Назад

Електрозахранване - непланирано прекъсване

КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ИВАЙЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 25А,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, МАКЕДОНИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 2,12,18,6,8,8-11,8-6,10,6-20,8-7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ХРИСТО БОТЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 47,53,49,51,49-11,49-12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ВЛАДАЙСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ВЛАДАЙСКА/ДИМО ХАДЖИДИМОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 23,27,19,31,23-25,21,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, МАКЕДОНИЯ/ДИМИТЪР БЛАГОЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 4-18,8-5,2-2,4-10,6-7,4-19,4-5,10А,4-15,2-3,4-16,8,2-8,2,4-2,8-10,6-17,4-7,8-9,2-11,4-8,4-4,6-16,4-1,4-12,2-6,6-12,6-9,2-10,2-12,4-3,6-10,8-4,12,6,18,016,2-4,2-5,2А,2-9,4-11,2-7,4-14,6-15,8-8,10 1 А,4,6-14,8-12,6-11,8-2,10,8-1,4-13,8-3,6-8,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ТОДОР БУРМОВнепланирано прекъсване
№/бл. 4,4Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ХРИСТО БОТЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 55 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ДИМИТЪР ТРАЙКОВИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1-В,1-Г,3,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ДАМЯН ГРУЕВ/ГЕН.ХРИСТО МИХАнепланирано прекъсване
№/бл. ХРИСТО БОТЕВ,3,ТОДОР БУРУМОВ,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ТОДОР БУРМОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2,2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ВЛАДАЙСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ДИМИТЪР ТРАЙКОВИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 1 МАГАЗИН,1-Б,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ВЛАДАЙСКА/ДИМО ХАДЖИДИМОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 10,8,14,12,23,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 15,15 МАГ3,15 МАГ1,15 МАГ2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ДАМЯН ГРУЕВ/ГЕН.ХРИСТО МИХАнепланирано прекъсване
№/бл. 56-58 ОФИС7,56-58 ГАР.4,56-58 ОФИС 1,56-58,58 ОФ.5,56-58 ОФ,2,56-58 ОФИС 4,56-58 ОФИС 3,56-58 ГАР.5,56-58 ОФИС2,56-58 ГАР.2,56-58 ГАР.1,56-58 ГАР.3,56-58 ОФИС6,44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧнепланирано прекъсване
№/бл. 7,14,19,17,16,9,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ГЕОРГИ ДАНЧОВ ЗОГРАФИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,6,9,4,11,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ВЛАДАЙСКА/ДИМО ХАДЖИДИМОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 48,89,52,54,50 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ДАМЯН ГРУЕВ/ГЕН.ХРИСТО МИХАнепланирано прекъсване
№/бл. 46,48,50,37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ/АТАНАС РОнепланирано прекъсване
№/бл. 21,39 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ИВАЙЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 31,35,39,33,37,28,29,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ВЛАДАЙСКА/ДИМО ХАДЖИДИМОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 20Г,49,53,33,45,26,35А,41,20Б,22,18,30,35,24,28,37,ОПТИЧЕН ШКАФ,47,20,39,22Б,43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР, ДАМЯН ГРУЕВ/ГЕН.ХРИСТО МИХАнепланирано прекъсване
№/бл. 9А,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 10:45


Искаш да получаваш ежедневни известия за сходни новини във FB Messenger?
Информация
Датата днес е 20 октомври, 2020
Статус на новината
  • Новината е изтекла.
Период на изпълнение
  • 17 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020
Местоположениe
  • КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР
Новината е налична от
  • 17 октомври 2020, 08:50ч.
Приоритет
  • Стандартен

КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР Токозахранване София

КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР авария

КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР информация

КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР ремонти

КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР прекъсване

Виж всички новини