Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 1-20 от 20712 новини
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з. КИНОЦЕНТЪР, непланирано прекъсване
№/бл. ТУПИК - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 15:45


в.з. КИНОЦЕНТЪР, КУМАТАнепланирано прекъсване
№/бл. П-Л 826,99,90 УПИ І -826 КВ.26,П-Л 293 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 15:45


в.з. КИНОЦЕНТЪР, СЕКВОЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 15:45


в.з. КИНОЦЕНТЪР, ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,9,7А,7,1,№15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 15:45


в.з. КИНОЦЕНТЪР, ЗДРАВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 15:45


в.з. КИНОЦЕНТЪР, УПИ XI-291 КВ.26непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 15:45


в.з. КИНОЦЕНТЪР, РАВНА/КИНОЦЕНТЪР/непланирано прекъсване
№/бл. 12,1,8,6,9,2,14,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 15:45


в.з. КИНОЦЕНТЪР, БОЯНСКА /ДРАГАЛЕВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 32,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 15:45


в.з. КИНОЦЕНТЪР, МЕСТНОСТ КИНОЦЕНТЪРАнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,ІІІ ЧАСТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 15:45

Местоположениe
 • В.З. КИНОЦЕНТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.НАДЕЖДА част І, НАДЕЖДА 1планирано прекъсване
№/бл. 160,1 160,160 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 16:15


жк.НАДЕЖДА част І, ВЪЗРОЖДЕНСКАпланирано прекъсване
№/бл. 81,79,83,75,77 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 16:15


жк.НАДЕЖДА част І, ЛЮБОРОДИЕ/КОМУНИСТ/планирано прекъсване
№/бл. 6,8,18,18 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 16:15


жк.НАДЕЖДА част І, ХРИСТО СИЛЯНОВ/БОРОДИНСКИ Бпланирано прекъсване
№/бл. 83,1,85,77,77 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 16:15


жк.НАДЕЖДА част І, УЛ. ХР. СИЛЯНОВ/УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКАпланирано прекъсване
№/бл. - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 16:15

Местоположениe
 • ж.к. Надежда

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021

Топлофикация прекъсване ЖК.ДРУЖБА 2

В момента без топлоподаване са:
бл.308, бл.309, бл.310.

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 2

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.ЯРЕМА, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 166 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, КВ. ПАНЧАРЕВО,М. ВИСОКИ РИДнепланирано прекъсване
№/бл. 69 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, IV-324,кв.38непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ВИЛНА ЗОНА ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З. ЯРЕМА УПИ VI, КВ. 37непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, УПИ XII-328,КВ.38непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 13непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 32непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 40-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З. ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 37527.6620.73непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 67 М.КОВАЧЕВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 1, м. високи риднепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, №33 М.ВИСОКИ РИДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, УПИ II-317, КВ.37непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, УПИ IX-317, КВ.37непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, МЕСТНОСТ ВИСОКИ РИДнепланирано прекъсване
№/бл. 22 В.З ЯРЕМА, ПИ №22 к.р.662 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З.ЯРЕМА ПОЗ ИМОТ 4непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 66,в.з Ярема,м.Високи риднепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З.ЯРЕМА М.ВИСОКИ РИД ПИ1непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, М. ВИСОКИ РИД Р-Н 662/ВЗ. ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, Xнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМА/20ТА/непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,П-Л12 КВ3,ВИЛА,УПИІ-30 КВ35А,М.ВИСОКИ РИД,№ .
ВИЛА,ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 68непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, XVIII-249, КВ.27непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, УПИ XI-178,КВ.22 В.З.ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З.ЯРЕМА УПИ XXII-176 КВ.23непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З. ЯРЕМА УПИ XVII-227 КВ.25непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ХХІІнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМА/20ТА/непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,ВИЛА,12-25,УПИ16-24,14-216,ВИЛА,26,УПИ24 КВ27,ЯРЕМА/8-МА/, УПИ ХХIV-239, КВ.27,37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ВИЛНА ЗОНА ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ VII-252, КВ.27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З. ЯРЕМА УЛ.9-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, УПИ ХVI-226, КВ.25непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, X-181, кв. 22 в.з. ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З ЯРЕМА ИМОТ 248 КВ. 27непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З ЯРЕМА УПИ III-289 КВ. 30непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, УПИ VIII-193, КВ.25/В.З. ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, непланирано прекъсване
№/бл. 3 В.З. ЯРЕМА,В.З. ЯРЕМА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 30,УПИ ІV КВ.41 ІІ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 2-РА/278/непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, XII-5непланирано прекъсване
№/бл. КВ.12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, XI-1348 КВ.13непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ВИЛНА ЗОНА ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. КВ 23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, УПИ XIV-1128, В.З ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З. ЯРЕМА УПИ XI, КВ.16непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, упи 2 - 109 кв,2 з, яреманепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, В.З.ЯРЕМА УПИ XVI-28 КВ.15непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, УПИ- IV-143 КВ.22, В.З ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, в.з.ярема УПИ VI-343,кв.40непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 37527.6630.5непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 37527.6630.6непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, 37527.6630.7непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ВИЛНА ЗОНА ЯРЕМА КВ.18 П/Л5-74непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, УПИ V ПЛ.344, КВ.40, Р-Н ПАНЧАРЕВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМАнепланирано прекъсване
№/бл. В.З.ЯРЕМА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМА/20ТА/непланирано прекъсване
№/бл. УПИ 4-73 КВ 18,ВИЛА,УПИ ІХ КВ. 39,20,29,3,ВИЛА,2,ВИЛА,15,КЪЩА,9,ВИЛА,КВ 15 УПИ 14-24,ВИЛА,УПИIII-148 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, X-349 КВ. 13непланирано прекъсване
№/бл. М.ЯРЕМА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, УПИ XIII-308, КВ. 13непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15


в.з.ЯРЕМА, ЯРЕМА/20ТА/,УПИ XII,КВ.41непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 14:15

Местоположениe
 • В.З.ЯРЕМА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 28 януари, 2021 - 28 януари, 2021

Диагностика на уличен водопровод

Начало: 28 януари 2021, 09:30 ч.
Край: 28 януари 2021, 19:30 ч.

Местоположение:
Зона на спиране: кв. Бояна - ул. „Беловодски път“ от ул. „Георги Рилски“ до ул. „Севастократор Калоян“, ул. „Църковна“ от ул. „Богова стъпка“ до ул. „Беловодски път“ и ул. „Илия Кутев“ от ул. „Беловодски път“ до ул. „Учителят“.
Тип:  Планирано спиране

Местоположениe
 • КВ. БОЯНА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021

Топлофикация прекъсване МОТОПИСТА

В момента без топлоподаване са:
бул.”България” № 55   ,   бл.5а , бл.6а , бл7а .

Местоположениe
 • МОТОПИСТА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 28 януари, 2021 - 28 януари, 2021

Ремонт на спирателен кран

Начало: 28 януари 2021, 10:00 ч.
Край: 28 януари 2021, 17:30 ч.

Местоположение:
Зоната на спиране е: кв. Димитър Миленков от № 40 до № 170.
Тип:  Планирано спиране

Местоположениe
 • КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 25 януари, 2021 - 25 януари, 2021

Ремонт на уличен водопровод

Начало: 25 януари 2021, 09:00 ч.
Край: 25 януари 2021, 21:00 ч.

Местоположение:
Зоната на спиране е: кв. Център - бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Македония“.
Тип:  Планирано спиране

Местоположениe
 • ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - планирано прекъсване

кв. КИНОЦЕНТЪР, БОЯНСКА /ДРАГАЛЕВЦИ/планирано прекъсване
№/бл. 32,30,28,28А - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 15:00

Местоположениe
 • КВ. КИНОЦЕНТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021

Топлофикация прекъсване ж.к. Изток

В момента без топлоподаване са:
ул.”Г.Атанасович” №2, №2А

Местоположениe
 • ж.к. Изток

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - планирано прекъсване

кв. КРЕМИКОВЦИ, КРЕМИКОВЦИпланирано прекъсване
№/бл. 3/ГАРА КРЕМИКОВЦИ,2/ГАРА КРЕМИКОВЦИ,4/ГАРА КРЕМИКОВЦИ,1/ГАРА КРЕМИКОВЦИ - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 16:30

Местоположениe
 • КВ. КРЕМИКОВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.ПАНЧ. ЕЗЕРО, СИНЬО ЛЯТО/1-ВА/ /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.ПАНЧ. ЕЗЕРО, II-167,236,КВ.6- ,,КАЛФИН ДОЛ"непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.ПАНЧ. ЕЗЕРО, ВИЛНА ЗОНА КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15

Местоположениe
 • В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 1 УЛ.49 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ИВАН ВЛАДИСЛАВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПИ 68134.1973.177непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, УПИ XI-2873, КВ.1непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 45-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 12,11,3,18,10,16 ПИ 1301 К.Л. 702,8,24,4,2,9,18,1,14,7,5,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 47-МА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 48-МА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 11,34,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 49-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 18,21,24,17,16,15,25,23,27,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 50-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 51-ВА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 1Б,4,7,5,1А,ЪГЪЛА УЛ.52-РА,2А,1,3,16,11,13,3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 52-РА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 1,3,5,2А,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 53-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 3,9,10,12,1,11,7А,7,13,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, БОСИЛЕК /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 64,44,53,33,58,41,51А,49А,51,53,36,56,45,53,43,40,42,50,47,64,52,62,56,54,53 ОФИС,48,24,37,35,60,46,39,49 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛНА ЗОНА,С/У БЕНЗ.ОМВ,С/У "OMV",К Л 703,СЕВЕР УПИ 702,728 С/У ОМВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. СРЕЩУ ОМВ СИМЕОНОВО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. КЛ.703 С/У БЕНЗИН.ОМВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, непланирано прекъсване
№/бл. БИСТРИЦА - КАЛФИН ДОЛ,ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 18А,22 В.З.КАЛФИН ДОЛ-БИСТРИЦА,27 УЛ.1-ВА ОТКЛОНЕНИЕ КВ.4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, КАЛУГЕРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,КЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ВИЛНА ЗОНА КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, В.З.КАЛФИН ДОЛ ПИ 11985непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, III-57,КВ.3 М.КАЛУГЕРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. С/У УЛ1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, В.З. КАЛФИН ДОЛ УЛ. ПОЛЕЖАНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИНЬО ЛЯТО/1-ВА/ /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 16,34,8,24,12,10,9,6,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, непланирано прекъсване
№/бл. 28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 04234.6930.61 ,в.з Шумаконепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, БУЙНОВСКО ЖДРЕЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 24 ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ВИЛНА ЗОНА КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,34 УЛ.1-ВА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, XXVII-163непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СВЕТА МАГДАЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 71,73,69,75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 82-РА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 40,40А,19,15,23,27,25Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 83-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 20,9,12,16,7,15,6,8,19,4А,19А,17,18,13,5,22,20А,21,14,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 84-ТА /В.З. СИМЕОНОВО СЕВЕР/непланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 85-ТА /В.З. СИМЕОНОВО СЕВЕР/непланирано прекъсване
№/бл. 16,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15

Местоположениe
 • В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. СИМЕОНОВО, непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, СИМЕОНОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 204,418,418 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, ЗЕЛЕН БОР /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 2,3,9,4,11,13,7,6,17,7,12,15,10,9,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 238,233,ВИЛА,232,202,204А,212,234,267,218,220,242,269,216,412,234А,230,218,222,200,206,234А,237,208,ВИЛА,384 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, 2-РА /КВ.МАЛ.ДОЛИНА-СТУДЕНТСКИ ГРАД/непланирано прекъсване
№/бл. №9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, БУЙНОВСКО ЖДРЕЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 24 ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, 74-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, СВЕТА МАГДАЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 30,39,44А,32,43,47,34,33А,48,29,40,33,44,46,49,37,37А,38А,42,31,28,51,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, 49-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 11,8,10,1,8,7,3,6,13,2,9,5,9А,14,12,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, 61-ВА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 9,8,6,5,1,3,7,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, 88-МА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 41,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, БОСИЛЕК /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 34,21,36,31,23,38,19,38,27,36,32,26,29,25,38А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, СИНЬО ЛЯТО/1-ВА/ /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 42,38,36А,21,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, 69-ТА/В.З. СИМЕОНОВО СЕВЕР-ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 1,8,4,7,2,3,13,10,1,5,3А,2А,7А,11,12,9,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА №18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. В.З.КАЛФИН ДОЛ УПИ ІХ КВ.1,12,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


кв. СИМЕОНОВО, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,14 КАЛФИН ДОЛ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15

Местоположениe
 • КВ. СИМЕОНОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 74-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, М.КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ I-175 КВ.20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 71-ВА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 74 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, непланирано прекъсване
№/бл. УПИ CXII,УПИ 10,КЪЩА,ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, БИСТРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. М. КАЛУГЕРОВО ЛИВАДЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 21-24 КАЛУГЕРСКО ЛИВАДЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, КАЛУГЕРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. С.БИСТРИЦА,ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 04234.6937.214непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, БИСТРИШКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, В.З. КАЛФИН ДОЛ, УЛ. ПРАВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 04234.6937.2097непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, М.КАЛУГЕРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 04234.6937.3185непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, БУЙНОВСКО ЖДРЕЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 24 ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ВИЛНА ЗОНА ШУМАКОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, КАЛУГЕРОВО ЛИВАДЕнепланирано прекъсване
№/бл. ИД 04234.6937.10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, М.КАЛУГЕРИЦА ПИ 2162непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, В.З КАЛУГЕРОВО ЛИВАДЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ВИЛНА ЗОНА КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. м калугерово ливаде - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, В.З.КАЛУГЕРОВО ЛИВАДЕ ПИ 3202непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, В.З.ШУМАКО УПИ ХVІІІ-2976, КВ.2непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, М.КАЛУГЕРИЦА УПИ 2433;ПИ 04234.6938.2433.непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 05:15

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.ПАНЧ. ЕЗЕРО, СИНЬО ЛЯТО/1-ВА/ /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.ПАНЧ. ЕЗЕРО, II-167,236,КВ.6- ,,КАЛФИН ДОЛ"непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.ПАНЧ. ЕЗЕРО, ВИЛНА ЗОНА КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45

Местоположениe
 • В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 1 УЛ.49 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ИВАН ВЛАДИСЛАВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ПИ 68134.1973.177непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, УПИ XI-2873, КВ.1непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 45-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 12,11,3,18,10,16 ПИ 1301 К.Л. 702,8,24,4,2,9,18,1,14,7,5,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 47-МА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 48-МА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 11,34,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 49-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 18,21,24,17,16,15,25,23,27,20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 50-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 51-ВА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 1Б,4,7,5,1А,ЪГЪЛА УЛ.52-РА,2А,1,3,16,11,13,3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 52-РА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 1,3,5,2А,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 53-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 3,9,10,12,1,11,7А,7,13,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, БОСИЛЕК /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 64,44,53,33,58,41,51А,49А,51,53,36,56,45,53,43,40,42,50,47,64,52,62,56,54,53 ОФИС,48,24,37,35,60,46,39,49 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛНА ЗОНА,С/У БЕНЗ.ОМВ,С/У "OMV",К Л 703,СЕВЕР УПИ 702,728 С/У ОМВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. СРЕЩУ ОМВ СИМЕОНОВО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. КЛ.703 С/У БЕНЗИН.ОМВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, непланирано прекъсване
№/бл. БИСТРИЦА - КАЛФИН ДОЛ,ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 18А,22 В.З.КАЛФИН ДОЛ-БИСТРИЦА,27 УЛ.1-ВА ОТКЛОНЕНИЕ КВ.4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, КАЛУГЕРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,КЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ВИЛНА ЗОНА КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, В.З.КАЛФИН ДОЛ ПИ 11985непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, III-57,КВ.3 М.КАЛУГЕРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. С/У УЛ1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, В.З. КАЛФИН ДОЛ УЛ. ПОЛЕЖАНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СИНЬО ЛЯТО/1-ВА/ /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 16,34,8,24,12,10,9,6,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, непланирано прекъсване
№/бл. 28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 04234.6930.61 ,в.з Шумаконепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, БУЙНОВСКО ЖДРЕЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 24 ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, ВИЛНА ЗОНА КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,34 УЛ.1-ВА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, XXVII-163непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, СВЕТА МАГДАЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 71,73,69,75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 82-РА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 40,40А,19,15,23,27,25Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 83-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 20,9,12,16,7,15,6,8,19,4А,19А,17,18,13,5,22,20А,21,14,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 84-ТА /В.З. СИМЕОНОВО СЕВЕР/непланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


в.з.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ, 85-ТА /В.З. СИМЕОНОВО СЕВЕР/непланирано прекъсване
№/бл. 16,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45

Местоположениe
 • В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. СИМЕОНОВО, непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, СИМЕОНОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 204,418,418 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, ЗЕЛЕН БОР /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 2,3,9,4,11,13,7,6,17,7,12,15,10,9,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 238,233,ВИЛА,232,202,204А,212,234,267,218,220,242,269,216,412,234А,230,218,222,200,206,234А,237,208,ВИЛА,384 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, 2-РА /КВ.МАЛ.ДОЛИНА-СТУДЕНТСКИ ГРАД/непланирано прекъсване
№/бл. №9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, БУЙНОВСКО ЖДРЕЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 24 ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, 74-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, СВЕТА МАГДАЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 30,39,44А,32,43,47,34,33А,48,29,40,33,44,46,49,37,37А,38А,42,31,28,51,36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, 49-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 11,8,10,1,8,7,3,6,13,2,9,5,9А,14,12,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, 61-ВА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 9,8,6,5,1,3,7,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, 88-МА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 41,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, БОСИЛЕК /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 34,21,36,31,23,38,19,38,27,36,32,26,29,25,38А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, СИНЬО ЛЯТО/1-ВА/ /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 42,38,36А,21,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, 69-ТА/В.З. СИМЕОНОВО СЕВЕР-ВИТОША/непланирано прекъсване
№/бл. 1,8,4,7,2,3,13,10,1,5,3А,2А,7А,11,12,9,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА №18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. В.З.КАЛФИН ДОЛ УПИ ІХ КВ.1,12,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


кв. СИМЕОНОВО, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,14 КАЛФИН ДОЛ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45

Местоположениe
 • КВ. СИМЕОНОВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 74-ТАнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, М.КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ I-175 КВ.20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 71-ВА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 74 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, непланирано прекъсване
№/бл. УПИ CXII,УПИ 10,КЪЩА,ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, БИСТРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. М. КАЛУГЕРОВО ЛИВАДЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 21-24 КАЛУГЕРСКО ЛИВАДЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, КАЛУГЕРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. С.БИСТРИЦА,ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 04234.6937.214непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, БИСТРИШКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, В.З. КАЛФИН ДОЛ, УЛ. ПРАВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 04234.6937.2097непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, М.КАЛУГЕРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 04234.6937.3185непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, БУЙНОВСКО ЖДРЕЛОнепланирано прекъсване
№/бл. 24 ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ВИЛНА ЗОНА ШУМАКОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, КАЛУГЕРОВО ЛИВАДЕнепланирано прекъсване
№/бл. ИД 04234.6937.10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, М.КАЛУГЕРИЦА ПИ 2162непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, В.З КАЛУГЕРОВО ЛИВАДЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ВИЛНА ЗОНА КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. м калугерово ливаде - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, В.З.КАЛУГЕРОВО ЛИВАДЕ ПИ 3202непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, В.З.ШУМАКО УПИ ХVІІІ-2976, КВ.2непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, М.КАЛУГЕРИЦА УПИ 2433;ПИ 04234.6938.2433.непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:45

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 22 януари, 2021 - 22 януари, 2021

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.ПАНЧ. ЕЗЕРО, СИНЬО ЛЯТО/1-ВА/ /КВ. СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:15


в.з.ПАНЧ. ЕЗЕРО, II-167,236,КВ.6- ,,КАЛФИН ДОЛ"непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:15


в.з.ПАНЧ. ЕЗЕРО, ВИЛНА ЗОНА КАЛФИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 22.01.2021 04:15

Местоположениe
 • В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти