 22,20,15,26,16А,15А,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 331,333 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ВЪЗРОЖДЕНСКАнепланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ. 332 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. УПИ XV-930, КВ.10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 334,334,ТП ДО 334 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 335,ДО 335,334,319 - 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ДЕМИР КАПИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ХРИСТО СИЛЯНОВ/БОРОДИНСКИ Бнепланирано прекъсване
№/бл. 91 ГАРАЖ 2,85,91 МАГ.2-ХИМ.ЧИСТЕНЕ,91 МАГ.3-ХИМ.ЧИСТЕНЕ,91 ГАРАЖ 1,91 МАГ.1,93,91 ГАРАЖ 3,87,91,91 ГАРАЖ 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, АЛМУСнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, СВОБОДАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 329,329 329 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 4непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 161,165,159,155,157,163,167 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ЖИТЕН/КОМБАЙНА/непланирано прекъсване
№/бл. 1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ТЕОДОР ТЕОДОРОВ/СВ.БЪДЕЩЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 2,2 Г6-7,2 ГАРАЖ №3,2 М.1,2 ОФИС,2 АТЕЛИЕ 1,2 М.2,2 ГАРАЖ №11,2 ГАРАЖ №16,2 Г8-9,2 ГАРАЖ №15,2 АТЕЛИЕ 6,2 ГАРАЖ №1,2 ОБЩИ НУЖДИ,2 ГАРАЖ,2 ГАРАЖ №12,2 ГАРАЖ №4-5,2 АТ.2,2 МАГ.4,2 ГАРАЖ №13,2 ГАРАЖ №14,2 ГАРАЖ №17,2 ГАРАЖ №2,2 АСАНСЬОР,2 ГАРАЖ №10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ХРИСТО СИЛЯНОВ/БОРОДИНСКИ Бнепланирано прекъсване
№/бл. 72А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, НАДЕЖДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 321 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 133 АВТОГАРА ВРЪБНИЦА,133,37 ВРЪБНИЦА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45


жк.НАДЕЖДА част ІІІ, КУМАНОВСКИ БОЙнепланирано прекъсване
№/бл. 1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.10.2020 03:45

Местоположениe
 • ж.к. Надежда

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ 1 МТП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, 11-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, РОДОПИнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ХІ-292непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, МЕСТНОСТ ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 5,4,ВРАНЯ-ТРИЪГЪЛНИКА УПИVІІ-415,3,СТРОИТЕЛСТВО,КВ.7 ПЛ.10-90,БАРАКА,ВИЛА В УЛ.11 №3,АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА,6,ВИЛА В УЛ.2 №10,ВИЛА В УЛ.5-ТА №6,УПИ 9-402 КВ.7,11,ВРАНЯ УЛ.2 №13,УПИ 1-415,УЛ.8 №1,ПЛ.321,УЛ.12 №18,УЛ.5 №6,КЪЩА,10,КЪЩА В УЛ.11 №16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 84,86В,94,102,108,96,86,88А,93,106А,100,92 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, 492,КВ,31-ПАНЧЕРЕВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 98 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, М. ВРАНА ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКА УПИнепланирано прекъсване
№/бл. I-363.456 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, РИЛА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН-ТРИЪГЪЛНИКА/непланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ЯВОР/9-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 5,1,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ЛИПА/10-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 8 ВИЛА,2,7,5 ПОМПА,4,6,10,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ИГЛИКА/7-МА/непланирано прекъсване
№/бл. 4,8,2,6 ВИЛА,СТРОИТЕЛСТВО,3,7,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, КОКИЧЕ/4-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 1 СТРОИТЕЛСТВО,ВИЛА В ПАРЦЕЛ 41,2,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, МИНЗУХАР/6-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 7 ВИЛА,7,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, МЛАДЕЖКА/12-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 7 ВИЛА,6,18,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА В УЛ.11 20,СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА,УЛ. 8 № 1,СТРОИТЕЛСТВО,СТРОЕЖ НА ОГРАДА,11,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, 3-ТА/В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, М.ВРАНЯ ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКА ПИ 44063.6207.4777непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, XVI-168, КВ.17непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, 44063,6207,4430непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, УПИ ІІ 351 КВ.19непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, УПИ XVI-168 КВ.17непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, АРДА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. №4,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ВИСО/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ЕРМА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 4,3,5 СТРОЕЖ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, РИЛА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ВЕСЛЕЦ/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 6,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, МАРИЦА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, РОДОПИ/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, М.ВРАНА ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ VII-296, КВ.7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, РОПОТАМО/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ЛЮЛИН ПЛАНИНА/В.З.ВРАНА-ЛОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 2 ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, СТАРА ПЛАНИНА/В.З.ВРАНА-ЛОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 22,26* - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, УПИ VІІ-290, КВ.4 ВЗ ВРАНЯ-ЛОЗЕНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, МЕСТНОСТ ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА В УЛ.1 №20,УЛ.1 №8,14 ВРАНЯ,ВИЛА,РАБОТИЛНИЦА,ИМОТ 158,БАРАКА,КЪЩА,ОФИС НА УЛ.1 №17,СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТ 36,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 82,102 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, 1-ВА/СТУДЕНТСКА/непланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, 14831.6520.403.4.2непланирано прекъсване
№/бл. ул.Стар Лозенски път №36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, УЛ. СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ВРАНЯ-ЛОЗЕН-ТРИЪГЪЛНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 82 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, XVIII 115 М.ВРАНЯ ЛОЗЕН ТРИЪГ.непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, РИЛА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН-ТРИЪГЪЛНИКА/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, СТАРИЯТ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ИСКЪР/32-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ОСМИ МАРТ/15-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, непланирано прекъсване
№/бл. КЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, 44063.6207.410непланирано прекъсване
№/бл. ул.Стар Лозенски път - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, УПИ XIX-40,КВ.12непланирано прекъсване
№/бл. м.ВРАНЯ ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 37,84,28,44 ПАВИЛИОН,16,30,2,52,51,9,23,55,1,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ТИМОК/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, МАРИЦА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 1,ВРАНЯ-ТРИЪГЪЛНИКА П-Л 184 БС - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, СТАРА ПЛАНИНА/В.З.ВРАНА-ЛОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯ ТРИЪГЪЛНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45

Местоположениe
 • ВРАНЯ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 2, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 АВТОМАГИСТРАЛА ТРАКИЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:45

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 2

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.РАЗСАДНИКА, ХЪШОВЕпланирано прекъсване
№/бл. ДО 29,1 29 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:30


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАпланирано прекъсване
№/бл. 29А,30,30,30А,29 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:30


жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИК КОНЬОВИЦАпланирано прекъсване
№/бл. 29 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 16:30

Местоположениe
 • ЖК.РАЗСАДНИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВпланирано прекъсване
№/бл. 14,1 12,12 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 11:45

Местоположениe
 • ЖК.ЛОЗЕНЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.ЛОЗЕНЕЦ, ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВпланирано прекъсване
№/бл. 14,1 12,12 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 11:30

Местоположениe
 • ЖК.ЛОЗЕНЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРпланирано прекъсване
№/бл. 40А,40 ТЯЛОБ,40 ТЯЛО Б,40 А,40 ТЯЛО А,40,40 ТЯЛОББ - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 11:30

Местоположениe
 • ЖК.БОРОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРпланирано прекъсване
№/бл. 40А,40 ТЯЛОБ,40 ТЯЛО Б,40 А,40 ТЯЛО А,40,40 ТЯЛОББ - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 11:15

Местоположениe
 • ЖК.БОРОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.КОСАНИН ДОЛ, КВ. ПАНЧАРЕВО, М. ДУПКИТЕ, УПИ X-1497 КВ.3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ ДУПКИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. МТП КЛ.55-63-69 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УПИ XII-1947 М. ДУПКИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УПИ Х-347, КВ.27 В.З. КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УЛ.СЕДЕФЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА ЗОНА КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УПИ VII-50 кв. 49непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ X-2307, КВ.44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УПИ XI 2528. КВ. 44непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30

Местоположениe
 • В.З.КОСАНИН ДОЛ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 22-РАнепланирано прекъсване
№/бл. С\У ЦСКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТ М-Т ШИРОКИ РИДнепланирано прекъсване
№/бл. 68434.4093.4172 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30

Местоположениe
 • КВ. ГОРУБЛЯНЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 146,154,145,154,157 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, СТАНКЕ ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, КИРИЛ ДРАНГОВ/САШО МИХОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 55 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 150,1 150 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, УПИ I И VII,КВ.130Гнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 150 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 156,155,ШИВАШ.АТ 156 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 77 ПАРКИНГ,157А,ТП ДО БЛ.157,157 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, КИРИЛ ДРАНГОВ/САШО МИХОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 67,77,65 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 172 МАГ.7,172,ЗАД БЛ.172,МАГ.16 172,172 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 87,83,172,85,89,81,172,79,77 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, СЕЛО КРЪВЕНИКнепланирано прекъсване
№/бл. 2,1,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, КИРИЛ ДРАНГОВ/САШО МИХОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 77,75 МАГАЗИН 1,МАГАЗИН 2 И КАФЕ,75 МАГАЗИН,79,81,1 172 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, СТРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 173,, 173,173Д,103 ПАВИЛИОН,1 173,173Е,99 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 101,103,97,173,105,99 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, ЧИПРОВСКО ВЪСТАНИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ/МИЗИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 173 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 173,1 173 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, ЛОМСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 173 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, СЕЛО КРЪВЕНИКнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, ГРАНИЧАРнепланирано прекъсване
№/бл. 27,21,25,23,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, ДРАВСКИ БОЙнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30


жк.НАДЕЖДА част І, ВЪЗРОЖДЕНСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 10,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 12:30

Местоположениe
 • ж.к. Надежда

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.БОРОВО, РОДОПСКИ ИЗВОРпланирано прекъсване
№/бл. 40А,40 ТЯЛОБ,40 ТЯЛО Б,40 А,40 ТЯЛО А,40,40 ТЯЛОББ - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 11:00

Местоположениe
 • ЖК.БОРОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, МАЛИНОВА ДОЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 М.МАЛ.ДОЛИНА БУНКЕРА ІІІ ЕТАП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ГЪБКАТА КАБ.ЩАСТЛИВЕЦА,ЧЕРНИ ВРЪХ,ГЪБА КАБ.КУПЕНИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПП "ВИТОША" ТП "ПАВЕЛ ХИНОВ"непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, МАНАСТИРАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, МАЛИНОВА ДОЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. БУНКЕРА 3-ТИ ЕТАП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, СИМЕОНОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, АРХ. НИКОЛА ЛАЗАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, В.С.МАНАСТИРА-2 СГРАДА 1непланирано прекъсване
№/бл. 1,Г,1,Б,А,1,В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, В.С.МАНАСТИРА-2 СГРАДА 2непланирано прекъсване
№/бл. А,2,В,2 А,Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, В.С.МАНАСТИРА-2 СГРАДА 3непланирано прекъсване
№/бл. 3,Б,А,В,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


в.з.МАЛИНОВА ДОЛИНА общ. Витоша, В.С.МАНАСТИРА-2 СГРАДА 4непланирано прекъсване
№/бл. Г - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45

Местоположениe
 • В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. БОЯНА, АРХ. НИКОЛА ЛАЗАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 23 МАГНОЛИЯ,21 МИМОЗА,15 РОЗА,21 МИМОЗА,15 РОЗА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


кв. БОЯНА, 197/В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА/непланирано прекъсване
№/бл. 15 РОЗА,А РОЗА,25 ОРХИДЕЯ,25,15 РОЗА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45

Местоположениe
 • КВ. БОЯНА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ДРАГАЛЕВЦИ, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


кв. ДРАГАЛЕВЦИ, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45

Местоположениe
 • КВ. ДРАГАЛЕВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 26 октомври, 2020 - 26 октомври, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. СИМЕОНОВО, СВЕТА МАГДАЛЕНАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45


кв. СИМЕОНОВО, СВЕТА МАГДАЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. АСТРА,ОРХИДЕЯ,ВИЛА НЕВЕН,--АСТРА,82 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 26.10.2020 10:45

Местоположениe
 • КВ. СИМЕОНОВО

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти