Новини
Списък на всички новини, които са въведени в платформата.
Ако имаш нужда от допълнителни насоки за настройка на получаване на известия за тези новини, прочети повече тук.
Преглед на 1-20 от 13735 новини
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

кв. ГАРА ИСКЪР, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. 1,С\У МОНЕТ.ДВОР - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


кв. ГАРА ИСКЪР, ИЛИЯ БЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


кв. ГАРА ИСКЪР, МЮНХЕН/5-005/непланирано прекъсване
№/бл. 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


кв. ГАРА ИСКЪР, 5005 /ГАРА ИСКЪР/непланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


кв. ГАРА ИСКЪР, ИЛИЯ БЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 9,4 ТП-ПРОИЗВ.БАЗА - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


кв. ГАРА ИСКЪР, ГАРА ИСКЪРнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


кв. ГАРА ИСКЪР, ИЛИЯ БЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 2 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


кв. ГАРА ИСКЪР, ИЛИЯ БЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 8 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30

Местоположениe
 • КВ. ГАРА ИСКЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ДРУЖБА 1, ТИРАНАнепланирано прекъсване
№/бл. 23 А,№15,23,23,23А,17 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. 23 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, КАНАЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 67,48,17,65,30А,35,57,36,34,37,68А,63,30,33,26,191,28 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. УПИ II-182, КВ.77,УПИ 5-216 КВ.85 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ИЛИЯ БЕШКОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ИСКЪРСКО ШОСЕнепланирано прекъсване
№/бл. 1,9 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. 69 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. 69 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. 124 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ТИРАНАнепланирано прекъсване
№/бл. 21 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. 123,ТП М/У 123-124,80,ТП М/У БЛ.123 И 124,123 - ИЗТОЧНА СТРАНА,80,ДО 124,123,124 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 2непланирано прекъсване
№/бл. 252 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. 363 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, МЛАДОСТ 4непланирано прекъсване
№/бл. ДО 433 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, МЛАДОСТ 1Анепланирано прекъсване
№/бл. 555 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, 11-ТИ АВГУСТнепланирано прекъсване
№/бл. 40 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБАнепланирано прекъсване
№/бл. 121 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ТИРАНАнепланирано прекъсване
№/бл. 19 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. ДО БЛ.12 Б,ДО 121-122,121,121-122,ДО 121,122 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, УПИ I,КВ.93 УЛ.ТИРАНАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ТИРАНАнепланирано прекъсване
№/бл. 25 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, КАНАЛАнепланирано прекъсване
№/бл. - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. 194 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, КАНАЛАнепланирано прекъсване
№/бл. 17А,20,21,15,23,25,18,21А,26,22,27,24 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ДРУЖБА 1непланирано прекъсване
№/бл. 194,195 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


жк.ДРУЖБА 1, ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ/ИСКЪнепланирано прекъсване
№/бл. КВ 3 УПИ 4 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30

Местоположениe
 • ЖК.ДРУЖБА 1

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 110 ДОМ 9,1101 12,110 11ГАР.16,110 7,7,110 ДОМ 8,110 12,110 9,110 22,110 МАКСИ БЛ7,110 ДОМ 7,№ 110 21,110 8,110,ДОМ 8,№110 21,№ 110,110. 10,ОМ 8,110 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:00

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ГРАДИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 7,11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 19:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/непланирано прекъсване
№/бл. 110 ДОМ 9,1101 12,110 11ГАР.16,110 7,7,110 ДОМ 8,110 12,110 9,110 22,110 МАКСИ БЛ7,110 ДОМ 7,№ 110 21,110 8,110,ДОМ 8,№110 21,№ 110,110. 10,ОМ 8,110 11 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 19:00

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ГРАДИНАпланирано прекъсване
№/бл. 7,11 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/планирано прекъсване
№/бл. 110 ДОМ 9,1101 12,110 11ГАР.16,110 7,7,110 ДОМ 8,110 12,110 9,110 22,110 МАКСИ БЛ7,110 ДОМ 7,№ 110 21,110 8,110,ДОМ 8,№110 21,№ 110,110. 10,ОМ 8,110 11 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 20:30

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ТОЛСТОЙ, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 22А - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 17:15


жк.ТОЛСТОЙ, РОЖЕНнепланирано прекъсване
№/бл. 22 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 17:15

Местоположениe
 • ЖК.ТОЛСТОЙ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020

Топлофикация прекъсване ЖК.ЛОЗЕНЕЦ

В момента без топлоподаване са:
бул.Черни връх №8 (бл.4) и №12

Местоположениe
 • ЖК.ЛОЗЕНЕЦ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАпланирано прекъсване
№/бл. 75,ДО 11,11 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30


жк.РАЗСАДНИКА, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИпланирано прекъсване
№/бл. 247,1,ПАЗАР ДАМАРЧЕ - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:30

Местоположениe
 • ЖК.РАЗСАДНИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.МЛАДОСТ 3, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 14:00


жк.МЛАДОСТ 3, МЕДОВИНАнепланирано прекъсване
№/бл. 3 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 14:00


жк.МЛАДОСТ 3, МЛАДОСТ 3непланирано прекъсване
№/бл. ПРЕД 310,ДО 303,310,ДО 301,ДО 310,ДО БЛ.303,303 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 14:00


жк.МЛАДОСТ 3, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВнепланирано прекъсване
№/бл. 51,51,51,51,51,№51,57,51,51,55А,№51 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 14:00

Местоположениe
 • ЖК.МЛАДОСТ 3

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ КЪНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 8,12,10,2,6А,14,4А,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 14:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. С.ГИНЕВ 40 5,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 14:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВЛАДИМИР ВАЗОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 14:45

Местоположениe
 • ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.РАЗСАДНИКА, РАЗСАДНИКАпланирано прекъсване
№/бл. 75,ДО 11,11 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 15:15


жк.РАЗСАДНИКА, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИпланирано прекъсване
№/бл. 247,1,ПАЗАР ДАМАРЧЕ - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 15:15

Местоположениe
 • ЖК.РАЗСАДНИКА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ КЪНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 8,12,10,2,6А,14,4А,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 13:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. С.ГИНЕВ 40 5,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 13:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВЛАДИМИР ВАЗОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 13:45

Местоположениe
 • ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020

Топлофикация прекъсване ж.к. Люлин 8

В момента без топлоподаване са:

Местоположениe
 • ж.к. Люлин 8

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 19 август, 2020 - 19 август, 2020

Ремонт на уличен водопровод

Начало: 19 август 2020, 09:00 ч.
Край: 19 август 2020, 21:00 ч.

Местоположение:
кв.Овча Купел - ул. Монтевидео от ул. 761-ва до ул. Монтевидео №98
Тип:  Планирано спиране

Местоположениe
 • КВ. ОВЧА КУПЕЛ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 24 август, 2020 - 24 август, 2020

Изграждане на сградно водопроводно отклонение

Начало: 24 август 2020, 10:00 ч.
Край: 24 август 2020, 17:00 ч.

Местоположение:
кв. Подуяне - ул. Боян Магесник от ул. Велчо Атанасов до ул. Асенова крепост, ул. Погледец от ул. Боян Магесник до ул. Бричебор
Тип:  Планирано спиране

Местоположениe
 • КВ. ПОДУЯНЕ

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 18 август, 2020 - 18 август, 2020

Ремонт на спирателен кран

Начало: 18 август 2020, 10:00 ч.
Край: 18 август 2020, 22:00 ч.

Местоположение:
в.з. Малинова долина, жск Малинова долина, кв. Витоша, кв. Кръстова вада, кв. Манастирски ливади - изток
Тип:  Планирано спиране

Местоположениe
 • В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА
 • КВ. КРЪСТОВА ВАДА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

жк.СВОБОДА, СВОБОДАпланирано прекъсване
№/бл. 2,6,4,3,М/У БЛ.7 И 8,2 2 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 16:15

Местоположениe
 • ЖК.СВОБОДА

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - непланирано прекъсване

жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВАСИЛ КЪНЧЕВнепланирано прекъсване
№/бл. 8,12,10,2,6А,14,4А,6 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 12:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ХАДЖИ ДИМИТЪРнепланирано прекъсване
№/бл. С.ГИНЕВ 40 5,5 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 12:45


жк.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ВЛАДИМИР ВАЗОВнепланирано прекъсване
№/бл. 1 - непланирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 12:45

Местоположениe
 • ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020

Топлофикация прекъсване ж.к. Изток

В момента без топлоподаване са:
Сградите между: ул.Незабравка/ул.Райко Алексиев/ул.Жолио Кюри/ул.Латинка

Местоположениe
 • ж.к. Изток

Приоритет: Стандартен
Период на изпълнение : 13 август, 2020 - 13 август, 2020

Електрозахранване - планирано прекъсване

ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, ГРАДИНАпланирано прекъсване
№/бл. 7,11 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 17:00


ПАРК ВИТОША - общ.Витоша, СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/планирано прекъсване
№/бл. 110 ДОМ 9,1101 12,110 11ГАР.16,110 7,7,110 ДОМ 8,110 12,110 9,110 22,110 МАКСИ БЛ7,110 ДОМ 7,№ 110 21,110 8,110,ДОМ 8,№110 21,№ 110,110. 10,ОМ 8,110 11 - планирано прекъсване.
Предполагаемо време за възстановяване на захранването - 13.08.2020 17:00

Местоположениe
 • ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША

Приоритет: Стандартен
Филтър на новини
София, с. Панчарево София област, с. Бистрица София, ж.к. Лев Толстои София, 7-МИ КИЛОМЕТЪР София, АЕРОГАРА София, В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ София, В.З. КИНОЦЕНТЪР София, В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ София, В.З.ГЕРМАН София, В.З.КИЛИИТЕ София, В.З.КОСАНИН ДОЛ София, В.З.ЛЮЛИН София, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА София, В.З.ПАНЧ. ЕЗЕРО София, В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ София, В.З.ЯРЕМА София, ВИЛНА ЗОНА - БАНКЯ София, ВРАНЯ София, ВРЪБНИЦА, 1 И 2 София, ГАРА ИЛИЯНЦИ София, Ж.К. ЮЖЕН ПАРК София, ЖК.БАНИШОРА Перник, кв. Бели брег София, ЖК.БОРОВО София, ж.к. Ботунец 1 София, ж.к. Ботунец 2 София, ЖК.ГЕО МИЛЕВ Несебър, кв. Русалка София, ЖК.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София, ЖК.ДИАНАБАД София, ЖК.ДРУЖБА 1 София, ЖК.ДРУЖБА 2 София, ЖК.ДЪРВЕНИЦА София, ЖК.ЗАПАДЕН ПАРК София, ЖК.ЗАХАРНА ФАБРИКА София, ЖК.ЗОНА Б-17 София, ЖК.ЗОНА Б-18 София, ЖК.ЗОНА Б-19 София, ЖК.ЗОНА Б-5 София, ЖК.ИВАН ВАЗОВ София, ЖК.ИЛИНДЕН София, ЖК.КРАСНА ПОЛЯНА София, ЖК.КРАСНО СЕЛО София, ЖК.ЛАГЕРА София, ЖК.ЛЕВСКИ В София, ЖК.ЛЕВСКИ Г София, ЖК.ЛОЗЕНЕЦ София, ж.к. Люлин 1 София, ж.к. Люлин 2 София, ж.к. Люлин 4 София, ж.к. Люлин 5 София, ж.к. Люлин 6 София, ж.к. Люлин 7 София, ж.к. Люлин 8 София, ж.к. Люлин 10 София, ж.к. Люлин 3 София, ж.к. Люлин 9 София, ЖК.МЛАДОСТ 1 София, ЖК.МЛАДОСТ 1А София, ЖК.МЛАДОСТ 2 София, ЖК.МЛАДОСТ 3 София, ЖК.МЛАДОСТ 4 София, ЖК.МОМКОВА МАХАЛА София, ЖК.МУСАГЕНИЦА София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Надежда София, ж.к. Овча Купел 1 София, ж.к. Овча Купел 2 София, ЖК.ПОЛИГОНА София, ЖК.РАЗСАДНИКА София, ЖК.СВЕТА ТРОИЦА София, ЖК.СВОБОДА София, ЖК.СЕРДИКА София, ЖК.СЛАВИЯ София, ЖК.СЛАТИНА София, ЖК.СТЕФАН КАРАДЖА София, ЖК.СТРЕЛБИЩЕ София, ЖК.СУХАТА РЕКА София, ЖК.ТОЛСТОЙ София, ЖК.ФОНДОВИ ЖИЛИЩА София, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР София, ЖК.ХИПОДРУМА София, ЖК.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ София, ЖК.ЯВОРОВ София, КВ. АБДОВИЦА София, КВ. БЕНКОВСКИ София, КВ. БОЯНА София, КВ. БЪКСТОН София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.ЛОЗЕНЕЦ София, КВ. ВИТОША - ОБЩ.СТУДЕНТСКИ ГРАД София, КВ. ВОЕННА РАМПА София, КВ. ВРАЖДЕБНА София, КВ. ГАРА ИСКЪР София, КВ. ГОРНА БАНЯ София, КВ. ГОРУБЛЯНЕ София, КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ София, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ София, КВ. ЗЕМЛЯНЕ София, КВ. ИЛИЯНЦИ София, КВ. КИНОЦЕНТЪР София, КВ. КНЯЖЕВО София, КВ. КРЕМИКОВЦИ София, КВ. КРИВА РЕКА София, КВ. КРЪСТОВА ВАДА София, КВ. КУМАРИЦА София, КВ. ЛЕВСКИ София, КВ. МАЛАШЕВЦИ София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД София, КВ. МАНАСТ.ЛИВАДИ-ЗАПАД ОБЩ.ТРИАДИЦА София, КВ. МИРЧО ДРАГАНОВ София, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ София, КВ. ОВЧА КУПЕЛ София, КВ. ОРЛАНДОВЦИ София, КВ. ПАВЛОВО София, КВ. ПОДУЯНЕ София, КВ. РЕДУТА София, КВ. СЕСЛАВЦИ София, КВ. СИМЕОНОВО София, КВ. СЛАТИНСКИ РЕДУТ София, КВ. СУХОДОЛ София, КВ. ТРИЪГЪЛНИКА София, КВ. ФАКУЛТЕТА София, КВ. ФИЛИПОВЦИ София, КВ. ХЛАДИЛНИКА София, КВ. ХРИСТО БОТЕВ София, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ София, КВ.ВЕРДИКАЛ - БАНКЯ София, КВ.ГНИЛЯНЕ - НОВИ ИСКЪР София, КВ.ГРАДОМАН - БАНКЯ София, КВ.КУРИЛО - НОВИ ИСКЪР София, КВ.МАНАСТ.ЛИВАДИ - ИЗТОК София, КВ.МИХАЙЛОВО - БАНКЯ София, КВ.ОБЕЛЯ София, КВ.ТРЕБИЧ София, КРАСНО СЕЛО ЦЕНТЪР София, ЛОЗЕНЕЦ - ЦЕНТЪР София, М. БУНКЕРА София, М. ГАБАРО АЗМАТА София, МАХ.ИВАНЯНЕ София, МОТОПИСТА София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ВИТОША София, ПАРК ВИТОША - ОБЩ.ПАНЧАРЕВО София, ПОДУЯНЕ ЦЕНТЪР София, РЕПУБЛИКА София, СТУДЕНТСКИ ГРАД София, ТОЛЕВА МАХАЛА София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.ОБОРИЩЕ София, ЦЕНТРАЛНА ГР.ЧАСТ СОФИЯ ОБЩ.СЕРДИКА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ. ТРИАДИЦА София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.ВЪЗРАЖДАНЕ София, ЦЕНТЪР - СОФИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ София, с. Горни Богров София, ж.к. Обеля 2 София, ж.к. Изгрев София, ж.к. Надежда София, БАН ИВ км. София, кв. Толева Махала София, ж.к. Филиповци София, кв. Карпузица София, м. Гърдова глава София, ж.к. Връбница 1 София, ж.к. София парк София, в.з. Бункера София, в.з. Банкя София, в.з. Милкова кория София, м. Хан Богров София, в.з. Горна баня София, кв. Изгрев София, ж.к. Красна поляна 1 София, ж.к. Надежда София, ж.к. Белите брези София, ж.к. Връбница 2 София, кв. Славовци София, в.з. Бранчовица София, ж.к. Манастирски ливади - Б София, кв. Гнилъане София, ж.к. Зона Б-5-3 София, в.з. Целините София, в.з. Ранова нива София, ж.к. Изток София, ж.к. Малинова долина София, в.з. Бистрица София, ж.к. Красна поляна 2 София, ж.к. Градини Бистрица София, ж.к. Красна поляна 3 София, в.з. Кокалянски ханче София, в.з. Ловджийска чешма София, ж.к. Света Магдалена София, ж.к. Надежда София, в.з. Беликата София, кв. Полигона София, в.з. Мало Бучино София, в.з. Черния кос София, в.з. Градището София, ж.к. Гевгелийски София, кв. Васил Левски София, гр. Нови Искър София, ж.к. Обеля 1 София, с. Герман Асеновград, кв. Горни Воден Кюстендил, кв. Въртешево
Изчисти