Назад

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧЕЛОПЕЧЕНЕнепланирано прекъсване
№/бл. СТРОЕЖ НА КЪЩА,3 ВОЙНИШКА ЧЕШМА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, 68134.8400.9422непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ДОЛО /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, РИДО /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 3,ГРАДИНА,7,1,11,13,9,15,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ВАЧОВА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 5,3,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КЕЖОВА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ПАНОВА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 2,6,4,12,14,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, МАНАСТИРА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 29,25,37,18А,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТОПАНСКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. СТОПАНСКИ ДВОР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КОМСОМОЛСКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 8,20,37,21,17,16,6,7,11А,5,31,33,22,18,23,10,19,13,12,11,29,14,3,4,9,27,МАНАСТИР,25,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, МАНАСТИРСКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 15,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТОЯН ШОНЕВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 27А,32-А,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, МИХАИЛ ГЕЛЕВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 7,11,14,3,1,9,8,13,6,12,4А,10,4,2,15,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СЕПТЕМВРИЙЦИ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 7,16,12,19,10А,1,14,9,9А,8,5,11,18,15,13,17,6,4,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЙОРДАН ДИМЧЕВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 38,36,37,47,52,46Б,23,62,46,33,45,60,58,46В,35,40,54,56,48,49 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, АНГЕЛ МАДЖАРОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 46,73,76,82,80,69,78,67,61,71,ЧЕРКВА,59,65,63,67Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ /КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СПОРТИСТнепланирано прекъсване
№/бл. 28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧЕЛОПЕЧЕНЕнепланирано прекъсване
№/бл. ПЛОЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, VI-130,КВ.11непланирано прекъсване
№/бл. ИДЕНТ.68134.8400.9424 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ВАЧОВА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 10,9,14,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ГИЛИЦА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КЕЖОВА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 8,4,19,13,10,7,5,11,17,6А,6,2,16,15,1,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЛАТИНКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ПИ 129002/ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. КАЛАЙДЖИЙСКИ ГЬОЛ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СПОРТИСТ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТОПАНСКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТАРИ ИСКЪР /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 15,3,12,7,35,1,33,31,17,5,29,25,9,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТОЯН ШОНЕВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 1,6,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, БОРИС ПЕТРОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,2,1,5,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТАРО СЕЛИЩЕ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 3,2,5,6,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ІІ-648, КВ.29Б/ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ПЕТЪР ХРИСТОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 5,9,1,10,17,7,22,12,13,14,15,2,4,6,16,20,24,18,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, АНГЕЛ МАДЖАРОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 39,47,64,ХР.СТОКИ,54,51,49,72,ПЛОЩАДА,159-ТО У-ЩЕ,74,43,60,31,56,66,70 КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ,37,21,33,70,45,23,68,35,41 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТОЙНО КРЪСТЕВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 10,6,1,3,7,4,8,9,5,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧАВДАР ВОЙВОДА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 10,5,1,4,8,6,3,2,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СПОРТИСТнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧЕЛОПЕЧЕНЕнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ ХІV-22 КВ.7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ДОЛО /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 10,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ГИЛИЦА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 32,16,3,21,8,7,18,19,20,24,17,2,6,9,15,13,14,1,11,12,9А,ПОМПА,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЛАТИНКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 14,27,6,25,33,7Б,31,15,9,11,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СПОРТИСТ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 13,28,21,5,34,7А,7,11,32,30,3,1,2,18,36,10,24,6,4,40,22,8,38,9,14,16,26,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, УПИ VI-670/ЧЕЛОПЕЧЕНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЛЕСНОВСКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 16,25,33А,11,17,29,15,26,29 ПОМПА,ЪГЪЛА УЛ.ЛАТИНКА,27,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТОПАНСКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 7,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЯНЕ СТОЯНОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 11,15 С.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ,16,10,1,28,15,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, непланирано прекъсване
№/бл. КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ ДО ЧЕРНИЯ МОСТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧЕЛОПЕЧЕНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ПИ 43 КВ.49непланирано прекъсване
№/бл. ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕнепланирано прекъсване
№/бл. ПИ 68134.8401.697, КВ.60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТОПАНСКИ ДВОРнепланирано прекъсване
№/бл. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ДОЛО /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КИТКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 8,3,1,6,2,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ГИЛИЦА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 13,20,19 ВОДНА ПОМПА,ВОДНА ПОМПА,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КОКИЧЕ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 13,5,9,11,2,6,2А,3,4,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ГРАДИНА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 8,1,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КАРАШКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 1,5,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЛАТИНКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 14,3,1,16,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СПОРТИСТ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 5,3,7Б,4,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЛЕСНОВСКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,3,7,2,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТАРИ ИСКЪР /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. ЖЕЛЕЗАРСКА РАБОТИЛНИЦА,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЯНЕ СТОЯНОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 8,9,10А,12,3А,10,7,12А,5,11,18,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЙОРДАН ДИМЧЕВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,6,1,5,2,3,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, АНГЕЛ МАДЖАРОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 1,18,32,24,30,36,19,ТП,38,4,16,9,11А,25,3,12,17,15,40,20,7,42,26,11,8,13,14,5,6,28,34,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧАВДАР ВОЙВОДА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧЕЛОПЕЧЕНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧЕЛОПЕЧЕНЕнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.КРЕМИКОВСКО ШОСЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КРЕМИКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ВТОРАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 ПИ 020024 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧЕЛОПЕЧЕНСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, БОТУНЕЦ 1непланирано прекъсване
№/бл. 7,3,6,4,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, БОТУНЕЦ 2непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ИСКЪР /БОТУНЕЦ 1/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, БАЛКАН /БОТУНЕЦ 1/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЗДРАВЕЦ /БОТУНЕЦ 1/непланирано прекъсване
№/бл. 4,1,18,8,5,14,2,6,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ /БОТУНЕЦ 1/непланирано прекъсване
№/бл. 5,1,3,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧЕЛОПЕЧЕНЕнепланирано прекъсване
№/бл. ТКЗС В.ЛЕВСКИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КАРАШКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,15,23,13,21,12,19,25,10,2,9,27,8,20,14,16,11,6,17,18,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЛАТИНКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 15,19,3,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЛЕСНОВСКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТОПАНСКА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЯНЕ СТОЯНОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 20,13,21,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СЛЪНЧЕВО УТРО /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 1,2,13,10,12,5,4,6,15,9,3,7,11,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ШОПСКА КОМУНА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 17,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, АНГЕЛ МАДЖАРОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 29,50,52,27,46,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЧЕЛОПЕЧЕНЕнепланирано прекъсване
№/бл. ПЛОЩАДА,ПЛОЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ГИЛИЦА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЛЪКАТА /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 8,3,9А,16,15,14,12,13,9,10,5,6,7,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТОЯН ШОНЕВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 11,29,20,34,9,16,14,24,17,25,1А,32,30,8,13,8,7,25А,27,22,23,10,28,26,12,19,18,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, БОРИС ПЕТРОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 9,7,5,9,10,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТАРО СЕЛИЩЕ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 10,12,14,7,9,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ЙОРДАН ДИМЧЕВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 36,12,28,32А,30,34,16,13,29,17,39,21,10,44,26,22,19,15,27,20,18,36,24,40,33,31,8,42,32,11,43,41,14,38,9,25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ПЕТЪР ХРИСТОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 17,11А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, АНГЕЛ МАДЖАРОВ /ЧЕЛОПЕЧЕНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 17.10.2020 02:00


Искаш да получаваш ежедневни известия за сходни новини във FB Messenger?
Информация
Датата днес е 20 октомври, 2020
Статус на новината
  • Новината е изтекла.
Период на изпълнение
  • 17 октомври, 2020 - 17 октомври, 2020
Местоположениe
  • КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ
Новината е налична от
  • 17 октомври 2020, 00:00ч.
Приоритет
  • Стандартен

КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ Токозахранване София

КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ авария

КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ информация

КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ ремонти

КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ прекъсване

Виж всички новини