Назад

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, МЕСТНОСТ ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА В УЛ.1 №20,УЛ.1 №8,14 ВРАНЯ,ВИЛА,РАБОТИЛНИЦА,ИМОТ 158,БАРАКА,КЪЩА,ОФИС НА УЛ.1 №17,СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТ 36,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 82,102 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 1-ВА/СТУДЕНТСКА/непланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 14831.6520.403.4.2непланирано прекъсване
№/бл. ул.Стар Лозенски път №36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, УЛ. СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВРАНЯ-ЛОЗЕН-ТРИЪГЪЛНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 82 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, XVIII 115 М.ВРАНЯ ЛОЗЕН ТРИЪГ.непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, РИЛА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН-ТРИЪГЪЛНИКА/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, СТАРИЯТ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ИСКЪР/32-РА/непланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ОСМИ МАРТ/15-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, непланирано прекъсване
№/бл. КЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 44063.6207.410непланирано прекъсване
№/бл. ул.Стар Лозенски път - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, УПИ XIX-40,КВ.12непланирано прекъсване
№/бл. м.ВРАНЯ ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 37,84,28,44 ПАВИЛИОН,16,30,2,52,51,9,23,55,1,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ТИМОК/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, МАРИЦА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 1,ВРАНЯ-ТРИЪГЪЛНИКА П-Л 184 БС - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, СТАРА ПЛАНИНА/В.З.ВРАНА-ЛОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯ ТРИЪГЪЛНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 11-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, РОДОПИнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ХІ-292непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, МЕСТНОСТ ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 5,4,ВРАНЯ-ТРИЪГЪЛНИКА УПИVІІ-415,3,СТРОИТЕЛСТВО,КВ.7 ПЛ.10-90,БАРАКА,ВИЛА В УЛ.11 №3,АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА,6,ВИЛА В УЛ.2 №10,ВИЛА В УЛ.5-ТА №6,УПИ 9-402 КВ.7,11,ВРАНЯ УЛ.2 №13,УПИ 1-415,УЛ.8 №1,ПЛ.321,УЛ.12 №18,УЛ.5 №6,КЪЩА,10,КЪЩА В УЛ.11 №16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 84,86В,94,102,108,96,86,88А,93,106А,100,92 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 492,КВ,31-ПАНЧЕРЕВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 98 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, М. ВРАНА ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКА УПИнепланирано прекъсване
№/бл. I-363.456 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, РИЛА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН-ТРИЪГЪЛНИКА/непланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ЯВОР/9-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 5,1,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ЛИПА/10-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 8 ВИЛА,2,7,5 ПОМПА,4,6,10,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ИГЛИКА/7-МА/непланирано прекъсване
№/бл. 4,8,2,6 ВИЛА,СТРОИТЕЛСТВО,3,7,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, КОКИЧЕ/4-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 1 СТРОИТЕЛСТВО,ВИЛА В ПАРЦЕЛ 41,2,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, МИНЗУХАР/6-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 7 ВИЛА,7,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, МЛАДЕЖКА/12-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 7 ВИЛА,6,18,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА В УЛ.11 20,СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА,УЛ. 8 № 1,СТРОИТЕЛСТВО,СТРОЕЖ НА ОГРАДА,11,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 3-ТА/В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, М.ВРАНЯ ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКА ПИ 44063.6207.4777непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, XVI-168, КВ.17непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 44063,6207,4430непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, УПИ ІІ 351 КВ.19непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, УПИ XVI-168 КВ.17непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, АРДА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. №4,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВИСО/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 44 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ЕРМА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 4,3,5 СТРОЕЖ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, РИЛА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВЕСЛЕЦ/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 6,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, МАРИЦА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, РОДОПИ/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, М.ВРАНА ЛОЗЕН ТРИЪГЪЛНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ VII-296, КВ.7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, РОПОТАМО/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ЛЮЛИН ПЛАНИНА/В.З.ВРАНА-ЛОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 2 ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, СТАРА ПЛАНИНА/В.З.ВРАНА-ЛОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 22,26* - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, УПИ VІІ-290, КВ.4 ВЗ ВРАНЯ-ЛОЗЕНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ 1 МТП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 371 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, МЕСТНОСТ СТАРИЯ МОСТнепланирано прекъсване
№/бл. имот № 013037,Герман - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 493непланирано прекъсване
№/бл. М СТАРИЯТ МОСТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ГЕРМАНнепланирано прекъсване
№/бл. 13,С/У МТП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, СТАРИЯ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ХРИСТО БОТЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 17А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 14831.6526.22непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 14831.6504.104непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, УПИ Х-241 КВ.5непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, 14831.6531.3011непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, МЕСТНОСТ КРЪСТАнепланирано прекъсване
№/бл. МР 003006 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, БОГАТИР/В.З.ВРАНА-ГЕРМАН/непланирано прекъсване
№/бл. 4,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ЛИВАДЕТО/В.З.ВРАНЯ-ГЕРМАН/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ВОДЕНИЦАТА/В.З.ВРАНА-ГЕРМАНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ГРАМАДЕТО/В.З.ВРАНА-ГЕРМАН/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


ВРАНЯ, ПАТРИАРХ ГЕРМАН/9 СЕПТЕМВРИнепланирано прекъсване
№/бл. 144 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 04:30


Искаш да получаваш ежедневни известия за сходни новини във FB Messenger?
Информация
Датата днес е 20 октомври, 2020
Статус на новината
  • Новината е изтекла.
Период на изпълнение
  • 17 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020
Местоположениe
  • ВРАНЯ
Новината е налична от
  • 17 октомври 2020, 02:30ч.
Приоритет
  • Стандартен

ВРАНЯ Токозахранване София

ВРАНЯ авария

ВРАНЯ информация

ВРАНЯ ремонти

ВРАНЯ прекъсване

Виж всички новини