Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 1-20 от 15763 новини
Период на изпълнение : 28 септември, 2020 - 28 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.ЛЮЛИН, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. КВ. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, VII-263непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, XVI-190непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, в.з.ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ-ХХІІІ-219 кв.4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, В.З. ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.8,УПИ ХVІ-108 КВ.14,КВ.10 П-Л 71,КВ.7 П-Л 3-15,КВ.20,КВ.14,КВ.4 П-Л 207,КВ.18,УПИ ХІ-246 КВ.2,УЛ.КАЛИНА,КВ.17,М.БОНСОВИ ПОЛЯНИ,КВ.9 П-Л 12-17,КВ.12 П-Л 14,КВ.14 П-Л 24,КВ.9,КВ.14 П-Л 2,ВИЛА,КВ. 13,КВ.11 УЛ.КАЛИНА,ПИ 68134.1897.510,КВ.3,КВ.6 П-Л 35,КВ.10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. ВЗ.ЛЮЛИН УПИ ХІ -249 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, ПЪСТРОЦВЕТНАнепланирано прекъсване
№/бл. 14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, ЛЮЛИНСКА СКАЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, 111-ТА/МЛАДОСТ/непланирано прекъсване
№/бл. 99 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, местн.в.з ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, УПИ 13-251,252,КВ.1непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, МЕСТНОСТ БОНСОВИ ПОЛЯНИнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.19 ВЗ ЛЮЛИН,КВ.21 В.З. ЛЮЛИН,ЧЕРВЕНА РОЗА 10,КВ.21-7,КВ.6,КВ.4 П-Л VІІ,В.З.ЛЮЛИН,КВ.10,КЪРЛЕЖА,ГЕРЕНА 7,КВ.19,КВ.10 П-Л 3-27,ПИРАМИДАТА,БУНГАЛО,ВРЕМЕННА ПОСТРОЙКА,КВ.14,КВ.21,УПИ IV-234 КВ.3,КВ.4,ВИЛА,Т.ЛИВАД,КВ.9 ВЗ ЛЮЛИН,КВ.18 БОРИС 1-61,ВЗ ЛЮЛИВ,УПИ II-176 КВ.11,КВ.18,УРАЛ 19-Г.Б.
УЛ.63,КВ.7 П-Л 146,КВ.15,УПИ 8-229,КВ.17,УПИ XIX-226 КВ.4,ЛУД ГИДИЯ,КВ.7,КВ.4 ВИЛА,2 ВЗ ЛЮЛИН,ТУРСКО ЛИВАДЕ,КВ.6 П-Л 11,БАРАКА,ВЗ ЛЮЛИН,УПИ V-233,КВ.9,КВ.13,КВ.КЪРЛЕЖА,УПИ IX-58 КВ.18,КВ.12 ВЗ ЛЮЛИН,КВ.60 ВЗ ЛЮЛИН,КВ.21 ВЗ ЛЮЛИН,П-Л 1-339,КВ.6 ВЗ ЛЮЛИН,УПИ XI КВ.6 П-Л №181,КВ.40,57 БЕНКОВСКИ,КВ.2,УПИ VII-196 КВ.17,КВ.3 П-Л VІ,КЮПО,БЛ.КЪРЛЕЖА,КВ.3,П-Л 7,КВ.1,КВ.8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, ПИ 1898.28,М.В.З.ЛЕСКИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, XVII-191.MR 68134.4324.191непланирано прекъсване
№/бл. М.ЛЮЛИН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, ВЗ.ЛЮЛИН УПИ III-171 КВ.11непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, В.З. ЛЮЛИН Р- ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, УПИ ІІІ-170,КВ.15 М.В.З.ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, В.З.ЛЮЛИН , УПИ V -1075 , КВ 10непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, местн.в.з ЛЮЛИН, УПИ III-340,КВ.9непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, В.З. ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.15 УПИ VІІІ-16,КВ.21,ПЪСТРОЦВЕТНА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, ПЪСТРОЦВЕТНАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, 535/72011,КЛ.В-5-7-Бнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, МЕСТНОСТ БОНСОВИ ПОЛЯНИнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.21,ВИЛА,в.з.ЛЮЛИН,КВ.14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, В.З.ЛЮЛИН УПИ II-253,КВ.1непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


в.з.ЛЮЛИН, В.З.ЛЮЛИН УПИ ІІ-5, КВ.16Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15

Местоположениe
 • В.З.ЛЮЛИН

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 28 септември, 2020 - 28 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРНА БАНЯ, НЕСТИНАРКАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЧЕРЕШОВО ДЪРВОнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПЛАДНИЩЕ/РИЛСКИ ПАРТИЗАНИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЕХОнепланирано прекъсване
№/бл. 34,14,УПИ VІІ-8,10,28,24,18,22,16,20,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДЪГАнепланирано прекъсване
№/бл. 4,10,7,8,16,14,7А,5,12,3,20,21,6,4А,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, МЕЧТАнепланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, КРИСТАЛнепланирано прекъсване
№/бл. 5,18,26А,2,24,3,1,14,26,20,3А,6,4,12,10,28,22,30 И ДЪГА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПАТРИОТнепланирано прекъсване
№/бл. 9А,1,2,6А,5,3,7,4,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЧАРДАКЛИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 28,8,27,2,3,22,4,23,5,25,1,20,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, БУЕН ПОТОКнепланирано прекъсване
№/бл. 27,20,18,25,15,12,14,33,23,10,31,16,21,9,19,17,29,22,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. КВ.14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДОБРОВОЛЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, НЕСТИНАРКАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ОВЧА КУПЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. В.З.ГОРНА БАНЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ВЕЛИК ЗАВЕТнепланирано прекъсване
№/бл. 10,20,23,21,18,11,17,14,16,12,15,19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, МЕЧОВО УСОЕнепланирано прекъсване
№/бл. 26,24,28,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, КАМЕНИСТ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 5,13А,7,2,4,11,3,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛАЗУРНО УТРОнепланирано прекъсване
№/бл. 8,2,6,5,3А,9,4А,3,11,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, МАРКОВА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 5А,19,3,17,20,14,2,6,10,12,26,5,18,4,16,8,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, В.З.ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ II-4330,2123 КВ.11А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ВОЙНИШКА ПЕСЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 21,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛЮЛИНСКО ПОТОЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, РАВНИЩЕ/КЪНЧО СТОИЛОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 39,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПЛАДНИЩЕ/РИЛСКИ ПАРТИЗАНИ/непланирано прекъсване
№/бл. 12,8,6,19,18,5Б,11,28,14,2А,15,1,21,10,13,25,23,2,УЛ.ПЛАДНИЩЕ И УЛ.ДЪГА,20,9,4,16,26,35А,7,17,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, в.з. Горна Баня, УПИ І-707, кв.3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 881 СКЛАД - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ОБЗОРнепланирано прекъсване
№/бл. 82,КВ.54,82,68,71,82 УПИ-933 КВ.80,М.БИРИМИРСКА ПОЛЯНА,КВ.54В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ВЕЙНИЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДВЕ ЛИПИнепланирано прекъсване
№/бл. 11,9,В.З.ГОРНА БАНЯ УПИ ХVІ-1048 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ОЛДАШЕВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 2,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ VІІІ-1144 КВ.84,УПИ ХVІ-1012 КВ.54,КВ.556,П-Л 468 К.Л.465 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, М. СТУБЕЛОнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, БЕЛИТЕ БОРОВЕнепланирано прекъсване
№/бл. 32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, М-Т ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ XXIX-1004, КВ.54 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, В.З. ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.СТУБЕЛО, ДВЕ ЛИПИ, ВЕЙНИЧЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 740-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. СТРОЕЖ,23,26,27,25,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, РАВНИЩЕ/КЪНЧО СТОИЛОВ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, В.З. ГОРНА БАНЯ УПИ I-920непланирано прекъсване
№/бл. КВ 81 УПИ I-920 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, СВ.КРАЛ/КИРКОВСКА ТРИБУНА/непланирано прекъсване
№/бл. 46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, БИРИМИРСКИ ПОЛЯНИ/КВ.ГОРНА БАНЯ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, в.з. Горна Баня, УПИ XІ-1055, кв.80непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, СУХОДОЛСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 189,221 М.ТРУДОВИ КАЗАРМИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛЮТИ БРОДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 747-МА/ГОРНА БАНЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 24А,20,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 747-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 756-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. ПЛОЩАДА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, МАДЖАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 32,57,37,46,25А,25,44,47,30,39,34,32А,49,43,51,41,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, БЕЛИТЕ БОРОВЕнепланирано прекъсване
№/бл. 28,2,18,12,8,13,26,17,184,10,16,36,22,№8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ III-355,КВ.53непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 740-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ XII-9450, КВ 48непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, РАВНИЩЕ/КЪНЧО СТОИЛОВ/непланирано прекъсване
№/бл. 69 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, СВ.КРАЛ/КИРКОВСКА ТРИБУНА/непланирано прекъсване
№/бл. 36,38 УПИ ХІV-814 КВ. 54,38,25,17,30,34,19,32,32А,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДАСКАЛ СТЕФЧО/КОМУН.ПОБЕДА/непланирано прекъсване
№/бл. 3,2,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, МЕСТНОСТ БОНСОВИ ПОЛЯНИнепланирано прекъсване
№/бл. 425 М.КОЗАРНИЦИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПОДЛОЗИЩЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ОБЗОРнепланирано прекъсване
№/бл. 74,76 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, КАМЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 56,43,50А,62,64А,68А,52,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 740-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 32,34 УЛ ОБЗОР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 746-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,8 ГОРНА БАНЯ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 747-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 748-МА/ГОРНА БАНЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 5,10,6,1,4,7,3,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, КАМЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 64 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГОЛЯМА МОГИЛАнепланирано прекъсване
№/бл. СУХОДОЛ ПИ 150055 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 747-МА/ГОРНА БАНЯ/непланирано прекъсване
№/бл. ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 747-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 22,14,18,12,16,8,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, М-Т ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ XXXI-1146, 1147, КВ.55 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ II-1146,1147,КВ.71анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛНнепланирано прекъсване
№/бл. № 98А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 206непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДОНнепланирано прекъсване
№/бл. 50,30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, МАДЖАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 37,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПОДЛОЗИЩЕнепланирано прекъсване
№/бл. 11А,16А,10,28,УПИ 198,СТР.ТАБЛО,11,16Б,15,13,4,32,21,13А,ИМОТ 197,25А,ВИЛА №22,19,22А,22,27,ПЛ.№290,К.Л.396,23,КВ.1,7,УПИ V-926 КВ.45,20,АВТОКЪЩА,2,10А,17,60,30,21Б,14А,16,20А,18А,15А,18,25Б,48,53,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. ПИ 196,К.Л.№397,М.ПОДЛОЖИЩЕ ЗЕМЛИЩЕ,М.ПОДЛОЗИЩЕ ПИ №195 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЧЕРНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. ДО АРЗ/ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, БОЙЧО БОЙЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 93,84,109,82,97,101А,101,86,88,95,91 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, XVIII-21 КВ.96непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЦВЕТНА ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. МЕСТН.БАРИТЕ-2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 69,65,71,43,75,73Б,45,57,67,65Б,73А,65А,61,41,77,73,63А,39,53,49,37,47,70,55,63,59 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 949В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 759-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 22А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 760-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛЮЛИНСКА КОТЛОВИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, БИСЕРНО ИЗВОРЧЕ/ГОРНА БАНЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ VІІІ-208,КВ.1,К.Л.397,М.ПОДЛОЗИЩЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДЪГАнепланирано прекъсване
№/бл. 35,17А,13,17,15А В.З. ГОРНА БАНЯ,22,25,39А,43,37,33,9,18,31,11,19,45,41,15,29,22А,16,39,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, МЕЧТАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,7,2,11,1,10,3,15,13,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, КРИСТАЛнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, МАДЖАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, МАРКОВА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 13,22,24,9,7,19,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ-506 КВ.9непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, В.З.ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 742-РА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 744-ТА/ГОРНА БАНЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 7,4,3,10,№6-8,7А,5,1,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПЛАДНИЩЕ/РИЛСКИ ПАРТИЗАНИ/непланирано прекъсване
№/бл. 36,27,38,3,22,29,35,31,34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, РОЗАнепланирано прекъсване
№/бл. 22 ,,3,20,12,6,24 ,,20 ,,15,19,15 ,,11,5,13,13А,10,14,17 ,,3 А,2,8,14 А,24,9,22,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ОБЗОРнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, КАМЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 30,16,32 А,13,26,13 А,32А,11,28,30 А,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, МАКнепланирано прекъсване
№/бл. 7,2,3,6,1,5,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, РОЗАнепланирано прекъсване
№/бл. 14,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, КАМЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,12,10-А,7,9 А,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, СЛАВЯНКАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,6,2,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, СЛАВЯНСКАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПРОФ.НИКОЛА МИЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 14 ,,12 ,,19,17,15,12,21,16,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДИМИТЪР ШИШМАНОВ/446-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЕДЕЛВАЙС/ОБЩ.ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИІІІ-19 КВ.58 В.З.ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДОНнепланирано прекъсване
№/бл. 7,1,17,14,15,12,10,22А,9,11,5,22,19,9,11А,3 9,1А,16,7А,5А,9А,24,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, УРАЛнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛОТОСнепланирано прекъсване
№/бл. 1А,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ОТДИХнепланирано прекъсване
№/бл. 2,4,6,5,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, VIII-3непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, КАМЕНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,10,3,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГРЪСТНИЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3А,9,5,3,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, СИНЬО ЕЗЕРОнепланирано прекъсване
№/бл. 10,14,12,11,№16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПРОФ.НИКОЛА МИЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 16А ,,18 ,,25,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 650-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДОНнепланирано прекъсване
№/бл. 18,20Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛОТОСнепланирано прекъсване
№/бл. № 3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГЛАДИОЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 6,№27,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГРЪСТНИЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8,12,22,11,19,17,18,11А,8А,15,10,20,16,13,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, СИНЬО ЕЗЕРОнепланирано прекъсване
№/бл. 5,1,9,8А,8,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПРОФ.НИКОЛА МИЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 37,35,27А,51,43,39А,28,КВ.33,24,20,30,№33,47А,26,33,39,30,29,47,31,22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЕДЕЛВАЙС/ОБЩ.ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 18,32,24,17,23Б,23В,20,13,21,19,34,15,22,28,26,23А,23,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДОНнепланирано прекъсване
№/бл. 48А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛОТОСнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЛОЗИЩЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГРЪСТНИЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 25,36,32,6,34,27,30,14,29,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПОДЛОЗИЩЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГОРНА БАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. 757 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, УПИ IX-150непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, XVII-1, КВ.96непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 65,47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 755-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 14,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 756-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,11,5,18,21,6,9,3,8,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 757-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 8,12,23,9,19,25,18,22,27,1,20А,10,4,11,20,27А,3,14,17,15,5,7А,6,16,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 758-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 23,УПИ IV-39 кв.72,10,25А,27,2,8,6,25,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 759-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 22,5 5,7,5,11,9,3,2,22Б,12,18,20,8,14 КВ.96-Г.БАНЯ,10,11А,10 КВ.ГОРНА БАНЯ,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 760-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ДОНнепланирано прекъсване
№/бл. 28,26,26А,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГЛАДИОЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 21,6,25,24,17,23,7,13,18,19,22,20,1,9,15,12,11,13-Б,1А,8,10,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПЕРУНИКАнепланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ГРЪСТНИЧЕнепланирано прекъсване
№/бл. 23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 782/ГОРНА БАНЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 12,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 758-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 86,15,1,9,13,3,7,17,5,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ПЕРУНИКА/ОЛ.КОШЕВОЙ/непланирано прекъсване
№/бл. 21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, ЕДЕЛВАЙС/ОБЩ.ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 35,33А,29,33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 575-ТА/КВ.ЛЕВСКИ/непланирано прекъсване
№/бл. 26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 757-МА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 29А,26,29,№24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15


кв. ГОРНА БАНЯ, 760-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 3,2А,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:15

Местоположениe
 • КВ. ГОРНА БАНЯ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 28 септември, 2020 - 28 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. КНЯЖЕВО, ЦАР БОРИС III/ДЕВЕТИ СЕПТ.непланирано прекъсване
№/бл. 509 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00

Местоположениe
 • КВ. КНЯЖЕВО

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 28 септември, 2020 - 28 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, МЕСТНОСТ ЧЕРНИЯ КОСнепланирано прекъсване
№/бл. 10,КВ.5,70,6,УПИ VІІ-81,КВ.5,XV-93 КВ.4 №68134.1897.93.2,40,17,37,8,33,29,ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ПЛОЩАДКАТА пред х.МОМИНА СКАЛА,ХИЖА МОМИНА СКАЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ХИЖА КАМЕН ДЕЛ,ПЛАНИНСКА БАЗА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 68134.2096.37непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ХИЖА СРЕДЕЦ,х.Тинтява - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПЛАНИНА ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ЗЛАТНИТЕ МОСТОВЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, 10-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ОФEЛИИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ПАРК ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. ХИЖА ВИТОША - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, местн.ОФЕЛИИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. ХИЖА "ОФЕЛИЙТЕ" - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. БОРОВА ГОРА,Х.ПЛАНИН.ПЕСЕН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 28.09.2020 04:00

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 814,881-ТП,882,0 ДО БЛ.882,ТП ДО 882,881 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ТЪРНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 811,812,803,0 до бл.811,810 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОДЕЧ/ГУРГУЛЯТ/непланирано прекъсване
№/бл. УПИ 68134.4358.69. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 4Б С/У 809,С/У БЛ.803-ПАВИЛИОН,809,809П,5 С/У 809,ДО 802,3-1 С/У 809,803,С/У 809,4А С/У 809,1Б С/У 809,802,1А С/У 809,С/У 802,2-2 С/У 809,С/У 803,809,С/У 809,1В С/У 809,1Г С/У 809,55,2-1 С/У 809 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ПРЕПОЛАЦнепланирано прекъсване
№/бл. 12,О,1,64 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 34,53 ГАРАЖ,№98,53,53 ЖК. ЛЮЛИН,100,53 ЛЮЛИН,98,53 ГАРАЖ 4,53 ОН,53 ГАРАЖ 3,53 ГАРАЖ 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 339-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 4,3,1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, II- 369, КВ.34 Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3005-ТА/717/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 1,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 6,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3011-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 3,3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 1А С/У 809,809,4Б С/У 809,1Б С/У 809,1Г С/У 809,4А С/У 809,809,3-1 С/У 809,802,2-1 С/У 809,5 С/У 809,С/У 809,55,С/У 802,С/У 809,1В С/У 809,С/У БЛ.803-ПАВИЛИОН,803,ДО 802,2-2 С/У 809,С/У 803,809П - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ПРЕПОЛАЦнепланирано прекъсване
№/бл. 1,12,О,64 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 53 ГАРАЖ 3,53,53 ГАРАЖ 4,53 ОН,98,100,53 ГАРАЖ,№98,34,53 ЛЮЛИН,53 ГАРАЖ 5,53 ЖК. ЛЮЛИН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 339-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 1,3,2,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 339-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЩАСТИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. ДО 816,816 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ТЪРНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 65А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 104 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 338-МА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 340-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 11,6А,10,1,13А,5,13,6,11А,1 С-У БЛ.816,3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ФИЛИПОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 38,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ТЪРНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. № 46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ФИЛИПОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 15,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВнепланирано прекъсване
№/бл. Т.411 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 832 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 816,В 56 СОУ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ВЕЛИКО ТЪРНОВО/Г.Г.ДЕЖ/непланирано прекъсване
№/бл. 100,С/У БЛ.817,817 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 57А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 5,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 57,112 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. №8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 8

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - VII, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ЦЕНТЪР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН - VII, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ТЦ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 7

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 321,320 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 321,320,322,ДО БЛ.321,КАФЕНЕ ЛОБИ,С/У БЛ.321 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ПЕТЪР БОНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 4А С/У БЛ.319 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 332 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.331,331,332 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 3 329 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 380,О 329А,329А,380 - ТЪРГ. ЦЕНТЪР ЩАНД 19,380,329 А,329 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР ЛЮЛИН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ВАСИЛ ЛЕВСКИ/МРАМОРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. БИОМЕТ ЕООД - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 330 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 330 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 2непланирано прекъсване
№/бл. ПИРЕЛИ ООД АВТОКЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ПОКРИТ ПАЗАР,ДО ДОМ НА УСЛУГИТЕ,ТЪР.ЦЕНТЪР,УЛ.301/302,ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,ДО БЛ.330,330,МАГАЗИН 7- ТЪР.ЦЕНТЪР,ПАЗАР САН МАРИНО ПАВ.27,УЛ.301 С/У БЛ.380,САН МАРИНО,ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ,329-330,ТЪР.ЦЕНТЪР ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,С/У 330,САН.МАРИНО,ТЪРОВСКИ ЦЕНТЪР ЛЮЛИН,ТП ДО БЛ.330,ПАРКИНГ,КООП. ПАЗАР КВ.47/ЗООМАГАЗИН/,301 ДО МИН.СУВЕНИР,МАГАЗИН 39,ТК - САН МАРИНО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ФОРТОВ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 47А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ГЕОРГИ ДРАЖЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6 Ж.К. ЛЮЛИН 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЗАХАРИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 17 Ж.К. ЛЮЛИН 3, ПОКРИТ ПАЗАР,17 Ж.К. ЛЮЛИН 3,17 ЛЮЛИН 3, ПОКРИТ ПАЗАР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ДОБРИ НЕМИРОВ/702-ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. М/У СИКОНКО И ЕКОПЕТРОЛИУМ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, АРХ.ГЕОРГИ НЕНОВ/3029/701/непланирано прекъсване
№/бл. № 38,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ. ЦАРИЦА ЙОАНА И БИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 2непланирано прекъсване
№/бл. ООД ПИРЕЛИ 5 ФИТНЕС ЗАЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 303,388,УПИ 6-777.ПИ 1287.908,303,303,С/У ПОЩАТА,389,386,388 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЦАРИЦА ЙОАННАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,170 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВнепланирано прекъсване
№/бл. З БРОЯ ОТКРИТИ СЕРГИИ,УПИ V-1180,КВ.23-А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 10,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ПАВИЛИОН 2-ТР. 22,ПРДЕ 333,САН МАРИНО,329,ДО БЛ 328,328,ДО 329,КООП.ПАЗАР/ПАВИЛИОН,БЪРЗА ЗАКУСКА,327,КООП.ПАЗАР,329 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, УПИ 2 КВ.47непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЗАХАРИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, Р-Н ЛЮЛИН БАЗАР ИСКРАнепланирано прекъсване
№/бл. 68134.4361.35.25.14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЦАРИЦА ЙОАННАнепланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. С/У ТЪРГ.ДОМ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 384 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:30

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 814,881-ТП,882,0 ДО БЛ.882,ТП ДО 882,881 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ТЪРНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 30 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 811,812,803,0 до бл.811,810 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОДЕЧ/ГУРГУЛЯТ/непланирано прекъсване
№/бл. УПИ 68134.4358.69. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 4Б С/У 809,С/У БЛ.803-ПАВИЛИОН,809,809П,5 С/У 809,ДО 802,3-1 С/У 809,803,С/У 809,4А С/У 809,1Б С/У 809,802,1А С/У 809,С/У 802,2-2 С/У 809,С/У 803,809,С/У 809,1В С/У 809,1Г С/У 809,55,2-1 С/У 809 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ПРЕПОЛАЦнепланирано прекъсване
№/бл. 12,О,1,64 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 34,53 ГАРАЖ,№98,53,53 ЖК. ЛЮЛИН,100,53 ЛЮЛИН,98,53 ГАРАЖ 4,53 ОН,53 ГАРАЖ 3,53 ГАРАЖ 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 339-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 4,3,1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, II- 369, КВ.34 Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3005-ТА/717/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 1,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 6,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3011-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 3,3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 1А С/У 809,809,4Б С/У 809,1Б С/У 809,1Г С/У 809,4А С/У 809,809,3-1 С/У 809,802,2-1 С/У 809,5 С/У 809,С/У 809,55,С/У 802,С/У 809,1В С/У 809,С/У БЛ.803-ПАВИЛИОН,803,ДО 802,2-2 С/У 809,С/У 803,809П - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ПРЕПОЛАЦнепланирано прекъсване
№/бл. 1,12,О,64 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 53 ГАРАЖ 3,53,53 ГАРАЖ 4,53 ОН,98,100,53 ГАРАЖ,№98,34,53 ЛЮЛИН,53 ГАРАЖ 5,53 ЖК. ЛЮЛИН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 339-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 1,3,2,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 339-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЩАСТИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. ДО 816,816 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ТЪРНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 65А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 104 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 338-МА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 340-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 11,6А,10,1,13А,5,13,6,11А,1 С-У БЛ.816,3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ФИЛИПОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 38,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ТЪРНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. № 46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ФИЛИПОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 15,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВнепланирано прекъсване
№/бл. Т.411 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 832 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ЛЮЛИН 8непланирано прекъсване
№/бл. 816,В 56 СОУ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ВЕЛИКО ТЪРНОВО/Г.Г.ДЕЖ/непланирано прекъсване
№/бл. 100,С/У БЛ.817,817 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 57А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. 5,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 57,112 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VIII, 3004-ТА/ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. №8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 8

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - VII, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ЦЕНТЪР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН - VII, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ТЦ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 7

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 321,320 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 321,320,322,ДО БЛ.321,КАФЕНЕ ЛОБИ,С/У БЛ.321 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ПЕТЪР БОНЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 4А С/У БЛ.319 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 332 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.331,331,332 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 3 329 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 380,О 329А,329А,380 - ТЪРГ. ЦЕНТЪР ЩАНД 19,380,329 А,329 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР ЛЮЛИН - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ВАСИЛ ЛЕВСКИ/МРАМОРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. БИОМЕТ ЕООД - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 330 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 330 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 2непланирано прекъсване
№/бл. ПИРЕЛИ ООД АВТОКЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ПОКРИТ ПАЗАР,ДО ДОМ НА УСЛУГИТЕ,ТЪР.ЦЕНТЪР,УЛ.301/302,ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,ДО БЛ.330,330,МАГАЗИН 7- ТЪР.ЦЕНТЪР,ПАЗАР САН МАРИНО ПАВ.27,УЛ.301 С/У БЛ.380,САН МАРИНО,ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ,329-330,ТЪР.ЦЕНТЪР ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,С/У 330,САН.МАРИНО,ТЪРОВСКИ ЦЕНТЪР ЛЮЛИН,ТП ДО БЛ.330,ПАРКИНГ,КООП. ПАЗАР КВ.47/ЗООМАГАЗИН/,301 ДО МИН.СУВЕНИР,МАГАЗИН 39,ТК - САН МАРИНО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ФОРТОВ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 47А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ГЕОРГИ ДРАЖЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 6 Ж.К. ЛЮЛИН 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЗАХАРИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 17 Ж.К. ЛЮЛИН 3, ПОКРИТ ПАЗАР,17 Ж.К. ЛЮЛИН 3,17 ЛЮЛИН 3, ПОКРИТ ПАЗАР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ДОБРИ НЕМИРОВ/702-ЛЮЛИН/непланирано прекъсване
№/бл. М/У СИКОНКО И ЕКОПЕТРОЛИУМ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, АРХ.ГЕОРГИ НЕНОВ/3029/701/непланирано прекъсване
№/бл. № 38,32 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ. ЦАРИЦА ЙОАНА И БИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 2непланирано прекъсване
№/бл. ООД ПИРЕЛИ 5 ФИТНЕС ЗАЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 303,388,УПИ 6-777.ПИ 1287.908,303,303,С/У ПОЩАТА,389,386,388 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЦАРИЦА ЙОАННАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,170 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВнепланирано прекъсване
№/бл. З БРОЯ ОТКРИТИ СЕРГИИ,УПИ V-1180,КВ.23-А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИнепланирано прекъсване
№/бл. 10,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. ПАВИЛИОН 2-ТР. 22,ПРДЕ 333,САН МАРИНО,329,ДО БЛ 328,328,ДО 329,КООП.ПАЗАР/ПАВИЛИОН,БЪРЗА ЗАКУСКА,327,КООП.ПАЗАР,329 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, УПИ 2 КВ.47непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЗАХАРИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, Р-Н ЛЮЛИН БАЗАР ИСКРАнепланирано прекъсване
№/бл. 68134.4361.35.25.14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЦАРИЦА ЙОАННАнепланирано прекъсване
№/бл. 387 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. С/У ТЪРГ.ДОМ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15


жк.ЛЮЛИН -III, ЛЮЛИН 3непланирано прекъсване
№/бл. 384 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 22:15

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗЕМЕДЕЛСКА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 54 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЪНСКА МАХАЛА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 7,3,9,2,6,12,8,10,18,6А,5,1,4,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КУТЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 16,12,35,14,31А,18,37,29,43,39А,33,31,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ДЕТЕЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 54 СТР.Т,42,46,36,61,44,34,56А,37,52,38,33,50,47,60,48,56,58 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СПОРТИСТнепланирано прекъсване
№/бл. 28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БАНСКА РЕКАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,1А,4,1,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БОЖКО ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 31,24,36,39,25,42,33,48,20,22,35,46,23,34,40,26,27,44,45,38,29,41,28,30,37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗЕМЕДЕЛСКА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 9,14,7,3,2,12,11,4,19,35А,13,15,10,7А,18,1,6,СТРОИТЕЛСТВО,ПИ 68134.4397.270,8,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, НОВ ЖИВОТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 6,14,16,3,2,9,8,4,12,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ДРАВАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,4,6,2А,2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 2,6,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 4387.4непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КУТЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2,6,2А,3,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 78,71,75,84,67,92,80,86,69,88,90,71Б,73 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 68134.4388.209непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ГЕОРГИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 18,20,5,8,15,10,16,9,13,11,4,12,3,2,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИН / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 46,75,77,40,79,93,36,48,89,УПИ ХVII-4387.2,КВ.49,34А,87,95,91,83,44,38,18,69,32,71,81,85,73,80 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 13,13Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, УПИ 9-2600 КВ ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 786 НА ОКОЛОВРЪСТНОТО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, УПИ XVII-274непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 6,1,4,5,8,10,9,3,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БЪЛГАРСКИ ВОИНнепланирано прекъсване
№/бл. 6,3,1,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СТЕФАН КАРАДЖАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,5,8,9,10,5А,1,2,4,3,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СУХОДОЛСКИ ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 27,7,13,№12,14,19,5,16,2,1,21 ИМОТ 10106,21,10,4,11,17,6,18,15,20,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БРАТЯ НАЙДЕНОВИнепланирано прекъсване
№/бл. 5,6,7,8,9,10,11,2,12,1,3,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПИ 68134.4370.46непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИН / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 59,63А,41,39,65,33,20,67,47,36,57,38,18,63,35,16,53,61,24,43,45,37,22,55,38А,51,49,67А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПОГЛЕДЕЦ / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 9,7,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПОГЛЕДЕЦ/МАРКО ДОБРЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 5,13,9,10,8,7,1,6,15,11,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, М.ФИЛИПОВЦИ, ПИ 68134.4370.8непланирано прекъсване
№/бл. Б.С. SOF0741 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПОБЕДАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,2,4,3,5,1,6,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗДРАВЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 2,11,5,6,1,4А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ДЕТЕЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 15,16,7,20,23,10,13,6,26,21,22,4,32,17,14,2,30,18,28,№19,24,11,19,9,12,5,1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТЕМЕНУГАнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5,1,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНАнепланирано прекъсване
№/бл. 9,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 20,24,26,44,32,25,50,15,10,7,42Б,4,42,40,5,22,9,33,14,19,23,31,37,21,26 ФИЛИПОВЦИ,46,28,48,3,35,48А,2,34,38,6,8,18,12,27,39,1,30,17,11,41 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БРАТЯ РАШКОВИнепланирано прекъсване
№/бл. 2,№3,1,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БОЖКО ДИМИТРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 14,8,5,10,11,12,2,4,3,1,6,1А,18,17,15,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КАП. ИВАН ЗЛАТЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 7,3А,5,11,2,1,14,8,3,9,10,6,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ВИТОША / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 12,1,11,14,9,6,3,10,5,2,7,4,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗДРАВЕЦ / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БУЗЛУДЖА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 15,7,8,6,9,11,17,4,1,2,5,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТЕМЕНУГА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 16,10,18,4А,5,20,12,14,8,7Б,3,2,7,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 7,21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПОДПОРУЧИК ИВАН ЖЕЛЯЗКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 9,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ШОСЕ БАНКЯнепланирано прекъсване
№/бл. ИМОТ №008030 СКЛАД - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, МИРнепланирано прекъсване
№/бл. ХИПОДРУМА,Б - ХИПОДРУМА,ДО ХИПОДРУМА,А - ХИПОДРУМА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КУТЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 19,21,11,8,15,9,13,4,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 74,59,№64,57А,49,47,66,76,63,55,65 УПИ30-238 ЛЮЛИН,57,64,53,61,70,60,68,72,49А,62,65,51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПОРУЧИК ХРАНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 3,7,О,10,8,4,6,2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СТРАЦИН / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 10,2,6,12,8,7,3А,1,4,11,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, АЛЕН МАК / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 2,3,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 24А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 502,503 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 74,32,40,64,32,23,12,5,1,13,64,21,31,34,33Б,10,УЛ.ТРЕТИ МАРТ-ТЪРГОВСКИ ДОМ,19,32,77,35,69,БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА,7,40,65,78,77,35,14,70,77,73,79,ПАВИЛИОН,41,71,74,67,42,83,БАРАКА 52,9,12,19,41,67,21,83,17,41,66,52,67,11,74,О УЧИЛИЩЕ,64Б,34,33,58,43,83,72,43,19,1,33,73,ЧИТАЛИЩЕ,40,65,62,65,21,78,11,13,67,8Б,19,33А,53,42,62,26,66,1,18,20,13,77,78,54,34,31,53,71,67,64,32,ДО 68,37,83,68,79,22,75 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. ПАВИЛИОНИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КВ. ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИН / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 65 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИНнепланирано прекъсване
№/бл. 9,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 68,20,16,О 29,64,24,64,27,24,23,1,62,52,30,28,5,63,66,6,77,19,2,13,4,52,21,12,3,83,79,69,74,17,83,28,2,74,18,22,83 КЪЩА,24,83,26,1,83,12,79,31,8А,2,26,34,29,83 КЪЩА,20,8Б,63,14,7,8,8А,19,77,УЛ.ТРЕТИ МАРТ-ТЪРГОВСКИ ДОМ,73,30,4,78,65 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЛЮЛИН / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 11,1,5,23,12,14,3,29,17,7,27,19,15,9,25,5А,21,13,4,29Б,10,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИ ПИ 68134.4369.27непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БАНСКОнепланирано прекъсване
№/бл. 13 БАНСКО ШОСЕ 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. БИВШО ТКЗС - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ШОСЕ БАНКЯнепланирано прекъсване
№/бл. 15,13,БИВШ СТОП.ДВОР-ФИЛИПОВЦИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БАНСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗЕМЕДЕЛСКА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 41 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЪНСКА МАХАЛА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, М.БИОТЕХНИКА ПИ 74 КАД.П.169непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ШОСЕ БАНКЯнепланирано прекъсване
№/бл. 23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ПИ:32216.2325.102, М. ЗАВОЙТЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СТЕФАН СТАМБОЛОВ/БУДИШИН/непланирано прекъсване
№/бл. 208 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КРАЙРЕЧНА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 22,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 54А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ЗЕМЕДЕЛСКА / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 4,3А,2,1,8,6,5,3,10,12,6А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ХРИСТО БОТЕВ / ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 8,6,4,2,12,10,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, КУТЛИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 25,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, СПОРТИСТнепланирано прекъсване
№/бл. 11,18,22,15,10,7,3,6,19,16,8,14,1,28,12,4,5,2,9,17,24,13,26 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.ТРЕТИ МАРТ-ТЪРГОВСКИ ДОМ,УЛ.ТРЕТИ МАРТ 54-ТЪРГОВСКИ ДОМ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 58,54,54А,41,52,45,56 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БАБИН КЛАДЕНЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 4,3,2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ГЕОРГИ СТОЯНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 20 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, БРАТЯ НАЙДЕНОВИнепланирано прекъсване
№/бл. 15,24,16,22,26,16 ФУРНА,17,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ВИХРЕН /ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, УПИ XIX-107 КВ.22непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ВИХРЕН/ПЕТЪР ТОНЕВ/непланирано прекъсване
№/бл. 3,4,9,1,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.БАНСКО ШОСЕ №13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, ТРЕТИ МАРТнепланирано прекъсване
№/бл. 43,43 ФИЛИПОВЦИ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00


кв. ФИЛИПОВЦИ, 3-ТИ МАРТ / ФИЛИПОВЦИ/непланирано прекъсване
№/бл. 45 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00

Местоположениe
 • КВ. ФИЛИПОВЦИ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - V, ЛЮЛИН 5непланирано прекъсване
№/бл. 525,526,529 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 5

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ЛЮЛИН - I, ФИЛИПОВЦИнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 20:00

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, АДАМ МИЦКЕВИЧ/РАБ.КЛАСА/непланирано прекъсване
№/бл. 4В,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ВЛАДИМИР ЗОГРАФнепланирано прекъсване
№/бл. 114 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 357-МА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 66,59,57,67,68,73,63,71,65,64,61,62 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 359-ТА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 3,7,2,1,8,6,4,8А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 360-ТА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 6,7,5,7А,1,4,9,3А,3,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 367-МА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 24,26,14,5Г,2,12,12А,11,20,20А,ЪГЪЛА С СТ. ДУНЬОВ,7А,10А,8,6,3,11А,26А,22,10,28,9,5,16,18,16А,5А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 368-МА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 7,2,6,4,9,8,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 369-ТА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 22,8,1,7,12,9,6,7 А,10 А,5 В,14 А,3 В,Г,3 А,5 А,2,10,3,3 Б,5,7 Б,28 А,28,11,6 А,14,7В,5 Б,18,4 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 370-ТА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 3,5 А,2,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 371-ВА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 2,5,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 378-МА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕнепланирано прекъсване
№/бл. 357 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, СЕДМИ КОНГРЕС- КВ. 49непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ВЕЛИКДЕН/ПЕТЪР ТАСЕВ АЛЕКСИнепланирано прекъсване
№/бл. 37 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ/ЧЕРВЕНИ ЕСКАДнепланирано прекъсване
№/бл. 74,66,76,№71,43,78,73,62,57Б,57А,53А,64,84,70,47,72,65,63,41Б,48А,41А,61,57,50А,68,49,71,53,45,59,50,51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, СТЕФАН ДУНЬОВ/СЕДМИ КОНГРЕСнепланирано прекъсване
№/бл. 50,59,61,60,48А,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 275-ТА/ОБЕЛЯ/непланирано прекъсване
№/бл. 24 ДО МЕТРОТО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ИВАН ДИМ.НЕНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 362-РА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 6,7,2,4,1,3,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 3020-ТА/ВРЪБНИЦА/непланирано прекъсване
№/бл. 1А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, АДАМ МИЦКЕВИЧ/РАБ.КЛАСА/непланирано прекъсване
№/бл. 45А,27А,19,31,37,45,21,29,№25А,49 Р-Н ВРЪБНИЦА,27,8,29А,39,43А,51,35А,25,33,25А,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15


кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ/ЧЕРВЕНИ ЕСКАДнепланирано прекъсване
№/бл. 19,19А,18,23А,21А,22Б,9,20А,23,24,26,20,25,27,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 15:15

Местоположениe
 • КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020

Топлофикация прекъсване ЖК.МЛАДОСТ 1

В момента без топлоподаване са:
бл. 32, 34, 35, 38а, 38б, 40, ОДЗ 17, ОДЗ 26 и 125 СОУ

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАЛМАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. М ВИДНИЩЕТО №27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МИНЗУХАРнепланирано прекъсване
№/бл. 13,10,12,6,9,20,2,16,8,7,3,17,14,15,1,4,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СЕЛИЩЕТОнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5,12 А,16,14,14 А,2 А,14А,4,10,6,12,8,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. КЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 68134.4085.9708непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЛОВДИВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 11,64,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 45 А,84,66,88,78,74,68,47,72,43,82,43А,41,39,51,80,70,76,49,45,86 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИДНИЩЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 25,35,21,27,31,23,31 А,29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 25,29,27,27 УПИ 2-1943 К В44,31,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 26,17,28,22,24,23,19,13,18,16,25А,27,31,21,29,15,33,7,20,25,35,20 УПИХІ328КВ46 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ ІІІ-1266, КВ.82 М.ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. ДО 42,42,41,К 4 ИМОТ 2492 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПРОГЛЕДЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 4 А,2,5,6,3,17,15,7А,9,13,1,11,2 А,7,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДЕН КАРАДАШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 41,45,50А,46,44,35,54,50,37,39,43 А,41 А,52,48 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 19,23,17,28,33,15,27,34 А,25,42,29,32,30,24,34,40,31,38,26,21,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, непланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ.42-РА,УЛ.4-ТА №6,УЛ.4-ТА №10,УЛ.4-ТА №16,4 УЛ.42-РА№4,УЛ.4-ТА №12,УЛ.42-РА №4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОРИС РАНГЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 30,15,35А,30,40,26,37,45,21,32,34,25A,42,35,25А,39,28,38А,16,14,24,33,43,20,17,25-Б,36,39А,19,25,27,31А,18,14А,14А,41,37А,38,22,40,29,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 68,89,82,78,74,80,80 А,66,70,76,72 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДЕН КАРАДАШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5,3,4,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 62 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 33,27,29,34,30 А,40,23,31,36,27 А,44,32,30,25,19,21,17 А,42,38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЛЮЛЯК / ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4,1,4 А,5,9,2,12,2 А,3,20,11,23,8,15 КВ.ГОРУБЛЯНЕ,22,7,26,16,19,9 А,14,24,№7а,13,6,21,17,10,6 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ XIX-5293,КВ.16непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕТЕЛИНА / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,15,6,5,4,12,21,7,3,11,7,14,9,13,1,17,10,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УЛ.42-РА/КВ.ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИНЖ.ГЕОРГИ БЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 10,6,4,2,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВЛАДИЧИНА ЛИВАДАнепланирано прекъсване
№/бл. 5,2,3,1Б,5В,1А,7,7А,1,5А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1,5,5 РЕСТОРАНТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20,33 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, КАМЧИЯнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ШИНДРАнепланирано прекъсване
№/бл. 8,12 А,4 А,10,1,4,6,УЛ.ШИНДРА /УЛ.КАМЧИЯ,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ХАНЧЕТОнепланирано прекъсване
№/бл. 8,1,6,2,10,4,3,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, РЕМСИСТАнепланирано прекъсване
№/бл. 13,1,2,7,5,9,3,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПОРУЧИК МОРОЗнепланирано прекъсване
№/бл. 1 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПРЕСЛАВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 29 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 36 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,31,34,4,7,21,36,12,9,30,ДО АВТОСЕРВИЗА,КВ.9 БЛ.20А,28,16,27,ДО 1,ДО ДО АВТОСЕРВИЗА АВТОСЕРВИЗА,13,М/У 36 И М/У БЛ 3,15,20,17,37,22,24,11,5,32,8,10,25,23,19,1,18,14,ДО 17,29,6,26,2,33,35 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2В - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УЛ. СТАДИОНА ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДОЛЦИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6,8 А,10,12,2,4,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПИОНЕРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 16,26,34А ПИ ИДЕНТ.68134.4087.5325 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 12А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ I-392,кв.38непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МУЗЕЙНА / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 20,11,3 А,16,10,9,6,4,5,7,1,4,6 А,3,18,2,8,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 3-ТИ МАЙ / ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 24,26,22А,24 А,7,22,9,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТИ НОЕМВРИ /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 10,15,12 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,8,4,3,10,12,1,2А,4А,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ III-227, КВ.47 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИСОКА ЕЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1,3А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГЕОРГИ ЗОЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 12,6,10 А,10,4,1,8,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МАНОЛ ВЕЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОТЕ БЪРБОРКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 34 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТЪР ДИПЛАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 22,26,11,18,21,13,23,17,20,27,16,30,12,ЖИЛИЩНА СГРАДА,36,19,24,34,32,14,25,9,18 А,16 А,38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 39,43,№37,45,49,39А,31,51,41,37,35,47,33,39Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 36,29,СТРОЕЖ,31 А,27,37,58,34,34 А,31,54,17 А,33,48А,48,56,37А,29 А,35,60,42,62,46,30,64,32,40,50,15,52,38,44,31А,48 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИДНИЩЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,7,15,5,17,9,11А УПИ XXVII 9084 КВ.47,11,1,7А,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5,3,4,6А,20,18,8,16А,11,10,6,7,1,12,14,2,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПАВЕЛ КРАСОВ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 35,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 1-ВАнепланирано прекъсване
№/бл. ГОРУБЛЯНЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, непланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ШАМАКОнепланирано прекъсване
№/бл. 8,12,6,6 А,4,1,9 А,5,2,12 Б,10,3,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕЯН ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2А,8А,8Б,3,4,12,8,8Г,8В,15,9А,5,10,11,14,7,2,9,8Д,8Е,1А,6,13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МАНОЛ ВЕЛЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 3 А,1,5,7,9,3,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЛАЗАР ПЛАЧКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 18А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОТЕ БЪРБОРКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 8,20 А,30,19,32,15,34,26,24,13,36,9,28,11,29,6,5,1,22,23 А,2,25,7,3,23,18,17,14,12,4,10,23 Б,21,20,27,16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТЪР ДИПЛАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 6,7,4 А,6 А,5 А,5,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 53 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 13,9,15,17,4,21,16,6,28,14,18,10,12,9 А,11,26,8,2,22,20,21 А,17 А,19,21 Б,25,23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ШУМАКО / СИМЕОНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 9А,7,10 ГОРУБЛЯНЕ,12,5,8,21,15,10,11,11А,9,1,13,6,4,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, КРАЙРЕЧНАнепланирано прекъсване
№/бл. 4,6,НА СВЕТОФАРА ЗА ПАНЧАРЕВО /ОКО,1,6 А,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕЯН ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 16 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЛАЗАР ПЛАЧКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 18,9,14,20,26,16,24,15,13,10 АВТОСЕРВИЗ,22,10,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИЦА ЙОАННАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТЪР ДИПЛАРОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2,3А,4,13,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 71,77,75,65,73,85,60 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 3,1,5,1 А,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, АЛЕН МАК / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4,14,12,6,7,8,15,16,3,22,9,1 А,5,20,18,ЪГЪЛ С УЛ. "ИСКЪР"/АЛЕН МАК,2,11,5 А,10,3 А,12 А,13,1,19,17,3Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ХАН АСПАРУХ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,4,3,11,7,9,10А,1,10,17,5,15,13,6,12,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, АСПАРУХ ЛЕШНИКОВ/484-ТА/непланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИНЧЕЦнепланирано прекъсване
№/бл. 1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 7,9,7 А,8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 325Б - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПИОНЕРСКАнепланирано прекъсване
№/бл. 30,2,13,6,18,16 В,21,7 А,16Б,16 А,32,9 А,9,12,28,24,17,5,15,11,8,4,1,10,10,22,38,14,19,7,4А МАГАЗИН,20,34,3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕЯН ПОПОВнепланирано прекъсване
№/бл. 4,2,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 36,61,63,26,40,14,46 ГОРУБЛЯНЕ,44,12,36,67,53,38,55,24,44,48,40,30,20,69,16,18А,46,59,22,57,34,32,36,22,38,48А,28,42,34А ГОРУБЛЯНЕ,38 КВ ГОРУБЛЯНЕ,В СТАРОТО ТКЗС В ГОРУБЛЯНЕ,57,52,18,50,55,42 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УРВИШКА КРЕПОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 4 А,5 А,6,2,8,1,12,5,4,7 А,14,7,3,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦАРИЧИНА ПОЛЯНАнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 6А,2,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИНЧЕЦ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,5 СТРОИТЕЛСТВО - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 3-ТИ МАЙ / ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 14,12,10,26,10 А,6,8,16,3,2,5 А,1А,12 А,1,20,18,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 8 А,11,17,19,8,21,3 А,14,16,13,23,12,15,3,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПЕТИ НОЕМВРИ /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,8,4,15,11,1,11 А,9,3,17,13,6,1,5,7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. СЕРВИЗ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 16 1,2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 16,№14,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 34,45,44,43 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. ДО Т/СТ ЕЖК - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. ТП С/У С.ПИВ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 38 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1 39,ОБЩЕЖИТИЕ 39,38,40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, КРАЙРЕЧНАнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ИНЖ.ГЕОРГИ БЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОШАнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, XXII-765непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, БОРИС РАНГЕЛОВнепланирано прекъсване
№/бл. 7,8,4,3,11,6,9,5,10,2,12,14 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 38,56,36,54,56А,58 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, МЛАДЕН КАРАДАШЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 5,8 А,9,4 А,7,11,4,8,15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВИТОША / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 4,5,22,12,11,9 А,1,10,26,15,5 А,18,6,7,28,8,3,9,9Б,16,№26,1 А,24,20,13,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2,1,1 А ДЪРВОДЕЛСКА,4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 2,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 34А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УРВИШКА КРЕПОСТнепланирано прекъсване
№/бл. 9,УПИ ХIX-1112, КВ.32,20,21,9А,15,22,18 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. 5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 11,14 А,8,20,16,7,12,4А,22,3,1 А,14А,5 А,14,18,13,6,10,5,9,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 89,83 А,69,79,81,93,83,66,91,91 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 86 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, НПЗ ИЗТОК УПИ ХІІ-4290непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ І-3003, 3295, КВ.98 М.ГОРУБЛЯНЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:15

Местоположениe
 • КВ. ГОРУБЛЯНЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.ГЕРМАН, ПИ-033119непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.ГЕРМАН, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 93А Резиденция Черешова градина - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.ГЕРМАН, непланирано прекъсване
№/бл. РАБОТИЛНИЦА,ПОМПА В ПАРЦЕЛ 117 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.ГЕРМАН, ДЕТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. ЧЕР.ГР-НИ,БАРАКА,98 КЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.ГЕРМАН, 68134..6722.97непланирано прекъсване
№/бл. м.Градина, ул.Четири сезона - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.ГЕРМАН, 123 М-СТ ЛЪКАТАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.ГЕРМАН, 55419,6703,3137непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.ГЕРМАН, М.ЛЪКАТА ПИ 136непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.ГЕРМАН, ЧЕРЕШОВА ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 1А,КЪЩА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00

Местоположениe
 • В.З.ГЕРМАН

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 101 К-С РАДО ОЛРАТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 90 ГОРУБЛЯНЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, САМОКОВСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 137 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ХИТЪР ПЕТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ II-355,510,511 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, местн.СТУДЕНТСКИнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ-ІІІ-170кв.8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. БЛОК С УПИ VI КВ.6,XXIV-3207 КВ.6,УПИ ХІХ-464,КВ.6,УПИ ХVІІІ-464,465 КВ 6,УПИ III-1023,3255 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ХИТЪР ПЕТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ XII-459 КВ.2,43 Б,1,43 А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ VIII-3213 КВ. 6непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ПРОФ. АСЕН КИСЕЛИНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, ДЕТСКИ ГРАД УПИ-XIV-3246непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ XVI-590, КВ.7, М.ДЕТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


кв. ГОРУБЛЯНЕ, УПИ XVI- 3284 кв.2, м. Детски граднепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00

Местоположениe
 • КВ. ГОРУБЛЯНЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

в.з.КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА ЗОНА КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. X-430, КВ.4,100 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ГОРНО ЛИВАДЕ /В.З. КОСАНИН ДОЛ/непланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, непланирано прекъсване
№/бл. ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРАЖЕНИЕ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ТЪРНОВОнепланирано прекъсване
№/бл. 15 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ВЗ КОСАНИН ДОЛ УПИ ХХХVІІІ-398непланирано прекъсване
№/бл. КВ.2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, В.З.КОСАНИН ДОЛ, УПИ ХХІІ-201,КВ.21непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КОСАНАнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, СИНИ ВРЪХнепланирано прекъсване
№/бл. 7 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ДЕТСКИ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КАСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ III - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УПИ XIX-1 КВ.6непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ ШИРИНИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА ЗОНА ГРАДИЩЕнепланирано прекъсване
№/бл. КЪЩА,ВИЛА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КОСАНА УПИ III-159непланирано прекъсване
№/бл. 39 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. КЪЩА,999,СТРОИТЕЛСТВО,18,БАРАКА,упи ххІ -185 кв 21,1,ИМОТ 00017,КЛ.А СТ.33,УПИ IX-151 КВ.39 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, В.З КОСАНИН ДОЛ УПИ І-122 КВ.14непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ПОПОВ ИЗВОРнепланирано прекъсване
№/бл. 33,27 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, XVI-681,КВ.1непланирано прекъсване
№/бл. В.З.КОСАНИН ДОЛ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, 04234.6914.10непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, В.З. КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, в.з.КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ ШИРИНИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. 7 КЪЩА 1,10 ПЛ№2145,6,7 КЪЩА 9,7,7 КЪЩА 2,7 КЪЩА 10,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, местн.КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ 2205 КВ.10 Р-Н ПАНЧАРЕВО,УПИ9-158 КВ. 40,УПИ 16-155 КВ.39,11 СГРАДА 1,УПИ 6-3005 КВ.39,КВ.40А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, В.З.КАСАНИН ДОЛ,УПИ Х-148,КВ.39непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, В.З.КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ XXXV-608.2202 КВ.6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ПИ 04234.6915.2730непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА ЗОНА КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ V-141,КВ.40А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КАСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. УПИ VІ-2064 КВ.42А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. ИДЕНТ.04234.6915.2031.1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, В.З.КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА ЗОНА ГРАДИЩЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. ОФИС И СЕРВИЗНА БАЗА,КВ.41 УПИ 14-2219,999 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, УПИ ХХХVІІ-2198 КВ.6непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, XXXII-3174 КВ. 42А КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, В.З КОСАНИН ДОЛ УПИ ХІХ-2197 КВ.41непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ЕСЕННИ МОТИВИнепланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ВЕТРЕНАТА МЕЛНИЦАнепланирано прекъсване
№/бл. 6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА ЗОНА КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КАСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. 0 АПАРАТНА КАМЕРА ЗЛИЯ КАМЪК - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КАСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ЗАБЕЛнепланирано прекъсване
№/бл. 13 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ШИРИНИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. ПИ 55419.6704.2078 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, XVII-2912,КВ.10Анепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ ШИРИНИТЕнепланирано прекъсване
№/бл. П2816 КВ465,27,31 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, МЕСТНОСТ КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. УЛ. ЗАБЕЛ 11,ПИ 2888 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, XX-2298 , КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00


в.з.КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА ЗОНА КОСАНИН ДОЛнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 10:00

Местоположениe
 • В.З.КОСАНИН ДОЛ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 27 септември, 2020 - 27 септември, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ВРАНЯ, ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТнепланирано прекъсване
№/бл. 371 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, МЕСТНОСТ СТАРИЯ МОСТнепланирано прекъсване
№/бл. имот № 013037,Герман - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, 493непланирано прекъсване
№/бл. М СТАРИЯТ МОСТ - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, ГЕРМАНнепланирано прекъсване
№/бл. 13,С/У МТП - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, СТАРИЯ ГРАДнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, ХРИСТО БОТЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 17А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, 14831.6526.22непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, 14831.6504.104непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, УПИ Х-241 КВ.5непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, 14831.6531.3011непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, МЕСТНОСТ КРЪСТАнепланирано прекъсване
№/бл. МР 003006 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, ВИЛНА ЗОНА ВРАНЯнепланирано прекъсване
№/бл. ВИЛА,1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, БОГАТИР/В.З.ВРАНА-ГЕРМАН/непланирано прекъсване
№/бл. 4,10 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, ЛИВАДЕТО/В.З.ВРАНЯ-ГЕРМАН/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, ВОДЕНИЦАТА/В.З.ВРАНА-ГЕРМАНнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, ГРАМАДЕТО/В.З.ВРАНА-ГЕРМАН/непланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15


ВРАНЯ, ПАТРИАРХ ГЕРМАН/9 СЕПТЕМВРИнепланирано прекъсване
№/бл. 144 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 27.09.2020 09:15

Местоположениe
 • ВРАНЯ

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти