Назад

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. ТП С/У С.ПИВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ III-227, КВ.47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИСОКА ЕЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1,3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГЕОРГИ ЗОЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 12,6,10 А,10,4,1,8,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МАНОЛ ВЕЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОТЕ БЪРБОРКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТЪР ДИПЛАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 22,26,11,18,21,13,23,17,20,27,16,30,12,ЖИЛИЩНА СГРАДА,36,19,24,34,32,14,25,9,18 А,16 А,38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 39,43,№37,45,49,39А,31,51,41,37,35,47,33,39Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 36,29,СТРОЕЖ,31 А,27,37,58,34,34 А,31,54,17 А,33,48А,48,56,37А,29 А,35,60,42,62,46,30,64,32,40,50,15,52,38,44,31А,48 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИДНИЩЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,7,15,5,17,9,11А УПИ XXVII 9084 КВ.47,11,1,7А,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5,3,4,6А,20,18,8,16А,11,10,6,7,1,12,14,2,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 35,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПРОГЛЕДЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 4 А,2,5,6,3,17,15,7А,9,13,1,11,2 А,7,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДЕН КАРАДАШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 41,45,50А,46,44,35,54,50,37,39,43 А,41 А,52,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 19,23,17,28,33,15,27,34 А,25,42,29,32,30,24,34,40,31,38,26,21,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 16 1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 16,№14,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИНЧЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 7,9,7 А,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 325Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПИОНЕРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 30,2,13,6,18,16 В,21,7 А,16Б,16 А,32,9 А,9,12,28,24,17,5,15,11,8,4,1,10,10,22,38,14,19,7,4А МАГАЗИН,20,34,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕЯН ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 4,2,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 36,61,63,26,40,14,46 ГОРУБЛЯНЕ,44,12,36,67,53,38,55,24,44,48,40,30,20,69,16,18А,46,59,22,57,34,32,36,22,38,48А,28,42,34А ГОРУБЛЯНЕ,38 КВ ГОРУБЛЯНЕ,В СТАРОТО ТКЗС В ГОРУБЛЯНЕ,57,52,18,50,55,42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УРВИШКА КРЕПОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 4 А,5 А,6,2,8,1,12,5,4,7 А,14,7,3,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИЧИНА ПОЛЯНАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6А,2,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИНЧЕЦ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5 СТРОИТЕЛСТВО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 3-ТИ МАЙ / ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 14,12,10,26,10 А,6,8,16,3,2,5 А,1А,12 А,1,20,18,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8 А,11,17,19,8,21,3 А,14,16,13,23,12,15,3,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТИ НОЕМВРИ /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,8,4,15,11,1,11 А,9,3,17,13,6,1,5,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.42-РА,УЛ.4-ТА №6,УЛ.4-ТА №10,УЛ.4-ТА №16,4 УЛ.42-РА№4,УЛ.4-ТА №12,УЛ.42-РА №4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОРИС РАНГЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 30,15,35А,30,40,26,37,45,21,32,34,25A,42,35,25А,39,28,38А,16,14,24,33,43,20,17,25-Б,36,39А,19,25,27,31А,18,14А,14А,41,37А,38,22,40,29,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 68,89,82,78,74,80,80 А,66,70,76,72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДЕН КАРАДАШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5,3,4,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 62 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 33,27,29,34,30 А,40,23,31,36,27 А,44,32,30,25,19,21,17 А,42,38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЛЮЛЯК / ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,1,4 А,5,9,2,12,2 А,3,20,11,23,8,15 КВ.ГОРУБЛЯНЕ,22,7,26,16,19,9 А,14,24,№7а,13,6,21,17,10,6 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ XIX-5293,КВ.16непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕТЕЛИНА / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,15,6,5,4,12,21,7,3,11,7,14,9,13,1,17,10,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УЛ.42-РА/КВ.ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ШАМАКОнепланирано прекъсване
№/бл. 8,12,6,6 А,4,1,9 А,5,2,12 Б,10,3,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕЯН ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2А,8А,8Б,3,4,12,8,8Г,8В,15,9А,5,10,11,14,7,2,9,8Д,8Е,1А,6,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МАНОЛ ВЕЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 3 А,1,5,7,9,3,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЛАЗАР ПЛАЧКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 18А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОТЕ БЪРБОРКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 8,20 А,30,19,32,15,34,26,24,13,36,9,28,11,29,6,5,1,22,23 А,2,25,7,3,23,18,17,14,12,4,10,23 Б,21,20,27,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТЪР ДИПЛАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 6,7,4 А,6 А,5 А,5,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 13,9,15,17,4,21,16,6,28,14,18,10,12,9 А,11,26,8,2,22,20,21 А,17 А,19,21 Б,25,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 34А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УРВИШКА КРЕПОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 9,УПИ ХIX-1112, КВ.32,20,21,9А,15,22,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 11,14 А,8,20,16,7,12,4А,22,3,1 А,14А,5 А,14,18,13,6,10,5,9,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАЛМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. М ВИДНИЩЕТО №27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МИНЗУХАРнепланирано прекъсване
№/бл. 13,10,12,6,9,20,2,16,8,7,3,17,14,15,1,4,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СЕЛИЩЕТОнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5,12 А,16,14,14 А,2 А,14А,4,10,6,12,8,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. КЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 68134.4085.9708непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 11,64,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 45 А,84,66,88,78,74,68,47,72,43,82,43А,41,39,51,80,70,76,49,45,86 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИДНИЩЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 25,35,21,27,31,23,31 А,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 25,29,27,27 УПИ 2-1943 К В44,31,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 26,17,28,22,24,23,19,13,18,16,25А,27,31,21,29,15,33,7,20,25,35,20 УПИХІ328КВ46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ ІІІ-1266, КВ.82 М.ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 39,ОБЩЕЖИТИЕ 39,38,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. ДО 42,42,41,К 4 ИМОТ 2492 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 9А,7,10 ГОРУБЛЯНЕ,12,5,8,21,15,10,11,11А,9,1,13,6,4,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, КРАЙРЕЧНАнепланирано прекъсване
№/бл. 4,6,НА СВЕТОФАРА ЗА ПАНЧАРЕВО /ОКО,1,6 А,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕЯН ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЛАЗАР ПЛАЧКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 18,9,14,20,26,16,24,15,13,10 АВТОСЕРВИЗ,22,10,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИЦА ЙОАННАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТЪР ДИПЛАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2,3А,4,13,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 71,77,75,65,73,85,60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1,5,1 А,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, АЛЕН МАК / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4,14,12,6,7,8,15,16,3,22,9,1 А,5,20,18,ЪГЪЛ С УЛ. "ИСКЪР"/АЛЕН МАК,2,11,5 А,10,3 А,12 А,13,1,19,17,3Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ХАН АСПАРУХ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,4,3,11,7,9,10А,1,10,17,5,15,13,6,12,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, АСПАРУХ ЛЕШНИКОВ/484-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, КРАЙРЕЧНАнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. СЕРВИЗ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИНЖ.ГЕОРГИ БЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 34,45,44,43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. ДО Т/СТ ЕЖК - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,31,34,4,7,21,36,12,9,30,ДО АВТОСЕРВИЗА,КВ.9 БЛ.20А,28,16,27,ДО 1,ДО ДО АВТОСЕРВИЗА АВТОСЕРВИЗА,13,М/У 36 И М/У БЛ 3,15,20,17,37,22,24,11,5,32,8,10,25,23,19,1,18,14,ДО 17,29,6,26,2,33,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УЛ. СТАДИОНА ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДОЛЦИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6,8 А,10,12,2,4,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПИОНЕРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 16,26,34А ПИ ИДЕНТ.68134.4087.5325 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 12А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ I-392,кв.38непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МУЗЕЙНА / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20,11,3 А,16,10,9,6,4,5,7,1,4,6 А,3,18,2,8,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 3-ТИ МАЙ / ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 24,26,22А,24 А,7,22,9,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТИ НОЕМВРИ /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 10,15,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,8,4,3,10,12,1,2А,4А,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, XXII-765непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОРИС РАНГЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 7,8,4,3,11,6,9,5,10,2,12,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 38,56,36,54,56А,58 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДЕН КАРАДАШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 5,8 А,9,4 А,7,11,4,8,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4,5,22,12,11,9 А,1,10,26,15,5 А,18,6,7,28,8,3,9,9Б,16,№26,1 А,24,20,13,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,1,1 А ДЪРВОДЕЛСКА,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИНЖ.ГЕОРГИ БЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 10,6,4,2,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВЛАДИЧИНА ЛИВАДАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,2,3,1Б,5В,1А,7,7А,1,5А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1,5,5 РЕСТОРАНТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, КАМЧИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ШИНДРАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,12 А,4 А,10,1,4,6,УЛ.ШИНДРА /УЛ.КАМЧИЯ,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ХАНЧЕТОнепланирано прекъсване
№/бл. 8,1,6,2,10,4,3,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, РЕМСИСТАнепланирано прекъсване
№/бл. 13,1,2,7,5,9,3,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПОРУЧИК МОРОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 1 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПРЕСЛАВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 89,83 А,69,79,81,93,83,66,91,91 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 86 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20,33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 01.08.2020 09:00


Искаш да получаваш ежедневни известия за сходни новини във FB Messenger?
Информация
Датата днес е 13 август, 2020
Статус на новината
  • Новината е изтекла.
Период на изпълнение
  • 1 август, 2020 - 1 август, 2020
Местоположениe
  • КВ. ГОРУБЛЯНЕ
Новината е налична от
  • 1 август 2020, 08:00ч.
Приоритет
  • Стандартен

КВ. ГОРУБЛЯНЕ Токозахранване София

КВ. ГОРУБЛЯНЕ авария

КВ. ГОРУБЛЯНЕ информация

КВ. ГОРУБЛЯНЕ ремонти

КВ. ГОРУБЛЯНЕ прекъсване

Виж всички новини