Назад

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, АКАЦИЯнепланирано прекъсване
№/бл. №16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ЕГРЕЦИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4,№ 3,3А,24,9,11,8Б,13А,26,6,18,3,30,12Б,28,13,7,2,17,5А,КВ.14 БУНГАЛО,16,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, АКАЦИЯ/БОЯНА/непланирано прекъсване
№/бл. 6А,12,8,4,10,6,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 53,51А,51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, МАЛКОТО КОПИТОнепланирано прекъсване
№/бл. 3,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ПЛАНИНАРСКА ПЕСЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 10,17,12,4,11,15,7,16,8,14,9,21,5,6,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 25,53,23,39,27,13,22,16,35,10,26,13А,7,24,29,20А,9,21,33,19,14,18,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 62,106,62А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, непланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ЧУКАРнепланирано прекъсване
№/бл. 22,18,17,21,21А,26,УПИ VІ - 729 КВ 221 М.Г.ГЛАВА,25,24А,18 В,25А,18Б,2,28,1,27,29,13,22А,18А,26А,20,15,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, МАЛОМИРнепланирано прекъсване
№/бл. 7А,11,2,7,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, КАРАМФИЛнепланирано прекъсване
№/бл. 48,38,19,46,44,38-А,46А,42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ПАНЧЕРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,5,12,17,11,13,10,9,8,4,7 УПИVІІ - 625 КВ8 М Г.ГЛАВА,15,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, РЕЗНЬОВЕТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 19,РЕЗНЬОВЕТЕ/ БОТЮ ВОЙВОДА,2,5,22А,6,11,29,15,14,4А,26,18,10,13,7 КВ.210,17,21,УЛ. БОЯНСКА РЕКА,30Б,20,4,23,24,27,16,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БОЯНСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 16-18 XI-754.755, КВ.223,20,22,28,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ПАНОРАМЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 7,3,9,11Б,1,4,5,1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ИВАНИЦА ДАНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 20,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, АЛЕКСАНДЪР ПУШКИНнепланирано прекъсване
№/бл. 92А,96,98,92,94,90,102,100 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БОТКО ВОЙВОДА/611/непланирано прекъсване
№/бл. 20,25,21,27,19А,30,28,24,22,29,1,28А,19,18,23,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БОЯНСКА ПЕСЕН/774/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ПАНТЕЛЕЙ НИКОЛОВ/624/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, МЕСТНОСТ ГЪРДОВА ГЛАВАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, РЕЗНЬОВЕТЕ/ДЕНЧО МИНКОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 18 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, СТУДЕН КЛАДЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 66,64,36,40-42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, РОСЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 2,4,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, АМЕТИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 5А,4,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ЕГРЕЦИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, 608-МАнепланирано прекъсване
№/бл. 8 КВ.БОЯНА,12,16,10,2,6,20,14,18,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БАЕВИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, УЧИТЕЛЯТнепланирано прекъсване
№/бл. 4,5 СТР.ТАБЛО,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БОГОВА СТЪПКАнепланирано прекъсване
№/бл. 16,15,17,8В,10,12,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ГЕОРГИ РИЛСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 15,5А,13,1,9А,4,2,7,6,5,11,12,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 9А,11А,7Б,7А,15А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ИЛИЯ КУТЕВ/608/непланирано прекъсване
№/бл. 17,19,13,15,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, УПИ ХІ-332,КВ.34непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БОЯНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, КАРАМФИЛнепланирано прекъсване
№/бл. 21,54,23,50,52 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ДЕСИСЛАВАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, РЕЗНЬОВЕТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 7,8 ОБЩ.ВИТОША - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БОЯНСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,1,10Б,10,6,12,10А,10 Б,2,3,4,6 УПИ ІХ-819 КВ.210Г,3,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, МАРИНИ КРУШИнепланирано прекъсване
№/бл. 5,2,5А,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ИВАНИЦА ДАНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 14А,14,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ПАНТЕЛЕЙ НИКОЛОВ/624/непланирано прекъсване
№/бл. 2,14,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 119 72-ЧАСОВИ ПРОБИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ВЛАДИМИР ДИМ.-МАЙСТОРА/772-непланирано прекъсване
№/бл. 4А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БАЙКАЛнепланирано прекъсване
№/бл. 19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ГЕРГАНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 10А,12,2,10,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, ДЕСИСЛАВАнепланирано прекъсване
№/бл. 13,13 А,9 А,6,28,20,12 А,1,10,32D,22 А,32,9,22,26 А,24,26,3,16,15,11,18,30,14,19,21,12,34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БОГОВА СТЪПКАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,8,1А,5,3,7,3А,1 А,6,2,4,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, СЕВАСТОКРАТОР КАЛОЯН/АЛЕКСАнепланирано прекъсване
№/бл. 65,67,73,71,69,75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, СЪЛЗИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,1,6,3,9,2,8,КВ.21,10,4,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, СИНЯТА СКАЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 55,53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, АКАЦИЯ/БОЯНА/непланирано прекъсване
№/бл. 5,11,14,28,1,20,26,9,7,12,11А,3,13,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 45А,62А ХОТЕЛ,87,КВ.25А,64,62А ВИЛНА СГРАДА,82А,142,91,90,КВ.25А V-768,95,70,102,129,76,96,94 КЪЩА,86,82,92,93,85,62А,131,66,98,78,135,89,103,105,104,84,89А,106,101 ВИТОША ПЪТ ЗЛАТНИ МОСТОВЕ,80,102-А,99,51,94,72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 63,51,43,38,53,77,32,56,49,65,39,41,81,69,30,73,67,57,59,47,28,55,61,42,36-А,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БЯЛАТА ЧЕШМА/КВ.БОЯНА/непланирано прекъсване
№/бл. 4,8,5,2А,6,3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, 774/В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ/непланирано прекъсване
№/бл. 82 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, РЕЗНЬОВЕТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БОТКО ВОЙВОДА/611/непланирано прекъсване
№/бл. 14,24А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, СЕКВОЯнепланирано прекъсване
№/бл. 14,35,41,19А,10,21,13,8,60,33,12,3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, 614-ТА/ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 34 СК,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


в.з.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ, СРЕБЪРНА ГОРА /В.З. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


Искаш да получаваш ежедневни известия за сходни новини във FB Messenger?
Информация
Датата днес е 13 август, 2020
Статус на новината
  • Новината е изтекла.
Период на изпълнение
  • 1 август, 2020 - 1 август, 2020
Местоположениe
  • В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ
Новината е налична от
  • 1 август 2020, 08:30ч.
Приоритет
  • Стандартен

В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ Токозахранване София

В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ авария

В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ информация

В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ ремонти

В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ прекъсване

Виж всички новини